IELTS7 Banner 01 8

لغات پرکاربرد فرانسوی در تجارت در جهت گسترش سطح اطلاعات و دایره واژگان افرادی است که با در نظر گرفتن یک هدف تجاری، یادگیری زبان فرانسه را آغاز می کنند. درصد قابل توجهی از این لغات را world international تشکیل می دهند که معمولا در همه زبان ها یکسان است و برخی تنها در شیوه تلفظ به شکلی منحصر به فرد هستند. با عبور از این واژه های تخصصی به عبارات و کلماتی می رسیم که دانستن آن ها برای هر آنکه می خواهد سفری تجاری به یک کشور فرانسوی زبان داشته باشد و یا میزبان یک رویداد بیزینسی با طرف فرانسوی باشد ضروری است. می توانید با برداشتن یادداشت از بین کلماتی که در ادامه به شما ارائه خواهد شد، کاربردی ترین آنها را برگزیده و در مواقع ضروری به کار بگیرید.

 

les affaires ⬅️ کسب و کار
I’homme d’affaires ⬅️ تاجر آقا
la femme d’affaires ⬅️ تاجر بانو
le voyage d‘affaires ⬅️  سفر کاری
le déjeuner d’affaires ⬅️  ناهار کاری
le client ⬅️ مشتری
l’acheteur ⬅️ خریدار
le vendeur ⬅️ فروشنده
l’associé ⬅️ شریک
le bail ⬅️ اجاره/قرارداد اجاره‌ای
le benefice ⬅️ سود
les biens ⬅️ دارایی
Brut ⬅️ سود ناخالص
le chiffre d’affaire ⬅️ بازده
le concurrent ⬅️  رقیب
la compte ⬅️ حساب
la direction ⬅️ نظارت
la gérance ⬅️ معاونت
la gestion ⬅️ مدیریت
l’entrepreneur ⬅️  کارآفرین
l’étude de marché ⬅️ مطالعه بازار
créer une entreprise ⬅️  راه اندازی یک تجارت
la succursale ⬅️ شعبه
le salaire ⬅️  حقوق
Un licenciement ⬅️  اخراج
Une avance ⬅️ پیش پرداخت
Un employeur ⬅️  کارفرما
les employés ⬅️  کارمندان
stagiaires ⬅️ کارورزان
Un apprenti ⬅️ کارآموز
personnel ⬅️ کارمندان
Une multinationale ⬅️ شرکت چند ملیتی
Une maison mère ⬅️ شرکت مادر
le siège social ⬅️ دفتر مرکزی

faire faillite ⬅️ ورشکته شدن
les frais ⬅️ هزینه
l’impôt ⬅️ مالیات
la liquidation ⬅️ تسویه
la location ⬅️ وجه اجاره
la main-d’oeuvre ⬅️  نیروی کار
le paiement ⬅️ پرداخت
la perte ⬅️ ضرر
le contrat ⬅️ معامله کسب و کار
le directeur général ⬅️  مدیرعامل
le chef ⬅️ رئیس
le portable ⬅️ لپ تاپ
la société ⬅️ شرکت
les honoraires درآمد
le bulletin de salaire ⬅️ کم شدن دستمزد
la formation ⬅️ آموزش
la marque déposée ⬅️ علامت تجاری ثبت شده
Un rapport annuel ⬅️ صورت مالی سالانه
une annonce ⬅️ اعلام
une candidature ⬅️ کاندید
un entretien ⬅️  مصاحبه
un poste ⬅️ موقعیت
Un travail ⬅️ شغل
une reunion ⬅️ جلسه کسب و کار
un rendez-vous ⬅️ قرار ملاقات
prendre rendez-vous ⬅️ قرار ملاقات گذاشتن
un appel d’offres ⬅️دعوت برای مناقصه
Une évaluation ⬅️ ارزیابی
Un compte-rendu ⬅️ گزارش
Délocaliser ⬅️ نقل مکان
démissionner ⬅️ استعفا دادن
un sous-traitant ⬅️ پیمان کار فرعی
comportement de l’entreprise ⬅️ رفتار سازمانی
un contrat à durée déterminée CDD
یک قرارداد کوتاه مدت

Une société par actions
شرکت سهامی خاص
Une société à responsabilité limitée
شرکت با مسئولیت محدود
PME – petite et moyenne entreprise
یک تجارت کوچک و متوسط
comité de direction or codir for short
مدیریت ارشد
le service marketing
واحد بازاریابی
les services de vente
بخش فروش
la comptabilité or la compta
بخش حساب داری
le service de contentieux
بخش قانونی
le service de ressources humaines
بخش منابع انسانی
le registre du personnel
ثبت نام پرسنل
Un règlement par virement bancaire
پرداخت از طریق انتقال بانکی
PDG président-directeur général
مدیرعامل
le chef, le patron, le boss
رئیس
une lettre de motivation
پوشش
répondre à un appel d’offres
پیشنهاد یک قرار داد
un contrat à durée indéterminée CDI
یک قرار داد بلند مدت که بدون اطلاع دو یا سه ماهه از قبل، قابل فسخ نیست.
Une association à but non lucratif
یک سازمان غیرانفاع

 

حال پس از دسترسی به این کلمات می بایست کاربردی ترین آنها را برای رفع نیاز های ارتباطی خود برگزیده، به یادگیری مشغول شوید و توجه داشته باشید که حفظ کردن این کلمات هرگز به شما کمکی نخواهد کرد. اگر به کارگیری این کلمات برای شما ضروری است باید آن ها را پس از جای گذاری در جملات الگو به خاطر بسپارید. این روش برای شما مکالمه ای روان با استفاده از کلمات تخصصی را به ارمغان می آورد.
روش مذکور یکی از عادت های صحیح برخواسته از شیوه راکت زبان فرانسوی است که عادت سازی آن و یادگیری دیگر تکنیک ها می تواند شما را در یادگیری زبان فرانسه یاری کند. شرکت در دوره های فوق فشرده آموزش زبان با نهادینه سازی این تکنیک ها در ناخوداگاه ذهن شما، موجب می شود برای همیشه از شرکت در کلاس های آموزش زبان بی نیاز شوید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با این دوره لازم است ابتدا با چهار چوب شیوه آموزشی رامیت ارتباطی موثر برقرار کنید. می توانید با ما تماس گرفته و هر آنچه اطلاعات شما را در این زمینه افزایش می دهد را دریافت کنید.