IELTS7 Banner 01 8

ساعت و زمان به زبان روسی یکی از مهمترین مباحث این زبان است که دانش آموزان بسیاری مشغول فراگیری آن هستند. امروز می خواهم به شما چند تا از عبارت هایی که بسیار مفید و کاربردی هستند را آموزش بدهم. عبارت زیر در بین مردم روسی زبان بسیار رواج دارد زیرا به معنای ” ساعت چنده؟ ” است و در موقعیت های غیر رسمی و دوستانه استفاده می شود.

?Сколько времени
?Который час
ساعت چنده؟

برای پاسخ دادن به سولات بالا دو حالت جواب داریم که شما می توانید برای پاسخ دادن به آنها از یکی از دو حالت زیر استفاده کنید. حالت اول نسبت به حالت دوم کمی آسان تر است و اساس نوشتن آن ” عدد دقیقه – عدد ساعت ” است.

.Сейчас ۱۶:۰۵
(Шестнадцать ноль пять)
ساعت ۱۶:۰۵ است.

 

عبارت های زیر مثال هایی از عبارت بالا هستند.

.Сайчас ۴:۰۵
(Четыре ноль пять)
ساعت ۴:۰۵ است.
(چهار و پنج دقیقه)

.Сайчас ۸:۱۰
(.Восемь десять)
ساعت ۸:۱۰ است.
( هشت و ده دقیقه )

.Сайчас ۷:۳۰
(Семь тридцать) 
ساعت ۷:۳۰ است.
(هفت و سی دقیقه)

نوع دوم جواب دادن به سوالات، دو حالت دارد. حالت اول در مورد نیم ساعت اول است و حالت دوم در مورد نیم ساعت دوم است. شما برای پاسخ دادن به شیوه دوم باید عبارات زیر را فرا گرفته باشید.

Половина=۳۰ 
۳۰ دقیقه= نیم

Четверть=۱۵ минут
۱۵ دقیقه = ربع

 

به عبارت های زیر دقت کنید زیرا این عبارات مثال هایی از حالت اول از نوع دوم (نیم ساعت اول) هستند و یادگیری آن ها برای شما بسیار مفید است. حالت اول این نوع پاسخ دادن درمورد نیم ساعت اول است.

.Сейчас ۹:۰۵
ساعت ۹:۰۵ است.

.Сайчас ۷:۱۰
ساعت ۷:۱۰ است.

عبارت زیر مثالی از نیم ساعت دوم است.

.Сайчас ۶:۳۰
ساعت ۶:۳۰ است.

آموزش مکالمه روسی یکی از آموزش های مورد نیاز ایرانیان علاقه مند به زبان روسی است. شما می توانید با مشاهده کلیپ های احوالپرسی به زبان روسی، سلام کردن به زبان روسی و دیگر مقالات بخش روسی آموزش رایگان روسی را با اساتید حرفه ای تیم آموزشی سایت ابراهیمی تجربه کنید.
امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. اساتید موسسه استاد احمدرضا ابراهیمی قادرند هر یک از زبان های انگلیسی، عربی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، ترکی، چینی و ژاپنی را به شما طی ۵۰ روز به شیوه راکت آموزش دهند. اساتید این موسسه هر کدام حداقل یک زبان را به شیوه راکت فرا گرفته اند و هر کدام حداقل به سه زبان مسلط هستند. برای شرکت در این دوره های استثنایی کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره های۰۳۱۳۷۴۴۵۰۰۱ و ۰۹۳۳۳۵۵۸۰۰۲ تماس حاصل نمایید. زبان آموزان و اساتید راکت با بهره گیری از تکنیک ها و اصول راکت به مهارت های خاص و منحصر به فرد یادگیری تسلط می یابند.