یکی از نکات مهم در آموزش زبان انگلیسی، شناخت حروف صدا دار در این زبان می باشد. حروف صدادار در انگلیسی، ۵ حرف هستند که شناخت هر یک از آنها در آموزش گرامر انگلیسی و اصول مکالمه انگلیسی یک باید است. همانطور که می دانید زبان انگلیسی از ۲۷ حرف تشکیل شده است که از این ۲۷ حرف، ۵ حرف آن صدادار  ۲۲ حرف آن بی صدا هستند.
شناخت حروف صدادار انگلیسی از حروف بی صدا نباید سخت باشد و تنها چیزی که شاید به کمی تامل نیاز داشته باشد کاربرد این حروف و استفاده صحیح از آنهاست. در واقع این حروف صدادار شامل موارد زیر می باشند:

a, e, i, o, u

حروف بی صدا در زبان انگلیسی نیز شامل موارد زیر می باشند:

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

نکته مهمی که در یادگیری حروف صدادار و بی صدای انگلیسی مهم است این است که صداها بیش از حروف برای یادگیری مهم هستند و باید در نظر داشته باشید که اگر یکی از حروف صدادار در ابتدای کلمه انگلیسی قرار بگیرند از an پیش از آنها استفاده می کنیم.

برای توضیح بیشتر به موارد زیر توجه کنید:

 

حروف صدادار انگلیسی

– وقتی که یک اسم قابل شمارش مفرد با یکی از حروف پنج گانه صدادار شروع می شود از an برای نشان دادن آن استفاده می کنیم.
.I have an apple
در مثال بالا ما اشاره به یک سیب داریم و درباره جمعی از سیب ها صحبت نمی کنیم.
.She is an actor

خب برای آشنایی شما با این کلمات می توانیم مشاغل انگلیسی را که با حروف صدادار شروع می شوند را نام ببریم:
an actor
یک بازیگر
an architect
یک معمار
an athlete
یک ورزشکار
an artist
یک هنرمند
an engineer
یک مهندس
an electrician
یک الکتریکی
an accountant
یک حسابدار

این کلمات همگی با حروف صدادرار شروع می شوند و برای همین منظور ما پیش از این کلمات از an برای نشان دادن فردیت آنها استفاده می کنیم.

– نکته مهمی که قبلا هم تا حدودی به آن اشاره کردیم این است که گاهی استثنائاتی در این زمینه وجود دارد و ما بیش از اینکه به این حروف توجه کنیم به صداها توجه می کنیم.
به این کلمات دقت کنید:
special
Mp۳ player
این دو لغت انگلیسی در شروع صدای اِ می دهند برای همین منظور بجای نگاه کردن به حروف اولیه به صدایی که در شروع می دهند توجه کرده و برای نشان دادن فردیت آنها از an استفاده می کنیم.
an special
an Mp۳ player

– اسامی که با حروف صدادار شروع می شوند ولی قواعد حروف صدادار روی آنها اعمال نمی شود:
.There is university near here
یک دانشگاه نزدیک اینجاست.

 

حروف صدادار در انگلیسی

– این حروف بیشترین بخش را در زبان انگلیسی به خود اختصاص می دهند.  وقتی که یک اسم قابل شمارش مفرد با یکی از ۲۱ حرف بی صدا شروع شود در انگلیسی از a برای آن استفاده می شود.

.Tina needs a red tie
تینا به یک کروات قرمز نیاز دارد.

.Reza want a jacket
رضا یک ژاکت/ سویی شرت می خواهد.

– از an برای خیلی از اسم هایی که با حرف بی صدای h شروع می شوند استفاده می شود، زیرا حرف h در این اسامی تلفظ نمی شود. رایج ترین این اسامی عبارتند از hour, honor, honest و heir. چون همانطور که گفتیم صداها بیش از حروف در این بخش مهم هستند و این کلمات انگلیسی در واقع به صورت صدادار تلفظ می شوند.

همانطور  که دیدید شناخت حروف صدادار و بی صدا در انگلیسی موضوع سختی نیست و اگرچه استثنائاتی در این موضوع وجود دارد اما باز هم با یادگیری درست تلفظ لغات انگلیسی و کمی تمرین می توانید به راحتی به این موضوع مسلط شوید. زبان انگلیسی گرچه استثنائاتی در خود دارد اما آموزش سختی همراه خود ندارد و با کمی صرف وقت می توانید به تمامی این اسثنائات مسلط شوید.
در این مقاله تلاش بر این بود که شما با بخش کوچکی از گرامر انگلیسی آشنا شوید. اگر علاقه مند به یادگیری گرامر هستید می توانید با ورود بر بخش گرامر زبان انگلیسی در این سایت، زبان انگلیسی که در دوره های فشرده وفوق فشرده راکه به صورت آنلاین برگزار می شود.