گالری تصاویر- آموزش زبان - احمدرضا ابراهیمی

احمدرضا ابراهیمی موسس آموزشگاه زبان بهین دانش دارای ۲۰ سال سابقه تدریس در مراکز آموزشی مختلف در اصفهان است. احمدرضا ابراهیمی مبتکر طرح آموزش زبان در ۵۰ روز، طرح رامیت، طرح راکت، طرح آموزش زبان انگلیسی به کودکان، طرح آموزش زبان اسپانیایی به صورت فشرده، طرح آموزش زبان ترکی استانبولی به صورت فشرده، طرح آموزش زبان آلمانی به صورت فشرده است که مجموعه فعالیت ها در قالب تصویر ارائه شده است.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق به احمدرضا ابراهیمی می‌باشد.