زبان آلمانی سخت است یا زبان انگلیسی؟

گفت و گو را شروع کنید.

برای شروع چت در WhatsApp بر روی پشتیبان کلیک کنید.