حال ساده و استمراری در انگلیسی یکی از مهم ترین قسمت های زبان انگلیسی که عموما افراد زیادی را در یادگیری این زبان به چالش می کشد.
بنابراین امروز می خواهیم زمان حال ساده و حال استمراری را که دو نمونه از مهم ترین و پرکاربرد ترین دستور زبان های انگلیسی هستند، بهتر و دقیق تر بشناسیم.
تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری در انگلیسی:

بیشتر افراد گمان می کنند که از دستور زبان حال ساده فقط برای بیان اتفاقاتی استفاده می کنیم که در همان لحظه در حال روی دادن هستند و فقط برای زمان حال هستند. واقعیت دقیقا عکس این است. ما از simple present یا همان حال ساده برای بیان کارها و عادات روزمره خود استفاده می کنیم.
عاداتی که نه تنها برای زمان حال هستند، بلکه از گذشته با ما همراه بوده و در آینده نیز ممکن است با ما باشند. برای اینکه بیشتر و دقیق تر در مورد زمان حال ساده بدانید به مطلب زیر دقت نمایید.
از دستور زبان زمان حال ساده برای چه موقعیت هایی استفاده می شود؟ ۱: برای توصیف عادات و کار های روزمره. ۲: برای صحبت کردن در مورد حقایق کلی. ۳: برای بیان کارها و حالاتی که تداوم دارند.

 

نحوه ساخت زمان حال ساده:
(.Subject+ The base from of the verb+ s (If the subject is third person singular
برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

۱: .I talk with my friends a lot
من با دوستانم زیاد صحبت میکنم.

۲: .My parents usually wake up at ۵:۳۰ a.m
والدین من معمولا در ساعت پنج و نیم صبح از خواب بیدار میشوند.

۳: .The Sun rises in the east and sets in the west
خورشید از شرق طلوع میکند و از غرب غروب میکند.

۴: .My sister goes to work by bus
خواهر من با اتوبوس به محل کار میرود.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

۵: Indians like spicy foods.
هندی ها غذاهای تند دوست دارند.

نکته: برای منفی و سوالی کردن جملات حال ساده از فعل های کمکی Do و Does استفاده میشود. فعل کمکی Do برای فاعل های زیر استفاده میشود.

(I, We, They, You) فعل کمکی Does برای فاعل های سوم شخص مفرد استفاده میشود: (She, He, It, Name of the single person etc.)

نحوه منفی کردن جملات حال ساده: Subject+ Do/Does+ Not+ The base from of the verb+ The rest of the sentence

۱_I do not (don’t) eat breakfast at ۱:۰۰ p.m.
من در ساعت یک بعد از ظهر صبحانه نمیخورم.

۲_ My friend does not (doesn’t) wear dark clothes.
دوست من لباس های تیره نمی پوشد. نحوه نوشتن

 

نکته: سوالاتی که با Who سوالی میشوند نیازی به فعل کمکی ندارند. اما فعل اصلی بعد از آنها (s) میگیرد.

۱_ Who drives the taxi?
چه کسی تاکسی را میراند؟

زمان حال استمراری: حال استمراری برای بیان کار هایی است که در زمان حال در حال انجام شدن هستند. و برعکس تصور بسیاری از زبان آموزان، برای بیان حالات و اعمالی است که به طور موقت در حال رخ دادن هستند و مداوم نیستند. یعنی به زودی پایان میابند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

بسیار خب دوستان، امیدوارم با نوشتن این مقاله به شما کمکی کرده باشم و باعث پیشرفت شما شده باشم. اما شما اگر میخواهید در دوره های انگلیسی آنلاین به صورت رایگان به مقالات ادبیات انگلیسی قرون وسطی، کلمات به انگلیسی، آهنگ انگلیسی رپ و مقالات دیگرمراجعه کنید.
اما استاد ابراهیمی به غیر از دوره های راکت زبان انگلیسی دوره های راکت زبان های چینی، ژاپنی، عربی، روسی، آلمانی، ترکی و اسپانیایی برگزار میکنند.
شما هم برای صحبت کردن حرفه ای میتوانید با تکمیل کردن فرم زیر در کلاس های خصوصی ما شرکت کنید.