IELTS7 Banner 01 8

اسم حیوانات به زبان فرانسوی را نمی توان آموزش داد و اما سرگرمی ایجاد نکرد. این موضوعات همگی برای هر سنی جذابیت خاص خود را دارند و اصولا پله پله همراه با سایر آموزش های دیگر این موضوعات از ساده به سمت سخت آموزش داده می شوند و در این راستا اساتید از شیوه های گوناگون و سرگرم کننده استفاده می کنند.
این موضوعات با روش های مدرن و در بخش های مختلف آموزش داده می شوند که به صورت کلی با عنوان Noms d’animaux در زبان فرانسه شناخته می شوند. اگر بخواهیم حیوانات را در انواع مختلف گروه بندی کنیم باید به شکل زیر موضوعات را دسته بندی نماییم و تلاش کنیم که اسامی را در گونه های مختلف فرا بگیریم.

– Reptiles (خزندگان)
– Amphibiens (دوزیستان)
– mammifères (پستانداران)
– des oiseaux (پرندگان)
– Insectes (حشرات)
– Aquatique (آبزیان)

 

خزندگان به زبان فرانسوی!

خزندگان از اولین موجوداتی هستند که بر روی خشکی ادامه مسیر دادند. این حیوانات به داشتن قلبی ۴ حفره ای معروف هستند و البته از خصوصیات آنها می توان به تخم گزاری و تولد کودکشان از طریق تخم نیز اشاره نمود. دمای بدن این نوع حیوانات به دمای اطرافشان بستگی دارد و از خصوصیت دیگر آنها خونسرد بودن تمامی آنها است.
وقتی درباره خزندگان صحبت می کنیم بدون شک اولین موجودی که در ذهن همه ما خطور می کند مار است که تمامی ما با خصوصیات ویژه این موجود تا حدودی آشنا هستیم. با انواع خزندگان به زبان فرانسوی آشنا شوید:

 

Les reptiles sont parmi les premières créatures à continuer sur terre. Ces animaux sont connus pour avoir un cœur à ۴ trous, et bien sûr, leurs caractéristiques incluent la ponte et la naissance de leurs enfants par le biais d’œufs. La température corporelle de ces animaux dépend de la température autour d’eux, et une autre caractéristique d’eux est la fraîcheur de chacun d’eux. Lorsque nous parlons de reptiles, la première créature qui vient à l’esprit est sans aucun doute le serpent, que nous connaissons tous assez bien les caractéristiques spéciales de cette créature.
:Apprenez les types de reptiles en français

 

Serpent => مار
Igona => نوعی مارمولک
Lézard => مارمولک
Tortue à viande rouge => لاکپشت گوشت قرمز
Tortue => لاکپشت
Crocodile => تمساح
Serpent à sonnette => مار زنگی
serpent venimeux => مار سمی

 

دوزیستان به زبان فرانسه

دو زیستان در نوع خود از جالب ترین نوع حیوانات هستند که در واقع اگر بخواهیم از خصوصیات بارز آنها صحبت کنیم این است که آنها در دوران نوزادی و اولیه زندگی خود در آب زندگی می کنند و در دوران بلوغ زندگی در خشکی را به صورت غریزی انتخاب می نمایند.
این موجودات خونسرد هستند و از طریق تخم گذاری صاحب فرزند می شوند و البته بهتر است به این موضوع نیز اشاره ای داشته باشیم که دوزیستان دارای دوره دگردیسی هستند که در نوع خود کاملا جالب خواهد بود. این موجودات برای بقا خود از روش های مختلفی بهره می برند که یکی از این روش ها این است که اصولا در طول روز مخفی هستند و خود را همرنگ محیط زندگیشان در می آورند که شگفتی بسیاری را در بر دارند. آنها شامل بدنی کاملا لغزنده هستند و از دو طریق مختلف تنفس می کنند که این نوع تنفس در دوران نوزادی با آبشش و در دوران بلوغ و بزرگسالی با شش خواهد بود.

 

Les deux zoos sont les plus intéressants de leur genre. En fait, si nous voulons parler de leurs caractéristiques évidentes, ils vivent dans l’eau pendant la petite enfance et la petite enfance, et choisissent instinctivement de vivre sur terre à l’âge adulte. Ils font. Ces créatures sont calmes et ont des enfants pendant la ponte, et bien sûr, il vaut mieux mentionner que les amphibiens ont une période de transition qui sera assez intéressante en son genre. Ces créatures utilisent diverses méthodes pour survivre, dont l’une est qu’elles sont fondamentalement cachées pendant la journée et s’adaptent à leur milieu de vie, ce qui est très surprenant. Ils comprennent un corps complètement glissant et respirent de deux manières différentes, ce qui sera pendant la petite enfance avec des branchies et pendant la puberté et l’âge adulte avec six

 

Amphibiens => دوزیستان
le grenouille => قورباغه ماده
Caméléons => آفتاب پرست
Crapaud => وزغ
le crocodile => کورکودیل نر
le triton => سمندر آبی
le crapaud => قورباغه نر

 

پستانداران به زبان فرانسوی!

پستانداران موجودات خونگرمی هستند که در رده جانوران مهره دار نیز قرار می گیرند. این موجودات از طریق شیر نوزادانشان را تغذیه می کنند و بدنی اصولا پوشیده از خز و یا مو دارند. پستانداران نیز دارای قلبی چهارحفره ای هستند که این موضوع از خصوصیات بارز آنها می باشد.
ما انسان ها نیز از نوع موجودات پستاندار هستیم و در این لیست قرار می گیریم. البته که اگر پستانداران دارای گونه های مختلفی هستند اما باید بدانید که بسیاری از گونه های ویژه آنها به دلیل آلودگی های زیست محیطی در حال انقراض هستند که این خبر خوبی برای دوستداران طبیعت و حیوانات نخواهد بود.

 

Les mammifères sont des créatures à sang chaud qui sont également classées comme vertébrés. Ces créatures nourrissent leurs bébés par le lait et ont un corps généralement recouvert de fourrure ou de poils. Les mammifères ont également un cœur quadrupède, ce qui est une caractéristique importante. Nous, les humains, sommes aussi des mammifères et sommes sur cette liste. Bien sûr, si les mammifères ont des espèces différentes, mais vous devez savoir que beaucoup de leurs espèces spéciales sont en danger en raison de la pollution de l’environnement, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature et des animaux.

 

mammifères => پستانداران
Chat => گربه
Chien => سگ
vache => گاو
Veau => گوساله
Chèvre => بز
Mouton => گوسفند
Chameaux => شتر
Lion => شیر
Loup => گرگ
Renard => روباه

Porc => خوک
lapin => خرگوش
Cul => گوره خر
Girafe => زرافه
Kangourou => کانگورو
Écureuil => سنجاب
Porcelet => خوکچه
l’éléphant => فیل
Des souris => موش
Chauve souris => خفاش
guépard => یوزپلنگ

 

پرندگان به زبان فرانسوی!

پرندگان نیز از موجوداتی هستند که خود دسته بندی های متفاوتی دارند و اصولا بدن آنها پوشیده شده است از پر و تخم گذار هستند. این موجودات خونگرم هستند و بدنی متشکل از با دارند. بسیاری از آنها توانایی پرواز کردن دارند و تعدادی نیز که نمی توانند پرواز در واقع بالدار هستند.
این موجودات همگی مهره دار هستند و شاید بهتر باشد که بگوییم که بیش از ۱۰ هزار نوع پرنده در سراسر دنیا وجود دارد که همگی در نوع خود زیبایی های مختص به خود را دارند.

 

Les oiseaux sont également des créatures qui ont différentes catégories et leurs corps sont couverts de plumes et d’œufs. Ces créatures sont à sang chaud et ont un corps en ba. Beaucoup d’entre eux ont la capacité de voler, et certains qui ne peuvent pas voler sont en fait des ailes. Ces créatures sont toutes des vertébrés, et il vaut peut-être mieux dire qu’il existe plus de ۱۰ ۰۰۰ espèces d’oiseaux dans le monde, qui ont toutes leur propre beauté.

 

des oiseaux => پرندگان
Coq => خروس
Hibou => جغد
corbeau => کلاغ
Autruche => شتر مرغ
Canari => قناری
Avaler => پرستو
Inséparable => مرغ عشق
Mouette => مرغ دریایی
Paon => طاووس
perroquet => طوطی
poulet => مرغ
Aigle => عقاب
faucon => شاهین

 

حشرات به زبان فرانسوی!

کلمه حشرات یک کلمه عربی است که جز کلماتی است که وارد زبان ایرانی شده است و شاید برای همه ما جدا سازی این کلمه از فرهنگ لغات روزانه مان سخت خواهد بود. حشرات یک عضو از خانواده مهره داران هستند و از ویژگی های آنها می توان به پیوستگی اعضای بدن اشاره کرد.
این موجودات از اولین موجوداتی هستند که به پرواز کردن اقدام نمودند و به همین علت می توان به این نتیجه رسید که حشرات قبل از پرندگان به پرواز کردن شروع نمودند. اگر بخواهیم به تنوع این موجودات اشاره ای نیز داشته باشیم بهتر است که بگوییم این موجودات از بیش از ۱ میلیون گونه تشکیل شده اند که در جای خود باعث تامل خواهند بود چرا که ما تنها با تعداد اندکی از اعضای این خانواده آشنا هستیم.

 

Le mot insecte est un mot arabe qui est l’un des mots qui est entré dans la langue iranienne, et il peut être difficile pour nous tous de séparer ce mot de notre vocabulaire quotidien. Les insectes font partie de la famille des vertébrés et se caractérisent par la cohésion des organes. Ces créatures sont parmi les premières à voler, on peut donc conclure que les insectes ont commencé à voler avant les oiseaux. Si nous voulons souligner la diversité de ces créatures, il vaut mieux dire que ces créatures sont composées de plus d’un million d’espèces, qui seront considérées à leur place, car nous ne connaissons qu’un petit nombre de membres de cette famille

 

abeille => زنبور عسل
Mouches => مگس
Fourmi => مورچه
Criquet => ملخ
Les moustiques => پشه
le papillon => پروانه
Libellule => سنجاقک

 

آبزیان به زبان فرانسوی!

آبزیان گروهی از موجودات هستند که همانطور که از اسمشان پیدا است زیستگاه آنها در آب است و قطعا موجوداتی که به این طریق زندگی می کنند همگی با آب شش و یا تلفیقی از آب شش و شش تنفس می کنند. این موجودات دنیایی متفاوت دارند که برای بسیاری از ما هنوز هم عضوهای مختلفی از آنها ناشناخته هستند.
بدن این موجودات اصولا پوشیده از پولک و فلس است که بخشی مهم در زندگی آنها محسوب می شود و آسیب دیدن این بخش از بدن آنها در حقیقت در بسیاری از گونه ها منجر به مرگ آنها خواهد شد. شما را با تعدادی شناخته شده از این موجود در زبان فرانسوی آشنا خواهیم نمود.

 

Les animaux aquatiques sont un groupe de créatures qui, comme leur nom l’indique, vivent dans l’eau, et certainement les créatures qui vivent de cette façon respirent toutes avec six ou six combinaisons d’eau. Ces créatures ont des mondes différents, dont beaucoup sont encore inconnus de beaucoup d’entre nous. Le corps de ces créatures est essentiellement recouvert d’écailles et d’écailles, ce qui est une partie importante de leur vie, et des dommages à cette partie de leur corps entraîneront en fait leur mort chez de nombreuses espèces. Nous vous présenterons un certain nombre de personnalités bien connues de la langue française.

 

le poisson rouge => ماهی قرمز
le dauphin => دلفین
Baleine => نهنگ
Poisson => ماهی
Crevette => میگو
Crabe => کوسه
requin => خرچنگ
Étoile de mer => ستاره دریایی
méduse => عروس دریایی
coquille => صدف

 

این اسامی را می توانید با مطالعه کتاب های مربوط به این موضوعات بهتر فرا بگیرید چرا که همه آنها در جملات متفاوت به شما به صورت ناخودآگاه آموزش داده می شوند. در واقع شما با روش کدینگ و یا جعبه لاینتر نیز می توانید این اسامی بهتر تمرین نموده و البته که نیاز است به صورت روزانه سعی در مرور این اسامی نمایید.
زبان فرانسه جذابیت های مختص به خود را دارد و اصولا کسانی که به یادگیری این زبان اقدام می نمایند در واقع شیفته این زبان و ویژگی های تخصصی آن هستند. در این مسیر ما نیز در کنار شما هستیم تا با آموزش آنلاین زبان فرانسه، فرانسه را برای تمامی افراد علاقه مند در سراسر جهان دست یافتنی و ساده کنیم و با آموزش های راهبرانه از شما عزیزان افرادی متکی بر مهارت هایتان بسازیم.
اگر علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه هستید و در واقع شرایط حضور در کلاس های حضوری و رفت و آمدهای وقت گیر را ندارید، می توانید آموزش زبان فرانسه را از طریق دوره های غیرحضوری موسسه بهین دانش با دوره های ویژه از جمله دوره های آموزش زبان فرانسه در ۵۰ روز و دوره های همیاد فرا بگیرید و خودتان را برای کسب مهارتی فوق العاده و لذتی مضاعف آماده سازید.
در این زمینه کارشناسان ما هستند تا شما را با ویژگی های این دوره های آشنا نموده و در کنار این موضوع مشاوره های لازم جهت انتخاب زبان، انتخاب دوره و انتخاب روش های یادگیری در منزل و آگاهی از سبک یادگیری تان را به شما بدهند. برای ارتباط با مشاوران ما می توانید به ثبت مشخصات خود در بخش زیر اقدام نمایید و مشاوره های لازم را از همکاران ما کسب نمایید.