ساعت ۱۷ روز یکشنبه یازدهم آذر ماه جهت تهیه گزارشی کوتاه از روند برگزاری اولین جلسه از دوره کودکان، در دپارتمان تخصصی کودکان آکادمی بهین دانش حاضر شدیم.

 

همه ی زبان آموزان خردسال در لابی منتظر ایستاده بودند تا ببیند اساتید این ترمشان چه کسانی هستند. با صدای زنگ، به هراه بچه ها وارد کلاس شدیم. سر و دای فراوان بچه هایی که توجه بسیاری از علاقه مندان و خانواده ها را به خودش جلب کرده بود، مارا کنجکاو تر کرد تا اخره کلاس بمانیم و بتوانیم گزارشی کامل تر نسبت به گرازش های قبلی در باره نحوه ی تدریس و برگزاری اولین جلسه از این دوره برای شما تهیه کنیم.

IELTS7 Banner 01 8

شروع کلاس

اول کلاس به اشنایی بچه ها با معلمان سپری شد و پس از آن فیلمی کوتاه برای بچه ها پخش شد که بیشتر برای تغییر حال و هوای بچه ها بود که بتوانند وارد جو کلاش شوند. همزمان با فیلم بچه ها نیز شروع به همخوانی با ان کردند. جو صمیمی که بین بچه ها رخ داده بود قابل توصیف نبود. بعد از ان فیلمی با موضوع درس ان روز پخش شد تا بچه ها بتوانند اشنایی کمی با موضوع درس پیدا کنند.

 

 

روش متفاوت در تدریس

بچه ها به دو گروه تقسیم شدند و سره میز ها نشستند. اساتید کارشان را شروع کردند. اول کلاس ۱۰ دقیقه ای با صحبت کردن سپری شد. با چند جمله ای که استاد گفت، بچه ها فرم درست جملات را فهمیدند و شروع به گفت و گو کردند. در چند دقیقه ی اول شاید تنها نیمی از بچه ها صحبت می کردند اما به مرور زمان بقیه نیز شروع به صحبت کردن. سراپا گوش بودند تا مطلب بهتر برایشان جا بیفتد. جو صمیمانه ایی که بین انها بود برگرفته از کار گروهی بود. دقایقی بعد کتاب ها باز شد و بچه ها شروع به خواندن قسمتی که استاد به انها گفته بود کردند تا فعالیت های ان را انجام دهند. موضوعی که نظر مرا جلب کرد این بود که استاد فقط راهنمای بچه ها بود و نه کسی ک بیان کننده ی دانستن علم است. دراصل به آنها ماهیگیری را می اموخت.

 

 

درست ۲۰ دقیقه پس از تشکیل گروه ها، در ساعت ۱۸:۰۰ برای ایجاد تنوع در روند انجام فعالیت های کلاسی، گروه ها جا به جا شدند و بچه ها با انرژی مضاعف شروع به ادامه کار کردند.

 

چیزی که دائماً تکرار می‌کنیم، زندگی ما را می‌سازد…

 

 

پایان اولین جلسه

کلاس در ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه به صورت رسمی پایان یافت. تکه تک بچه ها با معلمان ها دست دادند و از کلاس خارج شدند. انرژی و احساس رضایت در کلام و رفتار بچه ها باعث شد که علاقه ی ما برای تهیه ی گزارشی دیگر در واحد پسرانه نیز بیشتر شود.‌‌