به نام آن که جان را نور دین داد                                            خرد را در خدا دانی یقین داد
سلامی پر از محبت و عشق تقدیم به شما خوانندگان این گزارش از کلاس فشرده (راکت) زبان چینی با استاد احمدرضا ابراهیمی. این گزارش از کلاس فشرده زبان چینی استاد ابراهیمی هست.
کلاسی پر از جذابیت های خاص و شگفت انگیز مخصوص به خود و اثتثنائی. اجازه بدید که بریم سر گزارش کلاسمون. نرگس و استاد کلاس را راس ساعت ۳ شروع کردند. کلاس با سلام گرم استاد شروع شد. بعد از احوالپرسی استاد تسک امروز مرا شرح دادند.
استاد قبل از شرح دادن تسک نرگس, خانم اکرم طباطبایی را به گروه اضافه کردند و از نرگس خواستند که این دفعه به جای جلسه ی قبلی که به استاد تدریس میکرد این دفعه به نرگس تدریس کند.
نرگس هم کار خود را با ارسال سلام و خوش آمد گویی به اکرم شروع کرد. سپس نرگس ینکی از یوتویوب برای اکرم ارسال کرد و گفت: جمله هایی را که متوجه میشوید را از این کلیپ با موضوع جملات روزمره پیدا کنید و اینجا تایپ کنید, اسکیرین شاتش را بفرستید و ویسش را نیز ارسال کنید.
بعد از این کار میخواهیم یک مکالمه با هم بسازیم.

IELTS7 Banner 01 8
اکرم تسک مورد نظر نرگس را بادقت و کاملا درست انجام داد. نرگس هم هر دفعه اکرم را تشویق زیادی میکرد. سپس نرگس و اکرم به سراغ مکاله رفتند و شروع کردن به مکالمه. مکالمه نرگس و اکرم بسیار عالی و جذاب پیشرفت.
سپس استاد از اکرم را از گروه نرگس خارج کرد و نرگس را در گروه اکرم برد چون قرار شده بود که الان جای نرگس و اکرم عوض شود یعنی اکرم معلم شو د ونرگس دانش آموز شود.
بعد از اضافه کردن نرگس به گروه اکرم, کلاس اکرم و نرگس شروع شد. اول کلاس اکرم کلیپی برای نرگس ارسال کرد و به نرگس گفت این کلیپ قسمت بندی شده و میخواهد یک منظوری را به برساندع و من از شما میخواهم که آن جمله را اینجا تایپ کنید و ویسش را نیز ارسال کنید.
نرگس هم این کار را با ضرافت و دقت انجام داد و برای اکرم ارسال کرد.سپس اکرم تسک دیگری به نرگس گفت. اکرم لینک کلیپی را برای نرگس ارال کرد و گفت با این کلیپ هم مثل کلیپ قبلی انجام بده.
نرگس هم مثل همیشه عالی این تسک را انجام داد. نرگس این کار را با یک کلیپ دیگر هم انجام داد و کلاس به پایان رسید.