امروز جلسه ی دوم دوره Grip۱ برگزار شد. ما نیز همانند جلسه پیشین، برای تهیه گزارشی از روند برگزاری این جلسه، به همراه زبان آموزان در محل آکادمی زبان بهین دانش حاضر شدیم. در ادامه شما را دعوت به خواندن گزارش تهیه شده میکنم.

 

IELTS7 Banner 01 8

 

دانش کاربردی

جلسه ی امروز نیز در ساعت ۱۶:۴۵ و با ورود استاد به کلاس به صورت رسمی، آغاز شد.پس از احوال و پرسی و حضور و غیاب،استاد به بررسی تمرین های پرداخت که زبان آموزان باید در منزل انجام می دادند و به سوالات آن ها پاسخ داد تا مسائل احتمالی در ذهن آنها پیش آمده است، حل گردد. سپس از زبان آموزان خواسته شد تا برای شروع کلاس و مرور جلسه ی قبل، با هم بر روی نام اشیاء کلاس بحث کنند تا یک یادآوری و مرور کوتاه انجام بپزیرد.

 

 

ساخت جملات سوالی

در ادامه ی کلاس به زبان آموزان یاد داده شد تا بتوانند در صورت لزوم درباره اشیاء سوال بپرسند. این سوالات به صورت ?What is it و ?What are they  بود. این جملات پرسشی در این زمینه بکار برده می شوند.
همچنین برای یادگیری بهتر آنها، برای این دو سوال مثال هایی واقعی هم زده شد تا طریقه ی صحیح سوال پرسیدن و پاسخ دادن به این سوالات را کامل یاد بگیرند. (سوال ?What is it به معنای اون چیست و برای اشیاء به صورت مفرد به کار میرود، در حالی که ?What are they به معنای آنها چه چیزی هستند و برای اشیاء به صورت جمع به کار می رود.)

 

 

تفاوت a و an

سپس استاد برای زبان آموزان تفاوت a و an را توضیح داد.( همیشه قبل از اسم هایی که با یکی از ۵ حروف a-e-i-o-u شروع می شوند، an استفاده می شود برای مثال: It is an apple
اما در غیر این صورت a بکار می رود، برای مثال: It is a book
سپس از زبان آموزان خواسته شد تا برای a و an از بین کلمات موجود در کتاب مثال هایی پیدا کرده و بنویسند و در ادامه با آنها جمله بندی های درست ساخته و برای همکلاسی های خود بخوانند.

 

 

کار گروهی

برای اینکه زبان آموزان از استفاده از دانش زبانی خود لذت ببرند و طعم جمله بندی صحیح را بچشند، از آنها دعوت شد تا دو به دو در مورد کلمات و اشیاء مختلف کلاس و حتی اشیایی که در کتابهایشان یاد گرفته اند جملات پرسشی بسازند و پاسخ های صحیح را نیز بدهند. همچنین آنها باید به استفاده ی بجای a و an هم دقت می کردند و تشخیص می دادند که با ?What is it باید سوال بپرسند و جواب بدهند یا با ?What are they .
کار گروهی برای بیشتر به مذاق آنها خوش آمده بود و به خوبی به حل تمرین ها و سوالات و پرسش ها می پرداختند. کار گروهی می تواند باعث شود که زبان آموزن کم رو یا خجالتی نیز در فعالیت های کلاس شرکت کنند و در کنار دوستانشان از کلاس بیشتر لذت ببرند.

 

اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد، شما حتما موفق خواهید شد…

 

 

پایانی مفرح

در پایان کلاس استاد با آوردن فلش کارت های مخصوص کلمات و اشیاء، از زبان آموزان سوالاتی با ?What is it و ?What are they می پرسید و زبان آموزان با هر پاسخ صحیح یک امتیاز می گرفتند. به این صورت هم یک بازی هیجان انگیز و جذاب برگزار شده بود و هم به مرور درس کمک می شد. با هر امتیازی که به زبان آموزان داده می شد، آنها بیشتر مشتاق به مشارکت در فعالیت های کلاس می شدند و به این شکل استاد توانسته بود همه آنها را در فعالیت های کلاس به یک اندازه به مشارکت و رقابت سالم برانگیزد.
در نهایت و در ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه،زبان آموزان با یادداشت تکالیفی که باید در منزل انجام می دادند، از استاد خود خداحافظی کرده و از کلاس خارج شدند‌ و این نیز پایان یک جلسه دیگر از کلاس زبان انگلیسی در اصفهان بود.