آموزشگاه زبان بهین دانش با 15 سابقه در حوزه آموزش زبان های خارجی در استان اصفهان مشغول به فعالیت است. این مجموعه با ۴ دپارتمان مختلف مخصوص به بزرگسالان، کودکان، نوجوانان، زبان های متفرقه و آمادگی آزمون های بین الملی توانسته است در طی مدت ها فعالیت، جایگاه خود را در سطح استان اصفهان حفظ کند و با گسترش فضای برگزاری کلاس ها روندی رو به پیشرفت را طی می کند.

IELTS7 Banner 01 8

مجموعه زبان بهین دانش با چندین شعبه در سطح استان اصفهان در حال گسترش سطح خدمات رسانی و از سوی دیگر با تخصیص بخش های مختلف برای هر عنوان در تلاش است آموزشی صحیح و با کفیت به  کاربران خود ارائه دهد. شیوه تخصصی آموزشی این موسسه به صورت حضوری است. اما در این شیوه با قدرت تمام در منطقه حرف اول را می زند. تلاش، تخصص، به کارگیری روش های مدرن مثلث موفقیت را برای این موسه به ارمغان آورده که موجب پیشرفت و ترقی روز افزون آن و گسترش یافتن خارج از اصفهان شده است.