IELTS7 Banner 01 8 لغات آلمانی با معنی متفاوت و تلفظ یکسان

یادگیری زبان آلمانی مانند یادگیری هر زبان دیگری ممکن است ابتدا بسیار دشوار و غیر ممکن به نظر بیاید چرا که فراگیران آن را با زبان مادری خود مقایسه می‌کنند و به زبان مادری خود فکر می‌کنند. با توجه به این که آلمان کشوری است که دانشگاه‌های مطرحی برای ادامه تحصیل به صورت رایگان یا با هزینه اندک دارد داوطلبان زیادی برای ادامه تحصیل یا کار هر ساله در صدد فراگیری این زبان هستند.
هنگام یادگیری یک زبان خارجی علاوه بر اینکه با سیل عظیمی از قواعد ساختاری دشوار و لغات نا‌ آشنا روبرو می‌شویم یادگیری جزئیات و استثنائات زمان بیشتری را از ما می‌گیرد. یکی از این موارد یادگیری لغات آلمانی با معنی متفاوت و تلفظ یکسان است که تنها با تکرار و تمرین و ممارست می‌توانید در هنگام رویارویی با آن‌ها معنای درست را برداشت کنید. البته استفاده از یک دیکشنری خوب آلمانی را نیز فراموش نکنید. به این کلمات هم آوا یا هوموفون می‌گویند. هوموفون کلماتی است که مانند کلمه دیگر به نظر می‌رسد، اما به صورت متفاوتی هجی می‌شود و معنای متفاوتی دارد.
هوموفن‌ها بیشتر در مکالمات زبان آلمانی دردسر ساز می‌شوند، بنابراین در مکالمه با گویندگان آلمانی این امکان وجود دارد که با آنها روبرو شوید. همین جا است که احتمالاً سردرگمی و سوء تفاهم به وجود می‌آید اما این اشکالی ندارد، همه بخشی از روند یادگیری هستند. تمام تلاش خود را برای انجام تمرین مکالمه انجام دهید، و هنگامی که با یک هوموفون جدید روبرو شدید، در صورت امکان آن را یادداشت کنید. قوانین اساسی تلفظ آلمانی یک امکان ضروری برای شروع فراگیری مبتدیان زبان آلمانی است و مهم آن است که آن را به درستی به دست آورید.

لغات آلمانی با معنی متفاوت و تلفظ یکسان:

  • چه در انتهای یک کلمه، چه قبل از صامت، صدای s یکسان است. در اینجا چند جفت از کلمات زبان آلمانی وجود دارد که فقط در یک “s” متفاوت هستند.

hast/ hasst (داشتن / نفرت)

bis / der Biss (تا / نیش زدن)

ist / isst (است / می خورد)

misst/Mist! (اقدامات / لعنتی)

das / dass (آن / آن)

  • در آلمانی، بین استفاده از “آن” به عنوان ضمیر نمایشی، جایگزین کردن یک چیز و “آن” به عنوان یک ترکیب، تفاوت وجود دارد و دو عبارت را به هم متصل می کند. مثلا:

Das is nicht wahr
این درست نیست
Ich glaube، dass du recht hast
من معتقدم که شما درست می گویید

  • frisst از فعل fressen نشأت می‌گیرد، که به طور معمول برای حیوانات به کار می‌رود. به عبارت زیر دقت کنید:

frisst / Frist: (می خورد/ مهلت)

  • در حقیقت تفاوت اندکی در تلفظ بین “s” و “z” در شروع کلمه وجود دارد. s بیشتر شبیه انگلیسی “z” است، مانند “صفر“، در حالی که z باید “ts” تلفظ شود. اما، به دلیل اینکه صدای “ts” در انگلیسی وجود ندارد، برای انگلیسی زبانان بومی رایج است که تشخیص “z” از “s” در آلمانی، هم در شنیدن و هم در صحبت کردن، دشوار است و موارد زیر را به طور مؤثر انجام می‌دهند. هوموفون‌ها:

Zähne / Szene: (دندان / صحنه)

  • پایان کلمات با d / t و dt / tt در اصل دارای صدای یکسان هستند، که یکی از دلایلی است که انگلیسی زبانان بومی هیچ مشکلی برای تمایز میان کلمات انگلیسی مانند “علف‌های هرز” و “گندم” ندارند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

der Bund / bunt: (انجمن ، دولت فدرال / رنگارنگ)
das Rad / der Rat: (دوچرخه ، چرخ / مشاوره ، مشاور)
Die Stadt / statt: (شهر / به جای آن)
seid / seit: (هستند / از زمان)

این موارد تنها نمونه‌هایی از هوموفون های آلمانی است که اگر با تمرین آن‌ها را یاد نگیرید به دردسر خواهید افتاد. در ادامه لیستی از نمونه‌هایی از هوموفون های متداول در زبان آلمانی به شما ارائه خواهیم داد:

• Aale, Ahle
• Aalen, aalen, Ahlen
• Aar, Ahr, Ar
• Aas, aß
• Achsel, Axel
• Ahnen, ahnen
• Ai, Ei
• Aigen, eigen
• Ängste, engste; Ängsten, engsten
• Annalen , analen
• Äste, Este
• aussäen, aussähen
• backen, Bakken
•Bad, bat
• Bai, Bei, Bey
• bald, ballt
• Bällen, bellen
• Band, bannt
• Bar, bar
• Beben, beben
• Beete, bete
• bis, biss, Biss
• Block, Blog
• Bob, Bop
• Bohle, Bowle, bowle
• Boot, bot
• Boote, Bote
• Bug, buk
• Bund, bunt
• campten, Kempten
• Celle, Zelle
• Chor, Korps
• Code, Kot
• Coup, Kuh
• Crêpes, Krebs
• cross, kross
• Cut, Kat
• das, dass
• dealen, Dielen
• dehnen, denen
• Dschinn, Gin
• Eichen, eichen
• erhält, erhellt
• Fähre, faire
•  Fälle, Felle
• fällt, Feld, -feld, Veld
•  Färse, Ferse, Verse
• fast, fasst
• fetter, Vetter
• fiel, viel
• Fiber, Fieber
• Ficks , fix
• Finish, finnisch, Finnisch
• fließt, fliehst, fliest
• folglich, volklich
• frisst, Frist
• Gärten, Gerten
• Gase, Gaze
• gehste, Geste
• Geld, gellt
• Gewand, gewandt
• Grad, Grat
• Graf, Graph
• Grus, Gruß
• hacken, hecken, Hecken
• Halt, hallt
• hallte, halte
• hält, Held, hellt
• Hämmer, Hemmer
• handysch, händisch
• hängst, Hengst
• harrt, hart
• hasst, hast, Hast

• Häute, häute, Heute, heute
• Hechse, hexe, Hexe
• Heer, hehr, her
• Heerfahrt, Herfahrt
• Hemd, hemmt
• Heuer, heuer
• hohl, hol
• Hund, Hunt
• ihre, Ihre, Ire oder ihren, Ihren, Iren
• isst, ist
• Kälte, Kelte
• kannte, Kante
• Kapern, kapern (oder Kaper, kaper)
• Klos, Kloß
• Kneipen, kneippen
• konnten, Konten
• küsste, Küste
• Lachs, lax
• Laib, Leib
• laichen, Leichen
• Laie, Leihe
• lasst, Last
• Lärche, Lerche
• läuten, Leuten
• Leader, Lieder
• Leere, Lehre
• leeren, lehren
• Leerstelle, Lehrstelle
• Leerzug, Lehrzug
• Leid, leiht, Leit-
• links, Links
• lies, ließ
• liest, least
• Liegen, Ligen
• Loser, Luser
• Luchs, Lux
• Maar, Mahr
• Mahl, Mal
• Mähre, Märe
• Maisen, Meisen
• Meer, mehr
• mahlen, malen
• man, Mann
• Märkte, merkte; Märkten, merkten
• Mathe, Matte
• Meer, mehr
• mehlieren, melieren
• Miene, Mine
• misst, Mist
• Mob, Mopp
• Mohr, Moor
• Mopps, Mops, mops
• mühten, Mythen
• Mund, Munt
• Nachfahren, nachfahren
• Nachnahme, Nachname
• Nähe, nähe
• nahmen, Namen
• Nitrid, Nitrit
• packt, Pakt
• Paps, Pubs
• Peak, Pik
• Phi, Vieh
• pisste, Piste
• Prinz, Prints
• rächen, Rechen
• rächt, Recht
• Radschlag/Ratschlag
• Rasen, rasen
• Rad, Rat
• Raid, Reet
• Rain, rein
• rechts, Rechts

• Rede, Reede
• Rederei, Reederei
• Reinfall, Rheinfall
• Reis, reiß
• reist, reißt
• ruhte, Rute, Route
• säen, sähen
• Sämann, Seemann
• sänge, senge, Senge
• Sätzen, setzen
• Saite, Seite
• Samt, samt
• schafft, Schaft
• schallten, schalten
• Schänke, schenke
• schellte, Schelte
• Schlächter, schlechter
• Schlämme, schlemme
• schoppen, shoppen
• Schwälle, Schwelle
• Schwamm, schwamm
• Schwämme, Schwemme
• Seen, sehen
• seid, seiht, seit
• sie, sieh
• Siegel, Sigel
• Sohle, Sole
• Sold, sollt
• späht, spät
• Spind, spinnt
• Stadt, statt
• Städte, Stätte
• Ställe, Stelle, stelle
• starrt, Start
• Steak, Steg
• stehlen, Stelen
• stiehl, Stiel, Stil
• Taste, taste
• Toast, tost
• Tod, tot
• Trend, trennt
• Uhrzeit, Urzeit
• Umfeld, umfällt
• Vasen, Wasen
• Verband, verbannt
• Verben, werben
• vergas, vergaß
• verleasen, Verliesen
• verließ, Verlies
• verwaist, verweist
• verzinst, verzinnst
• Villen, Willen
• Waage, vage, wage
• Waagen, wagen, Wagen
• Wahl, Wal
• wahr, war
• wahre, Ware
• Waid, weiht, weit
• Waise, waise, Weise, weise
• Wald, wallt
• Wälle, Welle
• Wände, Wende
• Wand, wand, Want
• Weck, weg
• Wehr, wer
• wehrt, Wert
• weis, weiß
• weist, weißt
• Werg, Werk
• wieder, wider
• wird, Wirt
• Zunahme, Zuname

عموم افرادی که متمایل به یادگیری زبان آلمانی هستند، تصور می‌کنند که برای یادگیری بهتر لازم است تمامی این کلمات را به خاطر بسپارند؛ اما آنچه واضح و مبرهن است این موضوع است که ذهن انسان از توانایی بسیار بالایی برخوردار است و نباید این توانایی و پتانسیل را با روش‌های نادرست و غیر اصولی مانند حفظ کردن کلمات و لیست های طولانی به هدر داد. زمانی که در یادگیری زبان یک مهارت را تکرار کنیم ذهن ما مسیر‌های عصبی ایجاد کرده و این مهارت را به یک عادت تبدیل می‌کند. تا به حال چندین بار از این لیست‌ها برای یادگیری لغات هر زبانی استفاده کرده‌اید؟
برای یادگیری این کلمات نیاز به روش‌های نوین و متناسب با ذهن انسان می‌باشد، یکی از این روش‌ها یادگیری این کلمات در قالب فیلم و سریال به زبان آلمانی می‌باشد اما همین لحظه باید نکته‌ای را به شما گفت و آن هم این است که یادگیری لغات هوموفون از طریق فیلم و سریال نیاز به رعایت برخی نکات و الزامات دارد که اگر این نکات رعایت نشود این روش هم همانند روش حفظ کردن لغات از روی لیست‌های طولانی عمل خواهد کرد.
اما در موسسه آموزش زبان احمدرضا ابراهیمی سبک و سیاقی برای آموزش در نظر گرفته شده است که با اتکا بر توانایی ذهن در کوتاه‌ترین زمان ممکن نه تنها به یادگیری زبان و تسلط بر مکالمه دست پیدا خواهید کرد بلکه تک تک این کلمات را در مکالمات روزانه خود می‌توانید درک و استفاده کنید. دوره‌های آموزش زبان VIP Rocket ( آموزش زبان آلمانی در 50 روز) و Tailored Rocket (آموزش زبان در 50 جلسه) با سیستم آموزشی و منحصر به فرد رامیت طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.
شما افراد خاص می‌توانید برای کسب اطلاعات و مشاوره رایگان به تکمیل فرم مشاوره و ثبت نام زیر پرداخته و سپس مشاوران ما با شما تماس گرفته و آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.