امروز قراره درباره تفاوت دو کلمه Later و Latter صحبت کنیم. اختلاف اون ها فقط در یک حرف است؛ Later دارای یک حرف T و Latter دارای دو حرف T می باشد. اما در طرز تلفظ و معنا بسیار از هم متفاوتند.

LATER
این کلمه به زمانی در آینده اشاره دارد و به صورت “بعداً” ترجمه می شود. برای مثال:

. Right now I’m giving you a lesson, and I’ll go to the gym later

پس احتمالا  تا الان مفهوم این کلمه را کاملا درک کرده اید و شاید نیازی به مثال های بیشتر نباشد. اما عبارت رایج دیگری به صورت “ً!See you later” نیز وجود دارد و بدان معناست که هم اکنون در حال خداحافظی از یکدیگر هستیم، اما می دانیم در آینده ای نه چندان دور دوباره یکدگیر را ملاقات خواهیم کرد.این عبارت به معنای این است که بزودی شما را می بینم.

IELTS7 Banner 01 8

LATTER
این کلمه در مواقعی به کار می رود که در صحبت هایتان به دو مورد اشاره دارید و سپس به طور خاص می خواهید مورد دوم را خطاب قرار دهید؛ که به صورت “دومی” یا “آخری” ترجمه می شود. برای مثال:

.I have friends in Spain and Turkey, But I have more friends in the lettar

این جمله به معنای این است که در کشور ترکیه و اسپانیا دوستانی دارم اما در کشور ترکیه دوستان بیشتری دارم. کلمه Latter در این مثال به ترکیه اشاره دارد.

در مقابل این کلمه در انگلیسی، کلمه Former را داریم که مورد اول، از دومورد اشاره شده در جمله را، خطاب قرار می دهد.

تا این جای کار با تفاوت معنایی دو کلمه Later و Latter آشنا شدیم. پس زمان آن رسیده تا تفاوت در نحوه تلفظ دو کلمه را مورد بررسی قرار دهیم. این تفاوت تنها در صدای A می باشد به صورتی که:
A در کلمه Later صدای ” اِی ” می دهد. مثل کلمات name و hate
A در کلمه Latter صدای ” اَ ” می دهد. مثل کلمات apple و cat

 

برای یادگیری زبان انگلیسی، سعی کنید از این موضوعات به عنوان سرگرمی استفاده کنید. از کلماتی که در عین شباهت تفاوت هایی را دارند، می توانید به عنوان یک بازی در کلاس استفاده کنید. بهترین مراکز آموزش زبان، سعی می کنند از این موضوعات برای ایجاد سرگرمی و همینطور راغب کردن زبان آموزان به یادگیری زبان انگلیسی و دیگر زبان ها استفاده کنند.
اگر زبان انگلیسی را همراه با بازی و سرگرمی به زبان آموزان آموزش دهیم، قطعا نتایج بهتری نسبت به آموزش زبان با روش های سنتی می گیریم. کودکان و نوجوانان ما بیش از هر چیزی به این سرگرمی ها و خلاقیت ها نیاز دارند.
برای بهتر شدن روند کلاس می توانید از خود زبان آموزان نیز نظر بخواهید و نیاز های روحی و آموزشی آنها را بشناسید و در پی رفع آن ها بربیایید.