IELTS7 Banner 01 8

اعضاء خانواده به زبان چینی یکی از دغدغه های هر کسی است که دوستدار یادگیری زبان چینی است.
سوال اولی که ممکن است شما بخواهید بپرسید یا دیگران از شما بپرسند سوال زیر است :

چند نفر در خانواده شما هستند؟ یا خانواده شما چند نفره است؟
?你家有几口人
?ni jia you ji kou ren

و اما جواب این سوال:

خانواده من چهار نفره است.
。我家有四口人
。wo jia you si kou ren

خب حالا اگر شما بخواهید به این سوال جواب بدهید کافیست (四(si که معنی ۴ میدهد را بردارید و تعداد اعضای خانواده خودتان را جایگزین کنید. برای مثال اگر خانواده شما ۵ نفره است میتوانید بگویید:

خانواده من ۵ نفر دارد.
。我家有五口人
。wo jia you wu kou re

سوال پر کاربرد بعدی:

آیا شما برادر بزرگتر داری؟
?你有哥哥吗
?ni you ge ge ma

برای این سوال دو جواب وجود دارد:

بله.
。有
。you
خیر.
。没有
。mei you

 

یا کافیست یکی از کلمات زیر را جایگزین 哥哥 کنید و سوالتون رو در مورد خواهر یا برادر دیگری بپرسید.
哥哥: ge ge : برادر بزرگتر.
姐姐: jie jie: خواهر بزرگتر.
妹妹: mei mei: خواهر کوچکتر.
弟弟: di di: برادر کوچکتر.
مثال:
آیا تو خواهر بزرگتری داری؟                                                               ?你有姐姐吗
?ni you jie jie ma
اما جواب این سوال:
بله. من یک خواهر بزرگتر دارم.                                              。有。我有一个姐姐
。you. wo you yi ge jie jie
حالا اگر شما هم بخواهید به چنین سوالی جواب بدهید کافیه فقط کلمه (yi) که به معنای یک هست را به تعداد خواهر و برادر بزرگتر یا کوچکتر خودتان تغییر دهید. سوال بعدی موردنظر من سوال پایین است:
آیا این پدر تو است؟                                                                    ?他是你爸爸吗
?ta shi ni ba ba ma
و اما دو جواب این سوال:
بله هست.                                                                                              。他是
。ta shi
نه نیست.                                                                                           。他不是
。ta bu shi

 

یک مثال دیگر از این سوال:
آیا این خانم خواهر شماست؟                                                                                         ?她是你姐姐吗
?ta shi ni jie jie ma
و اما جوابش:
نه. این خانم مادر من است.                                                                               。她不是。她是我妈妈
。ta bu shi。 ta shi wo mama
و اما برای پرسیدن و جواب دادن این سوال کافیست یکی از شخصیت های خانواده تان را جایگزین کنید. برای یادگیری آنلاین زبان چینی رایگان به مقالات روز های هفته به زبان چینی، خداحافظی به زبان چینی، و یا مقالات مراجعه کنید.
در دوره های خاص و شگفت انگیز راکت روش هایی را فرا میگیرید که در هیچ کجای جهان تدریس نمیشوند. تکنیک های راکت آموزش و یادگیری را به طور استثنایی ادغام نموده اند.
شما میتوانید به غیر از دوره های راکت زبان چینی زبان های انگلیسیروسیژاپنیفرانسویآلمانیترکیعربی و اسپانیایی را با ما به صورت تدریس خصوصی و آموزش فشرده فرا بگیرید.
چنانچه مشتاق هستید دوره های راکت موسسه استاد ابراهیمی را تجربه کنید فرم زیر را تکمیل نمایید تا همکاران ما با شما تماس حاصل نمایند.