زبان روسی یکی از پر رواج ترین زبان ها در خاستگاه خویش به شمار میرود و علاقه مندان دیگر نیز به فراگیری این زبان اهمیت میدهند. زبان روسی با ۱۴۴ میلیون متکلّم در اروپا به عنوان زبان مادری آن کشور محسوب می شود . زبان روسی از نظر رتبه در استفاده از آن مقام هشتم در جهان را دارد.
ما امروز قصد دارم تا شما را با یادگیری زبان روسی با تلفظ آشنا کنیم. تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. در الفبای روسی همانند الفبای فارسی حروف صدا دار خاصی وجود دارد . قابل توجه است در زبان انگلیسی ما از دو حرف برای ساختن یک صدا استفاده می کردیم ولی در زبان روسی چنین چیزی وجود ندارد، در زبان روسی هر حرف صدای مخصوص به خودش را دارد. ما بیشتر کلمات روسی را گه گاهی در فارسی از آن استفاده می کنیم؛ برای مثال واژه سیریلیک (روسیه) در فارسی به گوش می خورد.

 

الفبای روسی (سیریلیک) ۳۳ حرف دارد؛ ۱۱ حرف صدا دار و ۲۰ حرف بی صدا در زیر کلمات روسی را به ترتیب گفته ایم:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

 

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم و شکل سخت، به این جدول دقت کنید:

А (“a”)
Э (“e”)

У (“oo”)
О (“o”)

Я (“ya”)
Е (“ye”)

Ю (“yoo”)
Ё (“yo”)

 

این حروف صدادار هر یک تلفظ خاصی دارد تلفظ صحیح آنها نیاز به تمرین زیاد دارد. در زبان روسی اگر قوانین و قواعد آنرا به خوبی یاد بگیرید خواندن و تلفظ آنها کار بسیار آسانی است.

 

دسته اول:

حروفی که در شکل و صدا مشابه حروف انگلیسی هستند.

 

حرف
А а
Е е
К к

تلفظ
مثل حرف a در کلمه after یا ask
مثل حرف e در کلمه e-commerce
مثل حرف k در کلمه kite، like و making

حرف
М м
О о
Т т

تلفظ
مثل حرف m در کلمه mobile
مثل au در کلمه audible یا aukland در حالت مشدد
مثل حرف t در کلمه task زبان دندان پایین را لمس میکند.

 

دسته دوم:

حروفی که در شکل متفاوت اما در صدا با حروف انگلیسی مشابه هستند.

 

حرف                 تلفظ
Б б               مثل حرف b در buy
Г г                مثل حرف g در guard
Д д               مثل حرف d در double زبان به دندان های پایین می چسبد.
Ё ё               مثل حرف o در کلمه work یا copy
Ж ж             مثل حرف s در کلمه usual (ژ)
П п              مثل حرف p در compassion
Ф ф              مثل حرف f در fasten یا fact
И и              مثل حرف ee در free یا meet

حرف                 تلفظ
Й й               مثل حرف y در oyster یا soy
Л л               مثل حرف l در lock یا chill
Ц ц               مثل حرف t’s در کلمه that’s
Ш ш             مثل sh در ship(ش)
Щ щ             مثل shsh در rush-ship
Э э                مثل e در edit
Ю ю             مثل کلمه you اما سریعتر تلفظ می شود. بعضی اوقات شبیه oo در oodles
Я я               مثل yu در yummy بعضی اوقات شبیه a در کلمه after

 

دسته سوم:

حروفی که در ظاهر مشابه اما در تلفظ متفاوت هستند.

 

حرف               تلفظ
В в                مثل حرف v در کلمه visit یا voice
З з                مثل حرف z در zodiac با عدد ۳ اشتباه گرفته نشود.
Н н               مثل حرف n در noon یا nose زبان به دندانهای پائین می چسبد.
Р р                مثل حرف r در rest اما به صورت گرد شده تلفظ می شود.

حرف               تلفظ
С с                 مثل حرف s در sun یا sale، زبان به دندانهای پائین می چسبد.
У у                 مثل oo در oodles لبها گرد و کوتاه تلفظ می شود.
Ч ч                مثل ch در church یا cheek (حرف چ) با عدد ۴ اشتباه گرفته نشود.
Х х                 مثل ch در کلمه loch وقتی به شیوه اسکاتلندی تلفظ شود.

 

دسته چهارم:

حروف خاص که نوعی صدای بسیار کوتاه و یا بدون صدا هستند و بیشتر برای ارتباط مصوت ها به کار می روند. ы , Ь , Ъ

 

یکی از راه های آسان تر کردن یادگیری زبان روسی یادگیری عبارت های پر کاربرد آن زبان می باشد؛ راه دیگر استفاده از کتاب و یا متن های گوناگون آن زبان میباشد این کار به شما کمک میکند تا دایره لغات تان افزایش یابد. گاهی استفاده و پیدا کردن کلماتی که در دو زبان فارسی و روسی است میتواند به یادگیری آسانتر شما کمک کند. گاهی در جملات جای لغات را عوض کنید این به یادگیری شما کمک می کند. سعی کنید تا جای ممکن خودتان را به محیط آن کشور نزدیک کنید این سبب تقویت روحیه و افزایش میل شما به یادگیری آن زبان می شود برای مثال: غذا های آن کشور را تست کنید یا موسیقی آن کشور را گوش دهید یا در صورت امکان مثل آنها لباس بپوشید.
در آموزشگاه زبان بهین دانش با استفاده از اساتید مجرب زبان روسی از پایه و به صورت اساسی یاد داده میشود. بعد از هر ترم ارزیابی هایی نیز انجام میشود؛ در آموزشگاه بهین دانش روی چهار مهارت اصلی این زبان به صورت جداگانه کار میشود تا فرد از بنیان زبانی خویش را به صورت محکم پای گذاری کند.