برای آشنایی با دوره جامع مکالمه انگلیسی روی تصویر زیر کلیک کن !

 صفحه معرفی دوره جامع انگلیسی

IELTS7 Banner 01 8 لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر را به عنوان یکی از موضوعات سرگرم کننده برای شما در این مقاله گرد آورده‌ایم تا بتوانیم در کنار هم علاوه بر یادگیری این لغات به شکل کاربردی نیز از این مهارت بهره برده و همچنین از یادگیری این کلمات لذت ببریم.
یادگیری این لغات علاوه بر اینکه برای علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی یک مزیت است در واقع در دنیای امروزی برای تمامی ما کاربرد مضاعفی خواهد داشت.
در حقیقت زبان انگلیسی و کامپیوتر هر دو یکی از اولویت‌های دنیای امروزی محسوب می‌شوند و هر دو به عنوان مکملی برای پیشرفت و تعامل بهتر، بکار برده می‌شوند. اگر بتوانید به هر دوی این موضوعات مسلط شوید توانسته‌اید که مهارت‌های کاربردی را فرا گرفته و در نتیجه برای پیدا کردن شغل ایده آل و موفقیت در حیطه تحصیلی و شغلی خود، گام بزرگی را بردارید.
با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله شما را با پرکاربردترین لغات در استفاده بهتر از کامپیوتر آشنا کنیم …

 

 

لغات پرکاربرد انگلیسی در کامپیوتر:

با حرف A:

Address :  آدرس/ نشانه

Anonymous : بدون اسم

Audio : صوت

Answer :  پاسخ

Account :  حساب کاربری

Availability :  دستیابی

Archive :  آرشیو/ بایگانی

Arrow key :  کلید جهت

Authorization : اجازه

Asterisk :  کلید ستاره

Attachment :  پیوست

با حرف B:

Background :  پس زمینه

Back Space :   پس برد

Backup :   پشتیبان

Battery :  باتری

Beta  : نسخه آزمایشی

Binary :   دوگانه

Bit : بیت

Bluetooth : بلوتوث

Body : بدنه

Bold :   توپر

Bracket :   کروشه

Browser :  مرورگر

Bug :   نقص

Busy :  اشغال

Button :  دکمه

با حرف C:

Cache :  حافظه نهان

Calculation :  محاسبه

Calendar :  تقویم

Cancel :  لغو کردن

Caption :  عنوان

Click :   فشار دادن

Clock :  ساعت

Collect :  جمع آوری کردن

Constant :   مقدار ثابت

Constraint :  محدودیت

Constructor :   سازنده

Content :   محتوا

Criteria :  معیارها

Criterion :  معیار

Catalog :  فهرست

CD :  دیسک فشرده

Center :  مرکز

Clear :  پاک کردن

Column :  ستون

Command :  فرمان

Common :رایج، مشترک، عمومی

Communication :  ارتباط

Continue :  ادامه دادن

Conversion :   تبدیل

Converter :  مبدل

Copy :  رونوشت

Cursor :  مکان نما

Curve : منحنی

Compatible : سازگار

Component :  مولفه

Compress :  فشرده کردن

Compression :  فشردن

Compute :  محاسبه کردن

Computer :   رایانه

Concatenate :  وصل کردن

Condition :   شرط

Copyright :  حق انتشار

Core :  هسته

Correction :   اصلاح

Correlation :  همبستگی

Customized :  سفارشی

Cut :  برش

Confidential : محرمانه

Configuration :  پیکربندی

Confirm :  تایید کردن

Confirmation :  تایید

Connection :  اتصال

Consecutive :  متوالی

Consistency :  ثبات

Consistent :  با ثبات

Corrupt :  خراب

Count :  شمارش

Counter :  شمارشگر

CPU :  واحد پردازش مرکزی

Create :  ایجاد کردن

Cookie : اطلاعاتی شخصی

:D با حرف 

Damage :  آسیب

Data : داده

Database :  پایگاه داده

Debug :  اشکال زدایی کردن

Decode :  رمزگشایی کردن

Decoder :  رمزگشا

Decrease : کاهش

Dedicate :  اختصاص دادن

Default : پیش فرض

Definition : تعریف

Delay :  تاخیر

Delete :  حذف کردن

Deletion : حذف

Deny :  محروم کردن

Descending :  نزولی

Design :  طرح

Desktop : رومیزی

Destination : مقصد

Detect :  شناسایی کردن

Detection : شناسایی

Device : دستگاه

Dial : شماره گیری کردن

Digit : رقم

Dimention : بعد

Diable : غیر فعال کردن

Discard : دور انداختن

Disconnect : قطع ارتباط

Document :  سند/ پوشه

Download : بارگیری

Draft : پیش نویس

Drag :  کشیدن

Dynamic : پویا

با حرف C:

Edit : ویرایش کردن

Email :  نامه الکترونیک

Enable :  فعال کردن

Enter :  ورود

Entry : ورود

Environment :  محیط

Erase :  پاک کردن

Error :  خطا

Evaluation : ارزیابی

Execution : اجرا

Exit : خروج

Extract :  بیرون کشیدن

با حرف F:

Factor : عامل

Fade : محو شدن

Fail :  شکست خوردن

Failure : شکست

False : نادرست

Font : قلم

FAQ :  سوالات متداول

Fault :  عیب

Favorite :   مورد علاقه

Fax :  دورنگار

Feature :  ویژگی

Foreground :  پیش زمینه

Feedback : بازخورد

Field : زمینه

Figure :  شکل

File :  پرونده

Filename :  نام پرونده

Format :  قالب بندی

Fill :  تکمیل کردن

Find : پیدا کردن

Fingerprint :  اثر انگشت

Floppy : فلاپی

Folder :  پوشه

Formula :  فرمولب

با حرف G:

Generation : نسل

Grid : شبکه

Group : گروه

Guide : راهنما

با حرف H:

Hard disk : دیسک سخت

Hardware : سخت افزار

Help : کمک

Hide : مخفی کردن

History : تاریخچه

Hold : نگه داشتن

Hot key : کلید میانبر

Hyphen : خط تیره

با حرف I:

Icon : تصویر

ID :  شناسه

Identity : هویت

Idle time : زمان بیکاری

Ignore :  چشم پوشی کردن

Interface : واسط

Internal :  داخلی

Illegal :  غیر مجاز

Image : تصویر

Import :  وارد کردن

Incompatibility :  تناقض

Inactive : غیر فعال

Interruption : وقفه

Interval : بازه

Increase : افزودن

Indent :  فاصله دادن

Indentation :  تو رفتگی

Index :  نمایه

Information : اطلاعات

Invalid :  نامعتبر

Invisible : غیر قابل رویت

Input :  ورودی

Install : نصب کردن

Installation :  نصب

instruction :  دستورالعمل

Integer :  عدد صحیح

IP : پروتکل اینترنت

Iterate : تکرار کردن

با حرف J /K:

JPG : تکنیکی برای فشرده سازی تصویر

Key : کلید

Keyboard : صفحه کلید

با حرف L:

Lag : تاخیر

LAN : شبکه محلی

Language : زبان

Legal : مجاز

Length : طول

Letter : حرف

Limit : مرز

Line :  خط

Linear :  خطی

link : پیوند

List :  فهرست

Load :  بار کردن

Local :  محلی

Local Host : میزبان محلی

Location :  محل

Log in : وارد شدن

log-in :  ورود

Log out :  خارج شدن

log-out : خروج

با حرف M:

Machine : ماشین

MAC :  مکینتاش

Mail :  نامه

Maintenance : نگهداری

Management : مدیریت

Manipulation : دستکاری

Manual : راهنما

Maximum :  حداکثر

Media : رسانه

Media type :  نوع رسانه

Memory : حافظه

Menu :فهرست

Merge :ادغام کردن

Message :پیام

Minimum : حداقل

Modem : مودم

Modify : تغییر دادن

Modification : تغییر

Monitor : نمایشگر

Move : حرکت

با حرف N:

Name : نام

twork : شبکه

با حرف O:

Off : خاموش

Open : باز کردن

OP : سیستم عامل

Operation : عملیات

Operational : عملیاتی

Optimal : بهینه

Order : ترتیب

Output :  خروجی

Overflow : سرریز

Overlap : هم پوشانی

Overload : بار اضافی

Owner : مالک

با حرف p:

Page : صفحه

Parameter : پارامتر

Part :  جزء

Partial :  جزئی

Password : رمز

Paste :  چسپاندن

Path :  مسیر

Program : برنامه

Pattern : الگو

Pause : مکث

PC :  کامپیوتر شخصی

PDF :  سند قابل انتقال

Pending :  معلق

Performance :  عملکرد

Period :  دوره

Progress :  پیشرفت

Permission : مجوز

Pixel : پیکسل

Port : درگاه

Portable : قابل حمل

position : موقعیت

Preview : پیش نمایش

print : چاپ کردن

Properties : ویژگی ها

Printer : چاپگر

Priority : اولویت

Private : خصوصی

Problem : مشکل

Procedure : رویه

Process :فرآیند

Processor : پردازنده

Protect : محافظت کردن

با حرف Q:

Quality : کیفیت

Quantity : کمیت

Queue : صف

با حرف R:

Random : تصادفی

Read : خواندن

Reason : دلیل

Receive : دریافت کردن

Receiver : گیرنده

Recover : بازیابی کردن

Recovery : بازیابی

Redo : دوباره انجام دادن

Review : مرور کردن

Reduce : کاهش دادن

Reference : مرجع

Refresh : تازه کردن

Region : منطقه

Register : ثبت کردن

Regular : منظم

Reject : رد کردن

Reliable : قابل اعتماد

Rotate : چرخاندن

Removable : برداشتنی

Remove :  حذف کردن

Rename :  تغییر نام دادن

Repeat :  تکرار کردن

Replace : جایگزین کردن

Report : گزارش

Request : درخواست

reset : تنظیم مجدد

Row : سطر

Resolution : وضوح تصویر

Resource : منبع

Response : پاس

Restore : بازگرداندن

Result : نتیجه

Resume : از سر گرفتن

Retry : تلاش دوباره

Return : بازگشتن

Run : اجرا کردن

با حرف S:

Safe :  امن

Save :  ذخیره کردن

Scale : مقیاس

Search : جستجو کردن

Second : ثانیه

Section : بخش

Secure : امن

Security : امنیت

Select : انتخاب کردن

Subject : موضوع

Submit :ارائه دادن

Selection : انتخاب

Send : ارسال کردن

Sender : فرستنده

Sensetive :  حساس

SEO : بهینه سازی وبسایت

Sequence : ترتیب

Service : خدمت

Settings : تنظیمات

Severe : جدی

Share : به اشتراک گذاشتن

Support : پشتیبانی

Sharing : اشتراک گذاری

Shortcut : میان بر

Show : نشان دادن

Side : سمت

Similar : مشابه

Simple : ساده

Size : اندازه

Software :  نرم افزار

Solution : راه حل

Sort : مرتب کردن

Suspend : معلق کردن

Spam : هرزنامه

Specific : مشخص

Specify : مشخص کردن

Speed : سرعت

Square : مربع

Stable : با ثبات

Stage : مرحله

Start-up : راه اندازی

Status : وضعیت

Stop : متوقف شدن

Store :ذخیره کردن

با حرف T:

Tab : کلید جهش

Table : جدول

Target : هدف

Technical : فنی

Temporary : موقت

Test : آزمون

Text : متن

Time : زمان

Tool : ابزار

Top : بالا

Total : حاصل جمع

Traffic :میزان بازدید

transfer : انتقال دادن

translate : ترجمه کردن

true :  صحیح

Type :نوع

 با حرف U/V/W/Z:

Undo :  واچیدن

stable :  بی ثبات

Up-to-date : به روز

Update :  بروز رسانی کردن

Upgrade : ارتقا دادن

Upload : بارگذاری کردن

USB : درگاه همه گذر

User : کاربر

User-friendly : کاربر پسند

User name : نام کاربری

Valid : معتبر

Verify :تحقیق کردن

Version : نسخه

Vertical : عمودی

View : نما

Visible : قابل رویت

Visual : تصویری

Voice : صدا

Width : عرض

Window : پنجره

Wireless : بی سیم

Write : نوشتن

Zero : صفر

Zoom : بزرگنمایی کردن

این کلمات به لحاظ کمیت بسیار قابل توجه‌اند. شاید اگر کمی بیشتر در کامپیوتر و لپ تاپ خود نگاهی بیندازیم هنوز هم بتوانیم کلمات کاربردی بسیاری برای این موضوع بیابیم. اما قطعا این کلمات بارها و بارها به چشم شما خورده‌اند و بسیار برای همه ما آشنا هستند.
بعضی از کلمات زبان انگلیسی چنان با زبان ما ترکیب شده‌اند که برای آنها اغلب نیازی نیست که به دنبال معنی خاصی باشیم و همه ما به خوبی مفهوم و منظور آنها را می‌دانیم. پس میتوان این نتیجه را گرفت که با تمرین و تکرار پس از مدتی نیاز نیست که به دنبال معنی لغت به لغت جملات باشید و روزی به سطحی می‌رسید که شاهد این موضوع هستید که دیگر هیچ نیازی به معنی و ترجمه هیچ کدام از کلمات انگلیسی ندارید.
ما نیز بی صبرانه منتظر آن روز هستیم که بتوانیم کشوری چند زبانه و مدرن داشته، و در نهایت ارتباطات قوی و کار سازی را رقم بزنیم. اگر شما نیز جز افرادی هستید که علاقه‌مند به یادگیری تخصصی انگلیسی هستید و اما مشکلات رفت و آمد یا محیطی که در آن زندگی می‌کنید، اجازه این کار را نمی‌دهد که بتوانید به رویای خود جامه عمل بپوشانید، بهتر است با شرکت در دوره آموزش آنلاین انگلیسی موسسه زبان احمدرضا ابراهیمی به جمع فراگیران این زبان مهم پیوسته و در نهایت با چالشی که برای خود رقم می‌زنید، پس از مدتی مهارت بسزایی را کسب نمایید. احمدرضا ابراهیمی در کنار اساتید حرفه ای و چندزبانه خود، با در نظر گرفتن علاقه و دغدغه تمام زبان آموزان به ابداع دوره های راکت اقدام کرده است. با توجه به نیاز افراد جامعه، ارتقا شما عزیزان و پیشرفت روزافزون دنیا، دوره های راکت به دو صورت فشرده (آموزش زبان انگلیسی در 50 جلسه) و فوق فشرده (آموزش زبان انگلیسی در 50 روز) برگزار می شوند.
برای شرکت در دوره‌ها و استفاده از مشاوره می توانید با شماره تلفن پایین تماس حاصل نمایید.
در پایان امیدواریم که این مقاله توانسته باشد بخش کوچکی را در راحتی و آموزش شما رقم زده باشد و در نهایت از هر کدام از شما یک فرد متخصص در زمینه کار با کامپیوتر بسازد.