IELTS7 Banner 01 8

همه ما به یادگیری لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری، تا حدودی نیاز داریم. اگر از موضوعات تخصصی آن چشم پوشی کنیم، خواهیم دید که شناخت این واژگان، می تواند در زندگی روزانه و حساب کتاب های ما، مفید واقع شود.
بسیاری از زبان آموزان حسابداری و یا رشته های مرتبط با این موضوع، در کنار تخصص های دیگر خود، به زبان انگلیسی رجوع می کنند تا بتوانند به شکل امروزی تر، از دانش حسابداری خود در محیط های کاری بهتر، استفاده نمایند.
از کاربرد انگلیسی در کنار دیگر مهارت ها، نمی توانیم چشم پوشی کنیم، چرا که امروزه عصر، عصر ارتباطات است و ما برای ارتباط شغلی و تحصیلی بهتر، دانستن هر آنچه که باید بدانیم و هزاران موارد دیگر، نیاز به شناخت زبان و زیر و بم های آن داریم. اگر شما نیز جز علاقه مندان به حسابداری و همچنین آموزش زبان انگلیسی هستید، در ادامه این مقاله با ما باشید…

 

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری با حرف A

asset => دارایی
authorized share capital => سرمایه ثبت شده
available for sale=>آماده برای فروش
accounts receivable => حساب های دریافتنی
average=>میانگین
accounts receivable => حساب های دریافتنی
a corporate bond interest rate => نرخ بهره اوراق قرضه شرکت های معتبر
a formula approach => روش مبتنی بر فرمول
a banking perspective => از دیدگاه بانک
a behavioral approach => رویکرد رفتاری
a descriptive approach => روش توصیفی
a historical perspective => دیدگاه تاریخی
a legal approach => دیدگاه قانونی
a private economy => اقتصاد خصوصی
a statement of basic accounting theory => بیانیه تئوری بنیاد حسابداری
a structural approach => دیدگاه ساختاری
a tax approach => دیدگاه مالیاتی
a systems framework => چارچوب سیستمی
abacus => چرتکه
abandonment of assets => واگذاری دارائیها
abate => تخفیف دادن
abc analysis => طبقه بندی اقلام موجودی بر اساس ارزش نسبی آنها
abc (activity based costing) => هزینه یابی بر مبنای فعالیت
abeyance => تعلیق بلاتکلیفی
ability to service debt => قدرت پرداخت بدهی
abnormal earnings => سودهای غیرمتعارف
above average risk => ریسک بالا از متوسط
above par => بیش از ارزش اسمی
above the line => بیش از حد متعارف
abrogation of agreement => فسخ قرارداد
abstract of title => سند مالکیت
accelerated depreciation => استهلاک سریع
acceptable quality level ( aql) => سطح قابل قبول کیفیت
accompanying invoice => فاکتور ضمیمه صورتحساب پیوست
account => حساب
account heading => عنوان حساب
account payable => حساب پرداختنی
account receivable => حساب دریافتنی
account title and explanation => عنوان و شرح حساب
accountant => حسابدار
accounting => حسابداری
accounting data => داده های حسابداری
accounting earnings => عایدات حسابداری
accounting equation => معادله حسابداری
accounting for changing prices => حسابداری تغییر قیمت ها
accounting for income taxes => حسابداری مالیات بر درآمد
accounting rate of return (arr) => نرخ بازده حسابداری
accounting system => سیستم حسابداری
accounts payable => حساب های پرداختنی
accounts payable ledger => دفتر معین حسابداری
accounts payable trial balance => تراز آزمایش حساب های پرداختنی
accounts receivable => حساب های دریافتنی
accounts receivable turnover => گردش مطالبات
accrual accounting rate of return (aarr) => نرخ بازده حسابداری
accrued interest => بهره معوق اما ثبت نشده
accrued interest on note payable => بهره معوق سند پرداختی
accrued liabilities => بدهی های معوق اما پرداخت نشده
accrued payroll expenses => هزینه های معوق اما پرداخت نشده
accrued revenue => درآمد معوق اما دریافت نشده

 

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری با حرف B

Book keeping=> دفترداری
bank passbook => دفترچه حساب بانکی
bank deposit => سپرده بانکی
bankruptcy=> ورشکستگی
bill of lading => بارنامه
burden => هزینه سربار، هزینه عمومی

 

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری با حرف C

Capital => سرمایه
cheque => چک
credit account => حساب نسیه
client=> صاحب کار ، مشتری
cash short => کسر صندوق
clerk => کارمند
cash down payment=> پیش دریافت نقدی
cash over and short => کسر ( اضافه ) صندوق

 

همانطور که می  دانید، زبان حسابداری برای همه ما که به شکلی با حساب و کتاب روزانه در تماس هستیم نیز، می تواند کاربرد داشته باشد. اما یادگیری این لغات به تنهایی نمی توانند به شما مسیر درستی را نشان دهند و حتی اگر همه آنها را پس از مدتی نیز حفظ نمایید، از  عدم استفاده، امکان فراموش کردنشان وجود خواهد داشت.
بهتر است برای اینکه تمامی این لغات حسابداری انگلیسی در ذهنتان ثبت شوند، از روش هایی مانند روش کدینک و یا استفاده لغات در جملات مختلف، بهره ببرید. این روش ها بسیار ساده اند و فقط کافی است که در طول  روز تنها ۲۰ دقیقه زمان، برای این کار در نظر بگیرید.
با تمرین مستمر، پس از مدتی صحبت کردن و نوشتن به زبان انگلیسی برای شما به یک عادت تبدیل خواهند شد و در نتیجه می توانید از این زبان در زمینه های تخصصی در رشته های دانشگاهی خود نیز بهره ببرید. اینکه بتوانید در کنار تخصص علمی ای مانند فراگیری حسابداری، به زبان نیز مسلط شوید، یعنی شما می توانید برای دستیابی به شغل های متفاوت بیش از سایرین شانس داشته باشید.
دوره های آنلاین زبان انگلیسی می توانند مسیری را برای شما رقم بزنند که هر جای این کره خاکی هستید بدون فراموش کردن مرز و محدوده ای که در آن قرار دارید، با بهترین روش، به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید. این دوره امروزه به شکل تخصصی تری در حال اجرا است و اگر عزم خود را جزم نمایید، خواهید دید که با ترکیب این دوره با دوره آموزش زبان  انگلیسی در ۵۰ روز، شما در مدت کمی، به ایده آل ترین شرایط ممکن خواهید رسید.