آموزش مکالمه عربی گویش عراقی

برای یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی چند نکته را باید در نظر بگیرید. اول اینکه آموزش مکالمه عربی با آموزش زبان عربی تفاوت دارد. در کتاب های آموزش عربی تعدادی مکالمه وجود  دارد و ادعا می شود تمرکز کتاب روی مکالمه عربی است اما در واقعیت زبان آموزان با طی کردن دوره در پایان توان مکالمه عربی را ندارند و فیلم و سریال های عرب زبان ها را متوجه نمی شوند. دوم اینکه آموزش مکالمه عربی گویش عراقی با مطالعه درباره کشور عراق و شنیدن چند پادکست عراقی نمی تواند شما را به هدف مکالمه عربی گویش عراقی برساند. سوم اینکه عرب زبان های خوزستان گویشی نزدیک به گویش عراقی دارند و می توانند با عرب های عراق ارتباط برقرار کنند اما تمایلی به عربی صحبت کردن با غیر عرب زبان ها ندارند پس باید منبعی برای تمرین پیدا کنید که همیشه در دسترس شما باشد. و چهارم اینکه برای تسلط به مکالمه عربی گویش عراقی باید زبان عربی مثل زبان مادری شما باشد. یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی به روش زبان مادری هرچند به نظر سخت و دشوار می رسد تنها راه مسلط شدن در این مهارت است. در ادامه این مقاله این چهار نکته را به صورت جزئی و دقیق بررسی می کنیم.

آموزش مکالمه عربی یا آموزش زبان عربی؟

در کتاب های آموزش زبان عربی با اینکه ادعا می شود عربی به صورت مکالمه ای آموزش داده می شود بیشتر وقت زبان آموزان صرف بررسی و تحلیل کلمات و ساختارهای زبان عربی می شود. در این سیستم آموزشی رایج و معمول زبان آموزان بشتر به کسب اطلاعات درباره زبان عربی مشغول هستند تا مکالمه عربی. آموزش مکالمه عربی گویش عراقی نیازمند تمرین دائم دیالوگ های عراقی است نه اینکه زبان آموزان پس از آشنا شدن با یک جمله عربی تلاش کنند کلمات آن را حفظ کنند و ساعت ها زمان صرف شناخت و بررسی قواعد آن جمله کنند. این روند به حدی معمول و رایج شده است که خلاف آن غیر منطقی به نظر می رسد. و این در حالیسیت که همه کودکان در همه جای دنیا زبان اول خود را بدون درگیر شدن در ساختارها و حفظ کردن کلمات می آموزند. در اصل کودکان به زبان مادری خود صحبت می کنند ولی هیچ شناختی از آن زبان ندارند و یا درباره زبان مادری هیچ مطالعه ای نکرده اند. در سیستم های آموزشی رایج آموزش زبان عربی به جای آموزش  مکالمه عربی تلاش می شود همه در سطح یک زبانشناس درباره زبان عربی اطلاعات کسب کنند.

آموزش مکالمه عربی عراقی با زندگی کردن با عراقی ها

برای یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی نیاز به تمرین مداوم و در معرض بودن همیشگی است. در زمان های قدیم برای یادگیر ی زبان مهاجرت می کردند و مدتی با آن مردم زندگی می کردند. در حال حاضر به دلیل سبک زندگی متفاوت امکان رها کردن موقعیت زندگی فعلی و انیس شدن با مردم عراق فقط به دلیل یادگرفتن مکالمه عربی گویش عراقی برای شما موجود نیست. اما واقعیت اینست که برای یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی نه تنها باید با عراقی ها زندگی کرد بلکه باید با آنها هر روز تمرین مکالمه کنید. رفتار آنها را باید زیر نظر بگیرید و موقعیت هایی که جمله یا عبارتی را در آن استفاده می کنند باید بشناسید تا کاربرد صحیح هر جمله یا عبارت را به خوبی درک کنید و از همه مهمتر اینکه باید آموخته های خود را برای موقعیت ها واقعی زندگی استفاده کنید تا احساس توانمند بودن در مکالمه عربی به شما دست دهد و آموخته ها را با کاربردشان درونی کنید.

آموزش مکالمه عربی با منابع نامحدود و همیشه در دسترس

در قسمت قبل زندگی کردن و مکالمه کردن با عرب زبان ها برای یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی پیشنهاد شد. اما واقعیت اینست که هر کسی چه فارس یا عرب مشغله های شخصی دارد و از همه مهمتر اینکه به غیر از والدین، آنهم فقط برای اولین زبان، هیچکس حاضر نیست و حوصله ندارد برای اینکه شما یک زبان جدید بیاموزید به زبان مادری خود صحبت کند تا شما مهارت های زبانی خود را در زبان جدید تقویت کنید. برای مثال در شهر دبی اکثر مردم به زبان انگلیسی مکالمه می کنند. اگر شما که فارس زبان هستید علاقه مند به تقویت مکالمه عربی خود باشید و بخواهید با عرب زبان های ساکن دبی به عربی مکالمه کنید آنها با بی میلی ترجیح می دهند قهوه بنوشند تا اینکه با شما صحبت کنند. حال اگر به انگلیسی که زبان دوم برای هردوی شما به حساب می آید مکالمه کنید با رغبت و انگیزه مکالمه را درباره شهرهای ایران سوال می پرسند. این فقط مثالی بود از اینکه با صحبت کردن با کسانی که زبان عربی زبان مادریشان است نمی توانید مکالمه عربی بیاموزید. البته که با دوستان عرب زبان خود به عربی مکالمه کنید و از آنها بیاموزید و همینطور مکالمه عربی خود را با آنها تقویت کنید ولی حتی یک درصد هم به این فکر نکیند که چون تعدادی دوست عرب زبان دارم می توانم با آنها صحبت کنم و مکالمه عربی را بیاموزم. نتیجه این می شود که آنها به فکر هم صحبت دیگری خواهند افتاد!

برای یادگیری مکالمه عربی گویش عراقی شما به منابعی نیاز دارید که همیشه برای شما در دسترس باشند و از تمرین شما با آنها هیچگاه خسته نشوند. ضمن اینکه به غیر از خانواده یک کودک هیچکس حاضر نیست یک عبارت را بارها و بارها تکرار کند تا شما فقط با آن لذت ببرید و در نهایت هر طور که دلخواه خودتان است آن عبارت را تلفظ کنید یا اصلا هیچگاه هم آن را استفاده نکنید. پس برای اینکه بتوانید مکالمه عربی گویش عراقی را بیاموزید در پی یافتن منبعی باشید که نامحدود و همیشه در دسترس باشد.

آموزش مکالمه عربی گویش عراقی به روش زبان مادری

آموزش مکالمه عربی به روش زبان مادری برای هر گویشی که محتوای آن در دسترس شما باشد امکانپذیر است. آموزش مکالمه عربی گویش عراقی با کتاب های آموزشی و دوره های آموزشی رایج به نتیجه مطلوب و رضایت بخشی نمی رسد. برای اینکه بتوانید از مکالمه عربی با گویش عراقی خود لذت ببرید و عراقی ها با علاقه و رغبت با شما صحبت کنند فقط به روش زبان مادری تمرین کنید. در روش زبان مادری می توانید مثل عراقی ها صحبت کنید و صحبت کردن آنها را درک کنید. یکی دیگر از خصوصیات یادگیری مکالمه عربی به روش زبان مادری تسلط به درک فیلم ها، سریال ها و آهنگ های عربی عراقی است. تمام آنچه تا کنون درباره آموزش مکالمه عربی گویش عراقی پیشنها شد در دوره جامع مکالمه عربی تجربه خواهید کرد.

 دوره جامع مکالمه عربی

آموزش مکالمه عربی گویش عراقی با دوره جامع مکالمه عربی

در دوره جامع مکالمه عربی چند گویش مکالمه در دسترس شما قرار می گیرد. شما با تماس گرفتن با شماره تلفن انتهای این مقاله می توانید از مشاوره خصوصی و رایگان ما استفاده کنید و با گویش های مختلف عربی آشنا شوید تا بهتر بتوانید در انتخاب گویش عربی دلخواه  خودتان تصمیم گیری کنید. در دوره جامع مکالمه عربی از سریال های عربی برای هر گویش خاص استفاده شده است. دوره جامع مکالمه عربی شما را مرحله به مرحله تا تسلط کامل پیش می برد. برای یادگیری  گویش عراقی بخش مورد نظر را انتخاب کنید و تمرین ها را بنا به آنچه از شما خواسته شده است انجام دهید. در صورت نیاز به مشاوره و یا هرگونه سوال با شماره پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

آموزش فشرده مکالمه عربی گویش عراقی

در صورتیکه نیاز به یادگیری مکالمه عربی دارید و مجبور هستید به صورت فشرده این دوره را طی کنید ابتدا مقاله مربوط به آموزش فشرده مکالمه عربی را مطالعه کنید.