سلام خدمت همه ی دوستداران دانش و پیشرفت. امروز جلسه ی نوزدهم از کلاس ترکی خانم زهرا اکبری است. زهرا امروز می بایست تا قبل از شروع کلاسش نمونه ای از جملاتی را که نوشته و به صورت صدا هم فرستاده در کلیپ های اصلی ترکی پیدا کند و برای استاد بفرستدو زهرا این کار را انجام داد و لینک کلیپها را فرستاد.
شاید هدف از این کار به راحتی قابل حدس نباشد ولی در اینجا به بررسی دلیل این کار می پردازیم. زهرا مطمئن است که جملاتش درست است ولی آقای ابراهیمی از زهرا می خواهد که حتما این کار را انجام دهد.
احتمال دارد زهرا کمی سر در گم شود یا احساس خوبی به انجام این کار نداشته باشد ولی آقای ابراهیمی با همراهی و تشویق زهرا و همچنین روشن کردن راهی که زهرا باید در آن تلاش کند او را به انجام فعالیت مورد نظر هدایت می کنند.
زهرا با این کار درمی یابد که نمونه صحیح پیش رو دارد و یک الگوی کامل که با دقت در ساختار این جملات می تواند ایرادات جملات خودش را پیدا کند و از نوشته ی خود صد در صد مطمئن شود چرا که اگر جمله یا کلمه ای به اشتباه نوشته شود و بیان شود, تکرار آن باعث تثبیت شکل کلمه یا جمله در ذهن خواهد شد و از طرف دیگر اصلاح آن بسیار وقت گیر خواهد بود چون نیاز به تمرین و تکرار زیادی دارد.

IELTS7 Banner 01 8

حالا آقای ابراهیمی با زهرا در مورد اضافه کردن یک نفر به عنوان زبان آموز به گروه صحبت کردند و خانم ابراهیمی را به گروه اضافه کردند.قرار شد زهرا به خانم ابراهیمی آموزش بدهد. این کار تاثیر خیلی زیادی در تجربه ی آموزش دارد وتمرین خیلی خوبی برای زهرا خواهد بود. به این ترتیب زهرا هم بر تسلط خود در ارایه مطالب پی خواهد برد چون وقتی ما مطلبی را به خوبی یاد گرفته باشیم آن وقت میتوانیم به دیگری هم یاد بدهیم. البته نباید از تکنیک های آموزش و ظرافت های آن غافل شویم چرا که هر کسی که در زمینه ای تخصص دارد لزوما نمی تواند معلم و آموزش دهنده ی خوبی باشد. زهرا با خانم ابراهیمی به گرمی احوالپرسی میکند و پس از آن کلیپی را انتخاب و در گروه می فرستد و از خانم ابراهیمی میخواهد با دقت نگاه کند و پنج جمله پیدا کند از داخل کلیپ که مربوط به زمان گذشته باشد و داخل گروه ارسال کند. خانم ابراهیمی که از دیگر زبان آموزان ترکی آقای ابراهیمی هستند این کار را در مدت حدودا ده دقیقه انجام دادند. فعالیت بعدی که زهرا از خانم ابراهیمی می خواهد انجام دهد این است که مکالمه ای بنویسد بین خودش و زهرا و این مکالمه باید مربوط به زمان گذشته باشد. پنج دقیقه زماه برای انجام این فعالیت در نظر گرفته شده است. زهرا خودش هم در این زمان مکالمه ای نوشته است و به گروه ارسال می کند. در این زمان آقای ابراهیمی پایان زمان تدریس زهرا را اعلام میکنند و خانم ابراهیمی را از گروه حذف می کنند. ایشان از زهرا میخواهند که نظرش را در مورد این تدریس بیان کند. زهرا این کار را خیلی دوست داشت و لذتبخش توصیف کرد. به نظر او ایرادات کار و ضعف هی برای خودش واضح شده بود. یکی از فاکتور های مهمی که آقای ابراهیمی مورد تاکید قرار می دهند مسئو لیت پذیری در یادگیری است و در اینجا در این مورد نیز با زهرا صحبت کردند. ایشان از زهرا خواستند موضوعی را انتخاب کند بعد کلیپ یا کلیپ هایی مرتبط با آن پیدا کند و برنامه و روش مناسب برای تدریس خود تهیه کند و قبل از کلاسش برای ایشان ارسال کند تا با هم بررسی کنند و اشکالات برطرف شود و آمادگی لازم برای تدریس را پیدا کند. در ضمن ایشان به زهرا پیشنهاد دادند که از زمان تدریس قسمتی را به عنوان معلم و قسمتی را به عنوان زبان آموز با خانم ابراهیمی که قرار است دوباره با صلاح دید آقای ابراهیمی در زمان مناسب به گروه اضافه شوند ایفای نقش کند.بعد از روشن شدن فعالیت بعدی و ارائه ی توضیحات لازم کلاس زهرا در ساعت شش و نیم به پایان می رسد.