بهترین واژه در شروع کلام                                                نام حق باشدت به ذکر سلام
آن سلامی که اسم پاک خداست                               پر انرژی ؛ دری به فضل و عطاست…
سلام ای دوستان پر انرژی و دوست داشتنی. امروز در خدمتتون هستم با گزارش کلاس فشرده (راکت) زبان چینی در ۵۰ روز- جلسه بیست و یکم.
قبل از کلاس, حدود سه چهار ساعت پیش از کلاس نرگس تکالیفش را برای استاد ارسال میکرد. استاد هم هم زمان با نرگس اشکالت نرگس را برطرف میکرد.
یکی از مهمترین نکات تدریس این است که استاد باید هم زمان با دانش آموز اشکالاتش را رفع کند تا دانش آموز وقت برای ارسال و درست کردن اشتباهاتش داشته باشد.یکی از اشکالات نرگس این بود که نرگس چیز هایی را که مطمئن نبود و از حدس خود اطمینان نداشت مینوشت.
سپس استاد به نرگس گفت باید چیز های که از آن ها مطمئن هستی را بنویسی و نباید حتی چیز هایی را که در آنها شک داری را بنویسی.

IELTS7 Banner 01 8

نرگس هم پر انرژی تر از قبل به ارسال تکالیفش ادامه داد.بعد از ارسال تکالیف نرگس و رفع اشکال هایش کلاس رگس و آقای ابراهیمی شروع شد.
یکی از مهمترین شروع کلاس دادن انرژی مثبت ربه دانش آموز با سلام گرم استاد است. من مطمئن هر دانش اموزی دوست دارد که معلمش اول کلاس ب او احوالپرسی گرمی بکند.
تا به دانش آموز روحیه ی مثبتی بدهد و این دقیقا کاری بود که استاد میکرد. بعد از این احوالپرسی گرم میان استاد ابراهیمی و نرگس کلاس آنها شروع شد.

اولین تسک استاد در این جلسه این بود که نرگس یکی از جملاتی که در تکلیف هایش ارسال کرده بود را انتخاب کند که قابلیت این را داشته باشد که با آن جمله چند جمله بسازیم و بتوانیم قسمت های متفاوتش را عوض بکنیم ولی باید این جمله را صد در صد متوجه شوی و بتوانی د رموردش صحبت بکنی.
یکی از مهم ترین نکات نگام این است که معلم میبایست تسکی را که به دانش آموز میدهد واضح و روشن باشد و قبرای دانش آموز گویا باشد تا مبادا دانش آموز گیج شود.
این ویژگی را تمام اساتید کلاس های ما به خصوص آقای ابراهیمی دارند. اجازه دهید به ادامه کلاس بپردازیم. نرگس کاری را که استاد گفته بود با تمام دقت و توامن خود انجام داد.
یکی دیگر از ویژگی های جمله مورد نظر استاد این بود که نرگس باید میتوانست که با این جمله در مورد خودش یک جمله ی واقعی بسازد.
نرگس هم جمله ی خود را عوض و یک جمله ی دیگر برا ی استاد ارسال کرد. استاد هم به نرگس گفت در مورد این جمله توضیح بده و اعضای جمله را بگو و تلفضش را نیز بگو.
نرگس هم همین کار را با دقت وانجام داد و ویسش را برای استاد ارسال کرد. سپس استاد به نرگس گفت اکنون برای آن یک نمونه واقعی از آن جمله بساز که در مورد خودت واقعی باشد.
نرگس هم از استاد چند لحظه وقت خواست که جمله را برای بنویسد و برای استاد ارسال کند.

بعد از چند لحظه نرگس جمله اش را برای استاد ارسال کرد و منتطر نظر استاد شد. ولی استاد به نرگس گفت تلفظ جمله غلط است. نرگس هم به استاد ابراهیمی گفت میشه ا یک جای دیگر بنویسم.
استاد هم به نرگس گفتند بله و نرگس با یک موضوع دیگر جمله درست کرد.
اما این دفعه جمله نرگس کامل درست بود و استاد جمله را تایید و نرگس را تشویق کرد که به کارش ادامه دهد. نرگس هم پر انرژی تر از قبل به کارش ادامه داد.
سپس استاد تسک بعدی نرگس را اعلام کرد. تسک بعدی نرگس نوشتن چند مثال واقعی برای جمله ی نرگس بود. نرگس هم یکی یکی جملات را برای استاد ارسال کرد. سپس استاد تسک بعدی نرگس را توضیح داد.
نرگس در این تسک می بایست جمله اصلی را بالا و جملات مثالی را در ادامه آن در یک پیام ارسال مکیرد. نرگس هم همین کاری را کرد که استاد به ا گفته بود. بعد از ارسال تکالیف نرگس استاد تسک بعدی نرگس را اعلام کرد. تسک بعدی نرگس این بود یک جمله دیگر مثل جمله قبلی بنوسد و برای آن هم چند مثال بنویسد.
نرگس هم همین کارر ا کرد و برای استاد ارسال کرد. استاد هم نرگس را تشویق کرد و اشکالات نرگس را ارسال کرد بعد از این تسک نرگس کلاس به پایان رسید.