سلام ای دوستان عزیز. اگر آماده اید برویم تا گزارش جلسه بیست و سوم کلاس فشرده (راکت) زبان چینی را مشاهده بکنیم.
این گزارش از جلسه بیست و سوم کلاس فشرده (راکت) زبان چینی در ۵۰ روز خانم نرگس طالبی و آقای احمدرضا ابراهیمی است. قبل از کلاس نرگس تکالیفش را با ذوق و شوق ارسال میکرد.
استاد هم همزمان با نرگس اشکالاتش را رفع و سوالاتش را پاسخ میدادند.
یکی از مهم ترین نکات تدریس این است که اگر دانش آموز شما اشکالی داشت, معلم میبایست دقیقا هم زمان با دانش آموز سوال هایش را جواب دهد.
البته قانون فوق مختص به زمان کلاس است ولی خب استاد این کار را در غیر از زمان کلاس هم انجام میدهد. یکی از اشکالات نرگس در ارسال تکالیفش این بود که نرگس در نوشتن بعضی از کلمات مشکل داشت.
مثلا نرگس در تسک استاد بعضی جاها جملاتی را مینوشت و ارسال میکرد که از آنها اطمینان کامل نداشت و با شک و تردید آنها را میفرستاد.

IELTS7 Banner 01 8

پس استاد به نرگس گفت که باید فقط جملاتی را که مطمئن هستی را ارسال کنی نه جملاتی را که در آنها شک داری.
یکی از مهمترین نکات تدریس این است که معلم میبایست اشکالات دانش آموزش را درست رفع کند تا دانش آموزش تسکش را بهتر متوجه شود نه اینه تازه بدتر گیج شود.
این کار را دقیقا استاد ابراهیمی میکرد استاد ابراهیمی تسکشان را واضع میگفتند تا دانش آموزشان دچار مشکل نشود و حتی اگر دانش آموزایشان دچار مشکل میشد بازهم استاد اشکالش را با روش های دقیق و بی همتا رفع میکردند.

بعد از رفع اشکالات نرگس و ارسال تکالیفش کلاس نرگس و استاد ابراهیمی شروع شد. کلاس با احوالپرسی گرم استاد شروع شد. مطمئن هستم هر دانش آموزی دوست دارد که معلمش با او احوالپرسی گرمی داشته باشد.
حتی شما خوانندگان محترم. زیرا به قول شاعر -( سالی که نکوست از بهارش پیداست )-.
بگزریم, بعد از احوالپرسی گرم استاد کلاس نرگس و استاد شروع شد. بعد از ارسال تسک اول کلاس توسط استاد, نرگس هم تسکش را ارسال کرد.
تسک نرگس ساختن چند مکالمه از جملات تکالیفش بود.نرگس هم همین کار را انجام داد سپس استاد تسک بعدی نرگس را اعلام کرد نرگس هم آن را کاملا درست و بی غلط انجام داد .
تسک بعدی نرگس در مورد کلیپی بود که استاد برای نرگس ارسال کرده بود. نرگس باید این کلیپ را مشاهده میکرد جملاتی را که متوجه میشد را برای استاد میفرستاد.
نرگس هم همین کار را کرد وکلاس نرگس به پایان رسید.