به دوستان سلام و به یاران سلام                                       بیابان خشک و به باران سلام
در این محفل پرگل و پرنشاط                                            به گل ها سلام و گلستان سلام
سلام ای دوستان اثتثنائی و شگفت انگیز. همانطور که میدانید دوره آموزش زبان چینی (راکت) در ۵۰ روز یکی از چندین دوره ای هست که استاد احمدرضا ابراهیمی برگزرار میکنند.
به غیر از دوره فشرده زبان چینی استاد ابراهیمی دوره های فشرده (راکت) زبان ها فرانسوی, انگلیسی, آلمانی, ترکی, عربی و اسپانیایی است. شما هم میتوانید در این دوره ها شرکت کنید.
شرکت در این دوره ها نیازمند این است که شما هر روز حداقل ساعتی دو یا سه ساعت برای کلاستان کار کنید. شما باید در این زمان تمرین هایتان را نیز انجام بدهید.
این کلاس ها برای افرادی هستند که زمان یادگیری کلاس های ترمیک را ندارند و میخواهند در زمان کمی زبان مورد نظر خودتان هستند.

IELTS7 Banner 01 8

شما هم اگر جزو این دسته افراد هستید و میخواهید در زمان کمی زبان یادبگیرید به شما پیشنهاد میکنم در کلاس های ما شرکت کنید.
امروز در خدمتتون هستم با گزارش کلاس فشرده زبان چینی در ۵۰ روز نرگس طالبی و استاد احمدرضا ابراهیمی.
من به شما پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید تا با نحوه آموزش استاد در این کلاس ها بیشتر آشنا شوید و اطلاعات بیشتری داشته باشید.

شما با خواندن این گزارش از کلاس فشرده زبان چینی میتوانید به بسیاری از سوالتتان در مورد نحوه تدریس, جو کلاس و … اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.
کلاس فشرده زبان چینی امروز استاد ابراهیمی و نرگس به شرح زیر بود:
قبل از کلاس زمانی که نرگس تسکش را ارسال میکرد استاد هم اشکالات نرگس را رفع میکرد. تسک نرگس یا تکلفش که استاد جلسه پیش برایش ارسال کردند نوشتن جملاتی بود که کاربرد آنها را متوجه میشد.
جملات باید از لینک کلیپ می بودند و ویس آنها را نیز ارسال میکرد.
یکی از مهمترین نکات در تدریس این است که شما باید تا جایی که میتوانید سریع جواب دانش آموزتان را بدهید تا همه ی سوالات دانش آموزتان رسیدگی شود و این دقیقا کاری بود که استاد ابراهیمی انجام میداد.
بعد از رفع اشکالات نرگس استاد ابراهیمی کلاس را راس ساعت سه بعداز ظهر شروع کرد بعد از احوالپرسی گرم استاد و نرگس استاد تسک اول نرگس را اعلام کرد.

نرگس تسک اولش را انجام داد و استاد تسک بعدی اش را ارسال کرد تسک بعدی نرگس نوشتن جملاتی از کلیپی بود که استاد برای نرگس ارسال کده بودند.
نرگس باید جملاتی را که میتوانست به مدت یک دقیقه در مورد آنها صحبت کند را برای استاد اسال میکرد.
نرگس همین کار را تا انتها ی کلاس  انجام داد. یکی از اشکالات نرگس این بود که نرگس در مورد کی از جملات اشتباه کرده بود. نرگس درمورد یکی از جملات اشتباه توضیح داد.
استاد هم نرگس را متوجه اشتباهش کرد و سپس کلاس استاد و نرگس به پایان رسید.