امروز، پنجشنبه چهاردهم آذر ماه برای تهیه گزارش از روند برگزاری دومین جلسه از دوره Movers۴ در آکادمی زبان بهین دانش حاضر شدیم.
بودن با آنها در این پاییز با شکوه بر زیبایی های این فصل افزود و من تماما چشم شده ام و خیره به آنها در حالی که به خوبی و قبل از شروع کلاسشان، با همکلاسی های خود به مکالمه می پردازند. البته همه ما می دانیم که آنها را باید با سطح خود بسنجیم و همین باعث شده است تا با همین دانسته های اندک بتوانند نظر ما را در ایجاد مکالمه با دوستانشان، جلب نمایند

 

IELTS7 Banner 01 8

 

ساعت ۱۶:۴۵

این جلسه نیز در ساعت ۱۶:۴۵ و با ورود استاد به کلاس آغاز شد.پس از حضور و غیاب و خوش و بش و احوال پرسی با زبان آموزان و بررسی تمرین هایی که زبان آموزان باید در منزل انجام می دادند، استاد از آنها خواست تا با استفاده از کلماتی که در جلسه ی اول یاد گرفته بودند در مورد فعالیت های روزانه شان صحبت کنند و زبان آموزان نیز با علاقه شروع به صحبت کردن کردند.سپس از آنها خواسته شد تا مثال هایی با همین مضمون در دفتر بنویسند تا بر روی مهارت نوشتار ی در زبان انگلیسی نیز کار شود.
هر کدام از آنها با استفاده از کلمات جدیدی که جلسه قبل فرا گرفته بودند، پنج جمله در نوت بوک هایشان نوشتند و سپس به صورت داوطلب، برای همکلاسی های خود با صدای بلند خوانند.

 

 

پف فیلم در آموزشگاه زبان…

یک فیلم سرگرم کننده و متناسب با سطح زبانی آنها، پخش شد که زبان آموزان به شدت از آن لذت برده و توانستند یک مکالمه و گفتگوی دقیق از کاربرد کلمات جدید را ببینند. پخش فیلم به زبان اصلی، می تواند در یادگیری زبان آموزان تاثیر بسزایی داشته باشد و در عین حال دقایقی کلاس به یک سینمای کوچک و تخصصی تبدیل بشود که آنها بتوانند در کنار دوستانشان از دیدن فیلم لذت ببردند.
فیلم های آموزش زبان
، اصولا کوتاه ولی سرگرم کننده است و از حوصله زبان آموزان کوچک ما، خارج نیست. در پایان فیلم با کمک استاد به یادگیری پرسش و پاسخ درباره زمان کارهای روزانه به زبان انگلیسی پرداختند.

 

 

لذت مکالمه …

پس از کار بر روی پرسش ها در مورد زمان انجام کارهای دیگران، از آنها خواسته شد تا باهم دیگر به صورت دو به دو به مکلمه بپردازند و از هم پرسش های فرا گرفته شده را بپرسند و پاسخ را نیز با کلمات جدید یادگرفته شده بیان بکنند تا لذت استفاده از دانش زبانی خود را چشیده و از دنیای یادگیری زبان لذت ببرند. سپس هر گروه مکالمه ی ساخته شده را برای دیگر گروه ها به صورت یک تماس واقعی و طبیعی اجرا کردند و گروه های دیگر با پرسش و پاسخ از گروهی که در حال اجرا بود، این مکالمه را به مسیر درست تری، هدایت می کردند.

 

هیچ آسانسوری برای رسیدن به موفقیت وجود نداره؛ باید حتما پله ها رو طی کنی…

 

 

خداحافظ کلاس…

کلاس با تمرین مکالمه و حل تمرین هایی که توسط استاد تهیه دیده شده بود، به اتمام رسید و استاد برای جلسه آینده آنها یک سری تمرین روی وایت برد نوشتند. حل تمرین اجبار نیست اما می تواند حل آن توسط زبان آموز، امتیاز داشته باشد. در کل انجام فعالیت کلاسی از دید استاد کم ارزش نیست و قطعا شاگردان فعال تر می توانند نتیجه فعالیت و تلاششان را از استاد خود بگیرند.
داشتن تعهد و جدیت در یادگیری، می تواند مسیر یادگیری را برای شما هموار کند پس بهتر است قبل از هر چیزی با داشتن یک برنامه ریزی دقیق، این مسیر را به مسیری آسان برای خود تبدیل کنید و با جدیت و در کنار دیگر فعالیت های مهم زندگیتان، حتی یک ساعت از روزتان را به مرور و یادگیری زبان بپردازید.
کلاس در نهایت در ساعت ۱۸:۴۵ به اتمام رسید.اما چیزی که به اتمام نرسیده بود یادگیری و تلاش زبان آموزان بعد از این یک ساعت و نیم آموزش توسط استادشان بود. تفاوت زبان آموز موفق با سایر زبان آموزان در این است که این زنگ پایان به معنای بستن کتاب و کنار گذاشتن کتاب و یادگیری نیست؛ بلکه تازه شروعی برای یادگیری بیشتر، تمرین بیشتر و جدیت بیشتر است.