گزارش پیش رو، با حضور در کلاس آنلاین Movers ۱ ، به تدریس خانم یزدانی، تهیه شده و در اختیار شما، مشتاقان یادگیری زبان انگلیسی، قرار داده شده است.
برای توصیف نحوه ی شروع کلاس می توان این گونه شرح داد که اولین پیام شامل سلام و احوال پرسی توسط مدرس، در ساعت ۱۶:۴۵ ارسال شد. پس از آن، طبق روال گذشته، زبان آموزان نیز در پاسخ به ایشان، پیام خود را ارسال کرده و به نوعی با فرستادن این پیام ها، حضور خود در کلاس را اعلام می کردند.
پس از گذر از مرحله ی اعلام حضور، مدرس، از آمادگی تمام زبان آموزان برای شروع تدریس به وسیله ی یک پیام صوتی، اطمینان حاصل کرده، اولین فعالیت مد نظر را در گروه ارسال کرد.
تکلیف اول بدین صورت بود که، ۵ دسته از حروف به هم ریخته در اختیار زبان آموزان قرار داده شد تا با آن ها کلمه، بسازند و در چت خصوصی برای مدرس، ارسال کنند. زمان انجام این فعالیت، ۵ دقیقه در نظر گرفته شده بود.

IELTS7 Banner 01 8

 

بیشتر بخوانید:

 

مزیت ارسال تکالیف در چت خصوصی این مورد است که زبان آموزان، بدون کپی برداری از پاسخ یکدیگر و با خلاقیت خود به انجام تکالیف مورد نظر می پردازند.
یک دقیقه پس از اتمام مهلت زبان آموزان برای ارسال پاسخ تکلیفشان، مدرس، انتظار خود را برای مشاهده ی پاسخ زبان آموزان اعلام کرد زیرا هیچ کدام از زبان آموزان موفق به نوشتن پاسخ کامل نشده بوده و آن را ارسال نکرده بودند.
پس از اینکه مدرس، مشاهده کرد که پاسخ دادن به این تکلیف کمی برای زبان آموزان سخت است، از آن ها خواست تا کلمه ی اول را در گروه ارسال کنند. فراگیران نیز یکی پس از دیگری به ارسال کلمه ی اول و سپس سایر کلمات پرداختند. با این حال بعضی از آن ها همچنان در انجام این تکلیف، دچار مشکل شده و از دشواری آن، سخن به میان آوردند.
پس از اتمام ارسال پاسخ های زبان آموزان، تکلیف دیگری در گروه ارسال شد، یک تصویر و جمله ی مربوط به آن که باید توسط زبان آموزان تکمیل می شد. بعد از ارسال پاسخ زبان آموزان، عبارت صحیح، در گروه ارسال شد. سپس به همین صورت، تصاویر و بارات تکمیل نشده ی مرتبط با آن ها در گروه ارسال شده و متعاقبا، بچه ها پاسخ خود را می فرستادند.
تا بدین جا، تمرینات صورت گرفته، موجبات تقویت مهارت Writing زبان آموزان را فراهم می کرد. همچنین فعالیت اول، در قوت گرفتن نحوه ی نوشتن کلمات و املاء آن ها مؤثر بود.

 

بیشتر بخوانید:

 

در ادامه، مدرس با ارسال ویسی، از زبان آموزان خواست، با شنیدن آن، جای خالی در عبارت های مورد نظر را پر کنند. ۴ دقیقه زمان نیز برای انجام تکلیف، در نظر گرفته شده بود.
همانطور که می دانیم، تمرین یاد شده، زبان آموزان را در تقویت دو مهارت listening و Writing یاری رسانده و همچنین خاطره ی دشواری فعالیت ابتدایی را از ذهن آن ها، پاک می کند.
پس از گذشت زمانی، از آن تعداد از زبان آموزان، که پاسخ های خود را ارسال کرده بودند، از آن ها خواسته شد، تا از روی متن تکلیف خود خوانده و ویس آن را ارسال کنند. با این عمل، مهارت speaking نیز به لیست مهارت هایی که تمرینات انجام شده تا بدین جا، در تقویت آن ها، مؤثر واقع شده است، اضافه می گردد.

 

بیشتر بخوانید:

 

مورد جالبی که در این قسمت رخ داد، این بود که اکثر زبان آموزان در تلفظ کلمه ای از جمله ی اول به صورت مشترک، مشکل داشتند، کلمه ی (does) . مدرس برای رفع این اشکال، با ارسال یک پیام صوتی که در آن سه بار، جمله ی اول را تلفظ کرده بود، از زبان آموزان خواست تا دقیقا مانند ایشان به همین شیوه و لحن به تلفظ جمله ی مورد نظر، مبادرت ورزند. این تکنیک، علاوه بر تثبیت و نقش بندی تلفظ کلمه در ذهن فراگیران، می تواند در قدرت بیان آن ها برای مکالمه انگلیسی، مؤثر باشد.
سپس، ارسال تصویر و عبارت های ناقص مربوط به آن ها، ادامه یافت. نکته ی قابل ذکر دیگر این بود که اگر زبان آموزی در قسمتی از پاسخ خود اشکالی داشت، مدرس فقط به اشتباه بودن پاسخ، اشاره کرده و فراگیران باید، خود، نوع اشتباهشان را می یافتند.
در نهایت، موعد برگزاری دیکته ی ذکر شده در کلاس گذشته، فرا رسید و مدرس از آماده بودن زبان آموزان برای دیکته، اطمینان حاصل کرد. پس از آن، با ارسال یک پیام صوتی شامل سه سوال و جواب آن ها، از زبان آموزان خواست تا ۶ دقیقه ی دیگر، آن ها را در دفتر خود نوشته و در گروه ارسال کنند.
در پایان کلاس، تکالیف جلسه ی بعد، مشخص شد. تعدادی تصویر که سوال و جواب مربوط به آن ها نوشته شود و صفحات ۱۸ و ۱۹ کتاب کارشان.

متن دیکته

 

بیشتر بخوانید:

 

امروز نیز با کلاسی دیگر از آموزش آنلاین، همراه بودیم. فراز و نشیب های موجود در مسیر هر کاری، شاید در ابتدا، هراسی در دل پیماینده ی آن ایجاد کند، هراسی از نتوانستن، در جا زدن و یا حتی اینکه، نکند مسیر پیموده شده، اشتباه باشد. اما همگان می دانیم کافیست دلهره و تردید را کنار گذاشته، برای تصمیمی درست، اقدام کرده و سپس در راه، قدم بگذاریم و اگر دلمان به حضور راهنمایی در راه، قرص باشد، از مسیر لذت برده و در نهایت نیز به غایت می رسیم. آکادمی بهین دانش نیز، در پناه راهنمای بزرگ، در مسیر رسالت آموزش، قدم نهاده و پیمایندگان مسیر را، همراهی می کند. اگر تصمیمی قاطع برای قدم نهادن در راه یادگیری زبان های خارجی، گرفته اید و یا حتی هنوز، مردد مانده اید، تنها با یک تماس با مشاوران و همکاران ما، افتخار همراهی و راهنماییتان را در این مسیر، به ما بسپارید.