توصیف کلاس آنلاین Movers ۶ که تدریس آن را خانم رحیمی بر عهده دارند، موضوع مورد بررسی پیش روست.
کلاس یاد شده، روزهای شنبه و چهارشنبه در ساعت ۱۵الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد. امروز هم طبق روال گذشته، کلاس در رأس ساعت مورد نظر، آغاز به فعالیت کرد. سلام و احوال پرسی اعضای گروه انجام شده و مدرس از زبان آموزان، اعلام آمادگیشان را، درخواست کرد. بنابراین، با اعلام آمادگی زبان آموزان برای شروع تدریس، اولین تکلیف در گروه ارسال شد، با این مضمون که، زبان آموزان با توجه به صفحه ی ۹۴ کتابشان و الگو گرفتن از آن، برای جمله سازی اقدام کرده، در ابتدا ضمیر سوم شخص (او) را برای فاعل و سپس ضمیر اول شخص (من) را به عنوان انجام دهنده ی کار، در مثال هایشان در نظر بگیرند و پاسخ خود را به صورت پیام صوتی در گروه بفرستند.
یکی از زبان آموزان به سرعت مثال ها را یکی پس از دیگری به همان صورت مورد نظر، بیان کرده و در گروه ارسال کرده بود. همین امر شگفتی مدرس را برانگیخته و ایشان با یک پیام متنی، فراگیر فعال کلاس را، مورد تشویق قرار داد.

IELTS7 Banner 01 8

 

بیشتر بخوانید:

 

پس از این پشت سر گذاشتن این قسمت، از زبان آموزان خواسته شد، با حرف ربط “اما” (But) ، مانند مثال داده شده ، جملاتی را نوشته و در گروه بفرستند. حروف ربط، به حروفی گفته می شود که عبارات و جملات را به یکدیگر متصل کرده و منظور گوینده را به شکل کامل تری، می رسانند و گاهی برای مقایسه، یا حتی، همانند سازی و ایجاد تشابه به کار می روند که بسته به نوع حرف ربط استفاده شده، متفاوت است. طبق تکلیف خواسته شده، فراگیران، مثال هایی را به وسیله ی پیام متنی، ارسال کردند.

 

بیشتر بخوانید:

 

حال پس از اتمام پاسخ زبان آموزان، مدرس، مثالی با حرف ربط “و” (and)، ارسال کرده و تکلیف بعدی زبان آموزان را ارائه ی پاسخ به شیوه ی همین مثال، تعریف کرد. همانطور که می دانیم، حرف “و” ، از جمله حروف ربطی است که به منظور توصیف بیشتر و همانند سازی، مورد استفاده قرار می گیرد.
حرف ربط بعدی که به عنوان تکلیف، مد نظر قرار گرفت، حرف “یا” (or) بود. مانند بخش های قبلی، مثالی در گروه ارسال شده و از زبان آموزان خواسته شد، آن ها نیز، جملات ساخته ی ذهن خود را ارسال کنند.
پس از انجام قسمت های پیشین و تکمیل پاسخ زبان آموزان، خانم رحیمی، تکلیف دیگری معین کرده و طی آن از فراگیران خواست که در پاراگراف مورد نظر، حروف ربط استفاده شده در بخش های قبلی را پیدا کنند. مانند حروف ربط (but، and، or) . بچه ها نیز همانند روند گذشته ی کلاس، فعالیت را به نحو احسن انجام داده و تشویقی از سمت مدرس، دریافت کردند.

 

بیشتر بخوانید:

 

در ادامه زبان آموزان، به سراغ تمرین بعدی رفته و آن را نیز، طبق صحبت آموزگارشان، انجام دادند. بدین صورت که در این تمرین، زبان آموزان باید به درستی تشخیص می دادند که از کدام حرف ربط برای متصل کردن جملات به یکدیگر، استفاده کنند.
پس از اتمام فرآیند پاسخ دادن زبان آموزان و همچنین مورد تشویق قرار گرفتنشان توسط مدرس، این تکلیف به زبان آموزان محول شد که، یکی از دو روش پیش رو را برای انجام تمرین برگزینند. روش اول شامل نوشتن یک پاراگراف حداقل سه خطی از غذاها و نحوه ی صبحانه و ناهار تا شام و کلا روند گذران زمان زبان آموزان در طول روز و دومین روش، استفاده از حداقل ۶ مثال جداگانه به شکلی که از تمام حروف ربط یاد شده استفاده کنند. برای ارائه ی پاسخ این تمرین، ۱۰ دقیقه زمان تعیین شد. در این مدت زمان، هیچ پیامی در گروه رد و بدل نشد، و این اتفاق می تواند نشان از این نکته باشد که زبان آموزان، با جدیت تمام در حال انجام تکلیف محوله هستند.

 

بیشتر بخوانید:

 

پس از اتمام مهلت پاسخ، مدرس برای نشان دادن انتظارش در مورد دریافت پاسخ ها، بار دیگر از زبان آموزان خواست تا متن خود را ارسال کنند. در این میان، یکی از فراگیران ۱ دقیقه ی دیگر از مدرس، زمان خواست. با این حال، پس از گذشت این مدت زمان نیز، خبری از پاسخ های ارسالی نبود به همین دلیل مدرس، تمرین بعدی را برای زبان آموزان بدین گونه شرح داد که ابتدا جدول مد نظر را کامل کرده، سپس سوالات آن را از دو زبان آموز دیگر بپرسید. البته مدرس نیز برای پاسخ به سوالات به عنوان یکی از زبان آموزان، اعلام آمادگی کرده و فراگیران نیز از فرصت داده شده استفاده کرده و سوالات مورد نظر را از آموزگارشان به عنوان زبانی آموزی دیگر، پرسیدند. لازم به ذکر است، پیامی شامل کلماتی که جاهای خالی را پر می کردند، بدون ترتیب و به هم ریخته، توسط مدرس به گروه فرستاده شد تا زبان آموزان از پاسخ دادن به این تمرین، مانند تمرین قبلی نهراسیده و احساس ضعف و ناتوانی نداشته باشند. همچنین مشارکت مدرس، به عنوان یک زبان آموز در کلاس، باعث می شود فراگیران، از اعتماد به نفس بیشتری بهره برده و مدرس را جدا از خودشان احساس نکنند و از پاسخ دادن به تمرینات، حتی به اشتباه، ترسی به خود راه ندهند.

 

بیشتر بخوانید:

 

در نهایت، این جلسه از کلاس نیز، بدین صورت که شرح داده شد، گذشت. زندگی ما نیز، در گذر است و چه بسا روزی یا روزهایی که این موضوع، فکر ما را به خودش درگیر نکند. مهم، از دست ندادن فرصتهاست که اگر خلاف این موضوع اتفاق افتد، چه حسرت هایی که نخواهیم کشید و چشید. پس اگر، علاقه ای هر چند اندک، به یادگیری زبان های خارجی دارید، از فرصت استفاده کرده، با مشاوران ما تماس بگیرید و دریابید که شاید این علاقه، آتش زیر خاکستری باشد که روزی از آن ققنوسی، دیگر برآید. آکادمی زبان بهین دانش، شما را در دریافتن فرصت ها، همراه است.