شرح و توصیف وقایع رخ داده در جلسه دوازدهم کلاس آنلاین Starters۶ با تدریس سرکار خانم جعفری، موضوعیست که در پیش رو قصد داریم بدان پرداخته و درباره ی آن صحبت کنیم.
در ترم ششم Starters ، کودکان ۸ تا ۱۱ سال، یونیت ۷-۹ کتاب Big English ۱ را می گذرانند و در واقع کتاب یاد شده در این ترم به پایان می رسد.
موعد مقرر و برنامه ریزی شده برای برگزاری کلاس Starters۶، روزهای شنبه و چهارشنبه و در ساعت ۱۶:۴۵ می باشد که این جلسه نیز مانند جلسات پیشین، به همین روال شروع شد. بدین صورت که یک دقیقه قبل از زمان مقرر، مدرس، پیام درود و احوالپرسی خود را در گروه ارسال کرده و به نوعی حضور خود را اعلام کرد. زبان آموزان نیز، مانند روال قبل، پیامی شامل سلام و احوالپرسی، همچنین نام و نام خانوادگیشان، ارسال کردند.
پس از اتمام اعلام حضور زبان آموزان و پاسخ مثبتشان در جواب این سوال که آماده اند یا نه، با ارسال اولین تمرین، کلاس رسماً شروع شد به اینگونه که زبان آموزان باید با شنیدن ویس ارسالی، اشتباهات متن فرستاده شده را اصلاح کرده و تصویر آن را ارسال کنند.

IELTS7 Banner 01 8

برای انجام تمرین، ۱۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده بود و در طی آن، هر کدام از زبان آموزان که جملات تصحیح شده را ارسال می کرد، می توانست از روی آن ها خوانده و ویس خود را نیز، بفرستد.
این تکنیک، علاوه بر تقویت مهارت های لیسنینگ، رایتینگ و ریدینگ، زبان آموزان را در جریان کلاس نگه داشته و به ایشان، اجازه ی فاصله گرفتن از فضای آن را نمی دهد و آن ها در طی کلاس، کاملا تمرکز داشته و درگیر آن هستند.
پس از اینکه تعدادی از زبان آموزان پاسخ های خود را ارسال کردند، بدلیل اتمام مهلت انجام تکلیف اول، مدرس فعالیت دوم را اعلام کرده و از دیگر فراگیران خواست، آن ها هم به انجام فعالیت دوم بپردازند تا از روند کلاس باز نمانند و در اولین فرصت، پاسخ تمرین اول را ارسال کنند. چنین عملی، موجب منسجم نگاه داشتن روند کلاس و همراه کردن تمام زبان آموزان با آن می شود.
در ادامه، تصویر ارسال شده از پاسخ یکی از زبان آموزان که جملات اشتباه را تصحیح کرده است به همراه ویس فرستاده شده در گروه توسط مدرس، آورده شده است.
در فعالیت دوم، از زبان آموزان خواسته شد، به ویس ارسال شده، گوش سپرده و بعد از تمرین، پیام صوتی خود را ارسال کنند. در فعالیت یاد شده نیز، به تقویت مهارت های لیسنینگ و اسپیکینگ به طور همزمان پرداخته شده است.
در ادامه، ویس ارسالی توسط مدرس به همراه پیام صوتی یکی از زبان آموزان، آورده شده است.

نکته ی جالب توجه در جریان این فعالیت، درخواست مدرس مبنی بر انجام دوباره و دوباره ی تمرین، توسط یکی از زبان آموزان، بود و همچنین تشویق او و اطمینان دادن به وی که می تواند بسیار بهتر، تمرین را انجام داده و ارسال کند. سپس فعالیت سوم در قالب کلیپ، ارسال شده و از زبان آموزان خواسته شد با دیدن آن، سه سؤال و جوابی که از آن متوجه می شوند را در دفتر خود یادداشت کرده و تصویر آن را بفرستند و در ادامه خواسته شد که جملاتی که خودشان نوشتند را دقیقاً مانند کلیپ، خوانده ، سپس در گروه ارسال کنند. سپس از زبان آموزان خواسته شد در صفحه ای از کتاب به تصاویر نگاه کرده و برای هر کدام یک جمله بسازند و ویس خود را بفرستند. در ادامه زبان آموزان، یکی پس از دیگری به ارسال پیام صوتی خود پرداختند. نکته ی جالب این قسمت، علاقه و اشتیاق بچه ها برای استفاده از کلماتی بود که معادل آن ها را به انگلیسی نمی دانستند، به همین دلیل از مدرس پرسیده و بعد در جمله ی خود استفاده می کردند.
مدرس از زبان آموزان خواست، یونیت ۹ کتاب کارشان را آورده و هر فعالیتی که فکر می کنند با استفاده از دروس و اطلاعاتی که تا بدین جا فرا گرفته اند، می توانند به طور کامل انجام دهند را تکمیل کرده و تصویر آن را ارسال کنند.
پس از گذشت ده دقیقه، تعدادی از زبان آموزان پاسخ های خود رافرستاده و بعد از آن، مدرس، تصویری در گروه ارسال کرد که زبان آموزان باید برای هر بخش آن، یک سؤال و جواب می نوشتند و تصویر آن را در گروه می فرستادند.
نکته ای که در این بین، ضمن یک ویس به یکی از زبان آموزان یادآوری شد، این بود که نام اشخاص مانند بیل، جک و… به دلیل اینکه نام شخص هستند، حرف اولشان باید بزرگ نوشته شده و سپس در جمله استفاده شوند. در ادامه از فراگیرانی که تمرین مورد نظر را انجام داده بودند، خواسته شد از روی جملات خود خوانده و ویس آن را در گروه، ارسال کنند. در نهایت با اتمام مدت زمان کلاس که یک ساعت و نیم می باشد، تکالیف جلسه ی آینده و با خداحافظی مدرس و زبان آموزان از یکدیگر، پایان کلاس اعلام شد.
نکاتی که در این جلسه کلاس به آن ها برخوردیم این بود که: ۱) تمام فعالیت ها باید در زمان تعیین شده انجام شود تا یکپارچگی و نظم کلاس رعایت شده و از هم گسیختگی در روند کلاس ایجاد نشود. ۲) علاقه ی زبان آموزان برای فراگیری معادل انگلیسی کلماتی که نمی دانستند، نشان دهنده ی اشتیاق آنان به بیشتر دانستن و لذت بردن از زمانیست که در کلاس سپری می کنند. ۳) انتخاب زبان آموزان برای انجام یک تمرین دلخواه، که به کارگیری این تکنیک، حس مورد اهمیت بودن و آزادی در عمل را در فراگیران ایجاد کرده و حس رضایتی را به همراه دارد.
تمام نکات گفته شده، برگرفته از نحوه ی تدریس با تفکر سیستم آموزشی رامیت است، سیستم آموزشی بر مبنای خلاقیت، تفکر در چگونگی برگزاری کلاس و استفاده از نکات روانشناسی در شیوه ی تدریس و …
همیشه می توان از یاد گرفتن لذت برد و چه بسا احساس رضایت کامل از خویشتن اگر، دانشی که فرا می گیریم، اشتیاق ما را برای کشف کردن برانگیزد.
از اینرو آموزشگاه زبان بهین دانش، برآن است که در ایجاد این حس رضایت درونی در وجود شما، سهیم بوده و برای تجربه ی لذت یادگیری، در کنار شما باشد. منتظر تماستان هستیم و یا می توانید با ثبت مشخصات و شماره تماس خود، منتظر تماس ما باشید. به امید روزی که انتظارها برای رقم خوردن بهترین اتفاقات، پایان یابد.