روزهای پایانی و جلسات پایانی کلاس های ترمیک همه را از بزرگ و کوچک، زبان آموز و معلم و… به تکاپو انداخته تا خود را از طرفی برای تابستان و از طرف دیگر برا پایان  ترم و شروع شکل جدید کلاس ها آماده سازند. بر حسب اتفاق امروز به کلاسی وارد شدیم که متعلق به یکی از لول های مقدماتی رده سنی نوجوانان است. بچه های این کلاس که همگی محصل بودند، چالش امتحانات پایان ترم مدرسه خود را پشت سر گذاشته و از دغدغه آن راحتی یافته اندو حالا با شورو شوق فراوان یادگیری زبان را دنبال می کنند. به قول رابینز ممکن است بزرگترین اره ای که در جهان اختراع شده است در دست شما باشد و در عین حال، در میان انبوهی از درختان جنگل، سرگردان بمانید و ندانید چه کنید. اگر بدانید که چه درختانی را باید برید و چرا؟ شرایط بر وفق مراد است، وگرنه ابزاری عالی در دست دارید که به هیچ نمی ارزد. اگر هدف برای ما مشخص و روشن نباشد و ندانیم که به امید کدام منزل طی مسیر میکنیم حتی اگر بهترین امکانات را هم در دسترس داشته باشیم نتیجه نخواهیم گرفت. آنچه در کلاس های آنلاین عامل کاتالیزگر و پیش برنده محسوب می شد انگیزه و هدف زبان آموز است. راهبر این کلاس خانم آقاجانی با اشراف بر میزان انگیزه زبان آموزان کلاس در تلاشند که آنها را روز به روز به دسترسی به اهدافشان نزدیک تر کنند.

IELTS7 Banner 01 8

به دلیل دشواری مسیری که باید در هر دیدار طی می شد کلاس از جدیت و رسمیت خاصی برخوردار است. اما این جدیت مانع ایجاد یک چهارچوب  امن برای داشتن یک کلاس آرامش بخش نمی شود. کلاس در ساعت مقرر با Hi ارسال شده توسط استاد آغاز شد. سینا نیز بلافاصله حاضر شده و در در پاسخ به سلام استاد سلام کرده و جویای احوال ایشان شد. حالا با گذر از این سلام و احوال پرسی کوتاه  نوبت به اولین تمرین رسید. خانم آقاجانی فایلی به کلاس ارسال کردند که حاوی یک متن بود و در این متن با حذف بعضی از کلمات جاهای خالی به وجود آمده بود. حالا بچه ها باید متن را مطالعه کرده و با استفاده از قوانین گرامری که در جلسه قبل آموخته بودند کلمات حذف شده را پیدا کرده و مجدادا به متن باز می گرداندند.
این تمرین علاوه بر یادآوری گرامر درس گذشته مروری نیز بر تسلط بچه ها بر تلفط کلمات بود. چراکه بعد از نوشتن و تایید جملات باید رو خوانی می شده و با ارسال ویسی این تمرین را به کلاس ارائه می دادند.

گرامر درس قبلی در رابطه با کلمه Should و نحوه به کار گیری آن در جمله است. یکی از بچه ها جمله های خود را به این صورت نوشت:
.You should watching TV
.You should go to school
.You should read this book
.You should not eat fast food
سپس خانم آقاجانی با تشویق و تشکر از وی به او ملیون ها ژول انرژی مثبت دادند. این کار باعث شد بقیه بچه ها نیز با برای ارسال جملات و ویس خود به تکاپو بیوفند. سینا بلا فاصله تصاویر را به گروه ارسال شده و ویس خود را که در مورد این فعالیت ها ادامه دهم.
در این قسمت باید با دقتی فراوان متن Reading متن با فایل صوتی به صورت همزمان خوانده می شد. اکثر کتاب هایی که دارای قسمت Reading  هستند به این روش تدرس می شوند که ده ها بار فایل صوتی پلی شده و زبان آموز به متن دقت کند تا جایی که بتواند یک تلفظ دست و پا شکسته چند کلمه را تلفظ کند. اما در روش یادگیری راهبرانه تنها یک بار مرور این قسمت کافی است تا زبان آموز بتواند با به کارگیری تکنیک های یادگیری متن را شبیه به فابل صوتی کتاب و حتی در یکبار با یک فرد نیتیو لایک آمریکایی تلفظ کنند.
حالا پس از گوش فرا دادن به فایل صوتی کتاب، زمانی  که ویس مربوطه به پایان رسید و با متن صفحه ۸۳ انطباق یافت و از بچه ها خواسته شد جاهای خالی را با استفاده از کلماتی که کتاب ارائه داده بود پر کنند. برای این تمرین ۵۵ دقیقه فرصت در نظر گرفته شد اما از قرار معلوم این زمان مناسب نبود چرا که حدود یک دقیقه بعد بچه ها همگی تصاویر کتاب خود را ارسال نمودند.
سینا کلمات را به این شکل در جملات گنجانده بود:
.He should go to the beach
.They should not  go to the mall
.You should go to Mexico
.We should not listen to this song
مجوعا یازده جمله در این بخش کلاس توسط همه بچه ها پاسخ داده شد. حال آنها به شکل خود جوش اقدام به ارسال ویس نموده و با  تشویق استاد مواجه شدند.
در همه ویس ها نتیجه استفاده از تکنیک های یادگیری به وضوح به چشم می خورد. بچه هایی که تا چندی پیش در در کلاس های حضوری برای بستن یک جمله انگلیسی نیز  دچار مشکل بودند حالا به قول خودمان دارند مثل بلبل به انگلیسی صحبت می کنند.
این قوت به این دلیل است که راندمان کلاس های آنلاین بسیار زیاد است و می توان از تمامی لحظات خود برای یادگیری استفاده کرد. با شرکت در یکی از دوره های فشرده یا فوق فشرده آموزش زبان می توان به تکنیک هایی از یادگیری دست یافت که با استفاده از آن می توان به یادگیری ده ها مهارت دیگر پرداخت.