می خواهیم بیان کنیم امروز برای شما، شرح ما وقع آنچه گذشت، در یکی از دوره های کلاس های موسسه زبان احمدرضا ابراهیمی . مشاهده کردیم به شکلی ریز بینانه هر آنچه در کلاس راکت زبان اسپانیایی خانم رها سلیمانی رخ داد تا برسانیم به حضور شما. می توان بر شمرد پربار ترین کلاس های موسسه، کلاسی را که امروز با آن همراه شدیم. اما تلاش وصف نشدنی زبان آموز کلاس رها سلیمانی است آنچه باعث می شود این کلاس را پر بار بخوانیم. شخصا عهده دار هستند استاد احمدرضا ابراهیمی راهبری این کلاس را. به معرفی چهارچوب ها، اصول و روش های راکت پرداخته شده بودو حالت غیر رسمی داشته است اولین جلسه کلاس. و امروز به شمار می رود اولین جلسه کاملا رسمی.  با وجود اینکه دریافت نکرده بودند. خانم سلیمانی در جلسه قبل تمرینی برای انجام دادن، با به کار گیری یکی از روش های یادگیری راکت و با طراحی تمرین و اجرای آن نتیجه را به کلاسشان ارسال نمودند. مورد تشویق قرار دادند استاد ابراهیمی با مشاهده و بررسی تمرین های انجام شده خانم سلیمانی را. یادکردند از مسئولیت پذیری و قدرت اراده به عنوان یکی از مهم ترین اصول موفقیت در زندگی همچنین و راکت .

IELTS7 Banner 01 8

یاد آور شد به ایشان شکل صحیح تلفط برخی از کلمات. و اقدام نمودند به تصحیح آن. به معرفی خود پرداخت خانم سلیمانی در طی یک ویس به زبان اسپانیایی. به کار می رود در زبان اسپانیایی عبارت me llamo و سپس اسم برای معرفی خود.
سپس آغاز کرد به خواند ن متن های نوشته شده و ارسال ویس های مرتبط با آن. با نکته سنجی بسیار، استاد ابراهیمی ارائه دادند به ایشان نکاتی برای تلفظ صحیح کلمه ها و عبارات. نتیجه کاربسیار خرسند نمود راهبر کلاس را و موجب شد مورد تشویق قرار گیرند خانم سلیمانی توسط ایشان.

پس از آن نکته ای لازم به توضیح و شرح دادن نبود جز نکاتی درباره مهارت های صحیح یادگیری در روش راکت زبان اسپانیایی. نکته امروز شرح داده شد به این شکل که: مضر هستند برای افرادی که قصد یادگیری به روش راکت و موفقیت در آموزش زبان اسپانیایی دارند تمامی دیشکنری های دو زبانه و مترجم هایی همچون گوگل. همچنین خواسته شد زمانی که رها درک کلمه یا یافتن کلمه ای با مشکل مواجه می شود از جست و جو در این دیکشنری ها و سوال از اطرافیان آگاه خود داری کرده و تنها این موضوع را در میان بگذارند با راهبر کلاس تا برطرف گردد با مهارت متناسب راکت بسته به نوع مشکل. خانم سلیمانی ابراز داشتند که با استفاده از مهارت شناخت زبان بدن قادرند که به درک مفهوم عبارات و جملات برسند و نیازی نداشته اند تا کنون به هیچ نوع دیکشنری. در ادامه گفتند تنها هنگام پاسخ به سوال ¿Estoy claro? (واضح است آیا صحبت های من؟) از دیکشنری استفاده کرده اند برای پیدا کردن عبارت .Estoy escuchando ( در حال شنیدن هستم) برای انتقال پیام خود.
تمرین بعدی قرار گرفت، بلافاصله تمرین بعدی در گروه کلاس و استاد رها را توجیه نمود در مورد نحوه انجام تمرین. قرا بر آن شد که رها تعدادی سوال از کلیپی که روز قبل مشاهده کرده بد طراحی کرده و ارسال کند تصاویر مرتبط با آن را. می توانید برخی از سوالات را در تصویر مشاهده کنید و یا در ادامه بخوانید برخی از این سوالات را.
?Eres alto o bajo
قد بلندی دارید یا کوتاه؟
?De qué color tienes el pelo
رنگ موهای شما چیست؟
?Tienes los ojos azules como mi padre o marones como mi madre
آیا مانند پدرم چشمهای آبی دارید یا چشمان قهوه ای مانند مادرم؟
?Yo sé Eres muy trabajador , sí
می دانم ، شما سختکوش هستید ، بله؟
? Yo soy muy trabajador y muy seria en trabajo , y tambien tú ?
من سخت کوش و بسیار جدی در کار هستم ، و شما هم؟
?Tienes una familia grande? Tienes hermanos
شما یک خانواده بزرگ دارید؟ برادر داری؟
?Estas casado? Tienes hijos
آیا ازدواج کرده اید؟ بچه داشتن؟
?Quien es la propietaria/o de Behin Danesh
شغل شما چیست؟ آیا شما فقط به عنوان معلم  در بهین دانش کار می کنید؟
گفتند با قاطعیت فراوان استاد ابراهیمی: همه سوالات درست است، همه. من منتظرم تا ارسال کنید ویس مرتبط با آنها را. خواند رها همه سوالاتش را به این شکل که می بینیم در ادامه. حال استاد پاسخ دادند،  یک به یک به همه سوالات. سپس توضیح دادند که بهتر است این پرسخ و پاسخ ادامه یابد در هنگام مکالمه. حال نوبت فرا رسید به انجام تمرینی جدید. قرار بود در این تمرین انجام شود صحبت کردن درباره آنچه وجود داشت در کلیپ جدید که استاد موقوم نموده بودند. می بایست مشاهده می کرد رها کلی را در هر یک دقیقه و سپس ارسال می کرد ویسی از هر آنچه دیده و شنیده بود در این مدت. در حالی بود انجام این اور که گذشته بود ساعاتی از محدوده زمانی کلاس، پس استاد توضیح دادند تمامی نکات انجام کار را. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست.
آری باقیست حکایت آنچه می توان گفت از بیشمار نکات فنی که تشکیل می داد زیر ساخت و بنیاد این کلاس را. تجلی یادگیری است راکت و ابراز می شود این تجلی آنجا که اراده درمیان باشد. سال های سال رفته ایم همه ما مسیری نادرست برای یادگیری هر مهارت. لیکن می تواند بیاموزد به ما تمامی این مهارت ها را به شکلی درست اما لازم است در میان باشد پای اراده ای استوار عزمی راسخ که پا بگذارد بر همه دانسته ها و تجارب غلط تا بتواند در پیش گیرد منشی جدید را.