امروزه یادگیری این زبان علاوه بر تفاوت های چشمگیر آن با دیگر زبان های رایج برای یادگیری، به دلیل بازار تجاری قوی در جهان برای بسیاری از ما ایرانی ها یک ضروت مسلم است. این روزها بسیاری از هموطنان ما سالانه به این کشور سفر کرده تا بتوانند در بهترین دانشگاه های این کشور بزرگ تحصیل بکنند و یا یک موقعیت شغلی مناسب با نیاز و مهارت خود بدست بیاورند.
در این مقاله، به یک مکالمه معمولی برای مبتدیان و علاقه مندان به زبان چینی، بسنده کرده و سلام و احوال پرسی به زبان چینی را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد. اما در ابتدا بهتر است بگوییم برای آموزش زبان چینی در ۵۰روز نیز، موضوعات ابتدایی و البته مهم، چگونگی ارتباط برقرار کردن با مخاطب و یک سلام و احوالپرسی کامل است. این موضوع همیشه در برخورد اولیه ما با مخاطبمان مهم بوده است و سلام به زبان چینی و دیگر زبان ها یک کلمه ارزشمند در چگونگی ارتباط ایجاد کردن با دیگران برای همه مردم جهان محسوب می شده است.

 

IELTS7 Banner 01 8

 

مکالمه چینی                                                        مکالمه فارسی                                                                            تلفظ
您好                                                                   سلام                                                                                Nǐ hǎo
你好吗                                                               حال شما چطوره؟                                                         Nǐ hǎo ma
很好, 谢谢                                                          خوبم, ممنونم.                                                        Hěn hǎo, xièxie
你叫什么名字                                                     اسم شما چیه؟                                          Nǐ jiào shénme míngzi
… 我叫                                                               اسم من… است.                                                             … Wǒ jiào
很高兴认识你                                                     از آشنایی با شما خوشبختم.                          Hěn gāoxìng rènshì nǐ
谢谢                                                                   تشکر                                                                                    Xièxiè
请问                                                                   ببخشید                                                                         qǐng wèn
对不起                                                               متاسفم                                                                             Duìbùqǐ
再见                                                                  خداحافظ رسمی                                                                     Zàijiàn
拜拜                                                                  خداحافظ غیررسمی                                                                 Bāi-bāi
你会说英语吗                                                    می تونید انگلیسی صحبت کنید؟                Nǐ huì shuō Yīngyǔ ma

 

کلاس های آموزش زبان چینی، به صورت های فشرده، نیمه فشرده، خصوصی و نیمه خصوصی، با متدهای روز آموزشی و با بهترین خدمات ارائه شده برای آموزش زبان، تهیه دیده شده است. در این کلاس ها همه مهارت های چهار گانه و مهم در یادگیری زبان، آموزش داده می شود و ما می توانیم بنا به شرایط زمانی خود و نیازی که در آموزش زبان چینی احساس می کنیم، در این کلاس ها شرکت کرده و دوره های مربوط به آن را ببینیم.
آموزش زبان چینی
 ویژه افراد شاغل نیز در بهترین آموزشگاه های زبان، تحت عنوان دوره ویژه شاغلین، برگزار می شود که در این دوره افراد شاغل خود می توانند، ساعت و زمان تشکیل کلاس های خود را مشخص کنند.
مراکز آموزش چینی
، با هدف ایجاد علاقه و انگیزه در زبان آموزان، زبان چینی را با روش های خلاقانه آموزش می دهند و همراه با بازی و سرگرمی و با ایجاد دوره های متناسب با نیاز های روز، در این زمینه، شما می توانید این زبان زنده و مهم جهانی را به صورت آنلاین  فرا بگیرید.