ضرب المثل ها در فرهنگ ها و زبان های مختلف به صورت های متفاوت بیان می شوند. اما همگی آنها اصولا برای هدفی خاص و بیان نصیحت، اخطار و یا انتقاد مورد استفاده قرار می گیرند. اگر بیشتر دقت کنیم می توانیم به شباهت مفهومی آنها در تمامی زبان ها پی ببریم.  ضرب المثل های انگلیسی یا همان proverb، به شکل های گوناگون دیگری نیز بیان می شود، که اگر بخواهیم کلماتی مترادف با proverb را برای شما بیان کنیم، کلماتی همچون byword ،maxim ،saw ،adage و saying هستند. ضرب المثل در هر زبانی کاربرد دارد و یادگیری آن بیشتر جنبه سرگرمی دارد. در ادامه آموزش های کاربردی پیشین، شاید بد نباشد که به ضرب المثل های انگلیسی اشاره ای داشته باشیم.
IELTS7 Banner 01 8

– The grass is always greener on the other side
مرغ همسایه غازه.
این ضرب المثل یک ضرب المثل اخلاقی در زبان انگلیسی است که در واقع بیانگر رفتار غلط بسیاری از ما انسان ها است که همیشه با نگاه به زندگی سایرین، زندگی خود را به کاممان تلخ می نماییم. این نگاه اشتباه نگاهی است که ما را از دیدن واقعیات زیبای درونی به دور و دیدمان را تنها به زیبایی های ظاهری معطوف می کند. دیدی سطحی و مخرب که اگر به تغییر آن برآییم توانسته ایم بخش شیرینی از رفتارها را وارد زندگی مان نماییم.

– To run with the hare and hunt with the hounds
یکی به میخ و یکی به نعل زدن.

این ضرب المثل تربیتی انگلیسی نیز افرادی را به ما نشان می دهد که دیدگاه شفافی ندارند و در واقع در رفتار و سخنان آنها دوگانه گی به چشم می خورد. این ضرب المثل را با جملات گوناگون می توانید در زبان های مختلف بیابید و در مکالمات خود از آنها بهره ببرید.

– There is no smoke without fire
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

این جمله برگرفته از رفتارهای کوچکی است که منجر به حرف و حدیث های بزرگی می شود و اصولا زمانی بکار برده می شود که سخنی از یکی به یکی دیگر منتقل و به طول بیانجامد و در نهایت این سخن از رفتار و گفتار هرچند کوچکی نیز رقم می خورد.

Strike while the iron is hot
تا تنور داغه نون رو بچسبون.

این ضرب المثل را می توان در شرایطی که موقعیت های مناسبی را برای ما ایجاد می نمایند بکار برد و اصولا به این مفهوم است که از فرصت های خود بهره ببرد. این ضرب المثل در واقع یک ضرب المثل انگیزشی به انگلیسی نیز می تواند باشد که شما را از وقت کشی و از دست دادن فرصت های مثبت زندگی تان برحذر و در نیتجه شما را به نهادن گام های هر چند کوچک تشویق می نماید.

– To dance to a person’s tune
به ساز کسی رقصیدن.

این ضرب المثل نیز یک ضرب المثل اخلاقی تربیتی در زبان انگلیسی است که در واقع درباره این موضوع است که بازیچه دست افراد مختلف نشوید و سعی کنید با هر سازی که دیگران برای شما می نوازند، نرقصید و حرکت نکنید. dance و tune هر دو کلماتی ظاهری هستند که در کنار همدیگر جمله ای زیبا و مفهومی را رقم می زنند.

– The early bird catches the worm
سحر خیز باش تا کامروا شوی.

سحر خیز باش تا کامروا شوی! این جمله را اصولا از زبان والدین برای فرزندانشان می شنویم. در واقع با این جمله انگیزشی شما به یک ضرب المثل مثبت در انگلیسی برخورد می کنید که می تواند به شما راه درست را در رسیدن به خواسته هایتان نشان دهد. سحرخیزی می تواند در درس خواندن، یادگیری زبان انگلیسی، انجام کارهای شخصی و… مثمر ثمر بوده و در واقع همین زمان اندک زمان های مثبت بسیاری را در اختیار شما قرار بدهد.

– To bite off more than you can chew
لقمه بزرگتر از دهان برداشتن.

«سنگ بزرگ نشانه نزدن است» این دو جمله در واقع یک مفهوم را برای شما نشان می دهند و به این معنا هستند که داشتن رویاهای بزرگ و یا کمالگرا بودن در هر کاری گاهی سلامت روحی شما را به خطر انداخته و در واقع تنها برای شما استرس و دل نگرانی را رقم می زنند. گام های کوچک اما درست می توانند راه را روشن و مسیر را دلپذیرتر نمایند.

– East, west, home’s best
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.

این ضرب المثل را می توان در دسته ضرب المثل های اجتماعی در زبان انگلیسی جای داد و نکته ای باشد بر آرامشی که خانه و خانواده هر فرد به او خواهند داد.

– .No pain, no gain
نابرد رنج گنج میسر نمی شود.

این ضرب المثل را در یادگیری زبان انگلیسی به خاطر بسپارید. در واقع No pain, no gain یک ضرب المثل آموزنده در انگلیسی است که این مفهوم را القا می کند که تا تلاش و جدیتی در یادگیری زبان انگلیسی نداشته باشید، نمی توانید به خواست خود یعنی تسلط کامل داشتن به زبان انگلیسی برسید.

– To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن.

ضرب المثل To carry coals to Newcastle یک ضرب المثل تربیتی در زبان انگلیسی است که در واقع به انجام کار بیهوده اشاره می کند که بسیاری از ما خواسته یا ناخواسته به انجام آن اقدام می نماییم. در این راستا می توانیم معادل این ضرب المثل را در شعر انوری نیز به خوبی دید که می فرمایند: «به کان خویش بسی بی بها بود گوهر به شهر خویش بسی بی قدر بود مردم»

– To bite a file
آب در هاون کوبیدن.

این ضرب المثل را می توانیم با ضرب المثل To carry coals to Newcastle در یک مفهوم قرار دهیم و در واقع مفهوم آن انجام کار بیهوده است که گاهی به از دست دادن موقعیت های مثبت افراد منجر می شود.

– A poor workman blames his tools
عروس نمیتونه برقصه،

میگه زمین کجه. توجیه و بهانه همیشه آثار مخربی را در زمینه های مختلف برای ما به رقم می زند و مصداق این موضوع است که نقطه ضعف خود را به گردن دیگران انداختن است.

– Many a little make a mickle
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

اگر به دنبال ضرب المثل درباره قناعت و صرفه جویی در زبان انگلیسی هستید، میتوانید از Many a little make a mickle استفاده کنید و به مفهومی بزرگ در مکالمات خود اشاره نمایید.

– bird in the hand is worth two in the bush
سیلی نقد به از حلوای نسیه.

در غرب حلوا غذای محبوبی نیست و تنها به دلیل سیر شدن و از سر ناچاری مورد استفاده قرار می گیرد و این موضوع خود باعث شکل گیری این ضرب المثل در زبان انگلیسی شده است و در واقع بیانگر این موضوع است که برای انسان گرسنه حتی غذاهای ناچیز نیز بهتر است هیچی است.

– Rome was not built in a day
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

این ضرب المثل درباره صبر و بردباری در زبان انگلیسی است و بیانگر این موضوع است که زندگی خوب بر پایه صبر شکل می گیرد.

– You saw nothing, you heard nothing
شتر دیدی ندیدی.
اگر به دنبال ضرب المثل درباره رازداری در انگلیسی هستید می توانید از این جمله استفاده کنید. این ضرب المثل در ادبیات و فرهنگ تمامی کشورها با جملات متنوع بکار برده می شود و نشانگر پذیرش اخلاق های درست از گذشته تا کنون برای نسل های متفاوت است.

– Take a chance while it is available
شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه.

یادگیری ضرب المثل در مورد موقعیت شناسی در انگلیسی برای شما که در پی یادگیری انگلیسی هستید، مثمر ثمر خواهد بود و شما می توانید از آن علاوه بر استفاده در جملات و مکالمات خود، در زمینه یادگیری نیز بهره ببرید.

– It’s never too late to mend
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

ضرب المثل درباره ارزش زمان در زبان انگلیسی را با جمله It’s never too late to mend نشان می دهند. اگر شما جز افرادی هستید که در سنین بالا شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده اید، این ضرب المثل را در خاطرتان بسپارید و از انجام کاری که کرده اید، لذت ببرید.

اصطلاحات و ضرب المثل ها در آموزش زبان انگلیسی، نقش پررنگی دارند اما همه این اصطلاحات و ضرب المثل ها را شاید نتوان در حین آموزش فرا گرفت. ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم که تمامی این ضرب المثل ها و اصطلاحات زبان انگلیسی را برای شما گردآوری کنیم تا زمینه یادگیری راحت تری را برای شما فراهم کنیم .موسسه بهین دانش برگزار کننده دوره های تخصصی راکت انگلیسی است که آموزش آنلاین انگلیسی را جهت دسترسی آسانتر برای تمامی اقشار مختلف و فارسی زبانان اپیدمی کرده است تا همه علاقه مندان در هر کجای جهان که هستند، بتوانند به شکلی عادلانه از راهبری های مورد نیاز در آموزش انگلیسی بهره کافی ببرند.
از دوره های دیگری که در این زمینه کارساز است، دوره همیاد انگلیسی است که با شکلی متفاوت تر از راکت اما با سیستم آموزشی رامیت در حال برگزاری است که این خود دلیلی بر بر طرف نمودن سایر نیازهای افراد در یادگیری زبان انگلیسی خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب دوره ها و استفاده از مشاوره رایگان موسسه بهین دانش، بخش زیر را تکمیل و از این طریق با کارشناسان آموزش ما ارتباط حاصل نمایید.