تلفظ در زبان انگلیسی به معنای صدای کلماتی است که ما می سازیم. این تلفظ و صدا توسط ماهیچه های گلو، گردن، زبان و همچنین تار های صوتی ما به وجود می آید.
تلفظ در زبان انگلیسی نقش بسیار مهمی دارد چون اولین چیزی است که افراد به آن توجه می کنند. به بیانی دیگر وقتی با شخصی شروع به صحبت می کنیم اولین چیزی که توجه او را جلب می کند تلفظ زبان انگلیسی ما است نه گرامر و لغاتی که به کار می بریم. پس داشتن ادا کردن درست و زیبا شنونده را جذب می کند. شاید بسیاری از زبان آموزان یا افراد بر این باورند که نیازی به یادگیری ادا کردن درست، ندارند و تلفظی که آنها دارند به دلیل تن صدای آنها است اما باید قبول کنیم که یادگیری تلفظ در زبان انگلیسی هم نقشی بسیار مهم و ضروری دارد. این مهم بودن به بهتر کردن رابطه با دیگران و زیبا کردن زبان انگلیسی ما موثر است. راهکارهای زیادی برای یادگیری و تمرین تلفظ در زبان انگلیسی وجود دارد اما چه راهکار هایی مفید و قابل اجرا می باشند؟

IELTS7 Banner 01 8

ما روش هایی متفاوت برای یادگیری تلفظ در زبان انگلیسی در کلاس ها اجرا می کنیم. مشکل بیشتر زبان آموزان انگلیسی این است که نمی دانند چگونه زبان خود را بچرخانند تا تلفظ درست صداها و کلمات بیان شود. بارزترین ورایج ترین تلفظ th می باشد که دو صدای متفاوت دارد. شاید به دیدگاه شما ساده به نظر بیاید اما تلفظ درست دو حرف در کنار هم می تواند زیبایی تلفظ شما را چندین برابر کند.
آنچه که ما در سال ها تدریس و تجربه خود دیده ایم، این است که توجه و دقت زبان آموزان در بیان کردن صداها بسیار کم است و خیلی راحت از کنار آن می گذرند. به عنوان مثال برخی از افراد کلمه ی thanks را tanks تلفظ می کنند یا بسیاری از افراد نمی دانند که تفاوت تلفظ در دو حروف v و w چیست.

 

تلفظ خوب یکی از اولین موارد مهمی است که ما در فرایند آموزش زبان انگلیسی به آن توجه می کنیم. در تمامی کلاس هاکه به صورت آنلاین  در دوره های فشرده و فوق فشرده  برگزار می شود،از سطح پایین گرفته تا بالا تمرکز استاد بر روی تلفظ زبان آموزان بسیار بالا بوده و با آموزش درست تلفظ حروف زبان انگلیسی و چگونگی قرار گرفتن زبان در دهان به صورت فیزیکی این کار را تمرین و اجرا می کنیم. اگرچه این کار با تمرین یکبار در کلاس کافی نیست و نیاز به تکرار مداوم دارد.
بر اساس گفته احمدرضا ابراهیمی که همیشه می گویند ”English is a sense, a sense of emotion” بر این باوریم که اگر ما در حین صحبت کردن حس زبان فارسی را کنار گذاشته و حس انگلیسی به خود بگیریم می توانیم کلمات را بسیار خوب و درست تلفظ کنیم. این احساس اگر واقعی باشد اعتماد به نفس در صحبت کردن به ما داده و زیبایی تلفظ ما را چندین برابر میکند.
اگر شما هم دغدغه نیتیو بودن و با لهجه صحبت کردن را دارید و همیشه در آرزوی تلفظ صحیح بوده اید، می توانید جهت گرفتن مشاوره و اطلاع از راهکارهای صحیح صحبت کردن، ثبت نام انجام داده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.