در زبان انگلیسی برای بیان خصوصیات فرد اعم از کوتاهی قد یا بلندی، لاغری یا چاقی و دیگر خصوصیات ما از کلمات مختلفی استفاده می کنیم که با توجه به این خصوصیات فرد را برای خود و دیگران توصیف می کنیم.
ما در این مقاله شرحی کوتاه درباره بخشی از این خصوصیات می دهیم . که امیدوارم برای شما زبان آموزانی که به تازگی یادگیری زبان انگلیسی را شروع کرده اید مسمر ثمر باشد.
اجازه بدهید چند تا از این خصوصیات را برای شما بیان کنم:

IELTS7 Banner 01 8

کوتاه به انگلیسی : short
بلند به انگلیسی : tall
جوان به انگلیسی : young
جذاب به انگلیسی (زن) : pretty \ good-looking
جذاب به انگلیسی (مرد) : handsome\ good-looking
جذاب به انگلیسی (کودکان) : cute
چاق به انگلیسی : fat\heavy
لاغر یا باریک به انگلیسی : thin\ slim
عضله ای به انگلیسی : muscular

 

یادگیری صفت و ویژگی ها، یکی از بخش های آموزش زبان در دروس ابتدایی زبان انگلیسی است. ما در آموزشگاه های زبان انگلیسی، برای یادگیری صفات، اعم از مثبت و منفی، از کارت های تصویری آموزشی استفاده می کنیم. جمله پرسشی ای که در این باره به کار برده می شود اصولا how about you است. این جمله پرسشی که درباره کلیات سوال می پرسد می تواند صفاتی این چنینی را نیز شامل شود.