IELTS7 Banner 01 8

آموزش روخوانی متن فرانسه با توجه به آنکه Reading یا مهارت روخوانی یکی از چهار مهارت اصلی زبانی به شمار می رود، می تواند در تقویت سطح زبانی شما نقشی مهم ایفا کند. زمانی که مهارت درست خواندن به یکی از عادت های یک فراگیر تبدیل شود، می توان با خاطری آسوده نقطه تمرکز را بر مهارت های دیگر همچون Accent (لهجه) قرار داد. آموزش زبان فرانسه را می توان کاری دشوار بیان کرد که با آگاهی از برخی مهارت ها به امری لذت بخش و آسان تبدیل می شود. مهارت چطور خواندن یکی از مهارت های ذکر شده است که می توان راه های ارتقاء آن را مواردی همچون گستردگی دایره لغات و آشنایی با نحوه تلفظ حروف بیان نمود.
در ادامه با بررسی برخی مهارت های یادگیری نکاتی را بیان خواهیم کرد که می توانند کلید حل مشکل روخوانی متن فرانسه و پایانی برای مشکلات فراگیران در این زمینه باشند.

 

حروف الفبا در زبان فرانسه

گام اول خوب خواندن، شناخت دقیق حروف الفبای یک زبان است. اگر حروف را به خوبی نشناسیم، قطعا از خواندن یک عبارت کوتاه نیز ناتوان خواهیم بود. حروف الفبا در زبان فرانسه با الفبای انگلیسی مشابهت کامل دارد، اما نحوه بیان و تلفظ حروف ، کاملا در دو زبان مجزا هستند. حروف الفبا یا L’alphabet  فرانسوی به دو دسته صدا دار و بی صدا تقسیم می شود.
در روخوانی متن، تشخیص حروف بی صدا و صدا دار از یک دیگر به منزله دومین پارامتر حائز اهمیت بوده و می تواند برای شما کار ساز باشد. 

حروف بی صدا یا Les consonnes در زبان فرانسه شامل:
B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z می شود. در تلفظ این حروف گاها استثنایی به چشم می خورد. آنها معمو لا به همان شکل نوشتاری خوانده می شود. 
حرف L
 زمانی که در ابتدای کلمه می آید به شکل کوتاه تلفظ می شود. مانند کلمه: lefrançais بیان حرف L باید به صورتی باشد که نه از تلفظ آن صرف نظر کنیم و نه بیان آن در کلمه احساس شود. 
حرف C
 اگر قبل از حروف صدا دار باشد، k تلفظ می شود.مانند کلمه: café اما زمانی که قبل از حروف بی صدا آورده شود s تلفظ می شود.
حرف G در حروف الفبا j خوانده می شود. اما در کلمات هنگامی که پیش از یک حرف بی صدا آورده شود به شکل g و زمانی که پیش از یک حرف صدا دار به کار گرفته شود j خوانده می شود.
حرف H 
در برخی موارد استثنا اگر حرف H  در ابتدای یک کلمه آورده شود خوانده نمی شود. اما باید توجه داشت که همیشه این قانون پا بر جا نیست و فقط شامل موارد استثنا می شود.
حرف R
 وقتی در کلماتی همچون کلمه notorious  به حالتی تشدید دار به شکل Rrrr  تلفظ می شود و یکی از چالش های تلفظ حروف در زبان فرانسوی است.
حرف S گاها در برخی کلمات مانند musique  که حرف s  بین دو حرف U و I که حرف صدا دار هستند آورده شده به شکل z تلفظ می شود.
حرف T در برخی موارد مثل کلمه très این حرف به شکل kh (خ)  تلفظ می شود.
حرف Q گاهی به شکل kw مانند کلمه bouquet و در اغلب موارد به شکل K تلفظ می شود. مثل کلمه quota

 

حروف صدا دار یا Les voyelles
به A E I O U Y در خواندن متون توجه داشته باشید این حروف نه تنها خود تلفظ ویژه ای دارند می توانند همانطور که گفته شد بر تلفظ حرف قبل و بعد از خود نیز اثر گذار باشند. 
حرف E
 به طور کلی دو نوع تلفظ برای این حرف وجود دارد. شکل کوتاه تلفظ e در کلماتی همچون manger و piéton  وجود دارد. در اینجا حرف e  به شکل کاملا کوتاه و گذرا تلفظ می شود، دقیقا مشابه نوع تلفظ حرف L  در کلمه lefrançais و شکل بلند آن در کلماتی همچون lunettes و vrai به شکل کشیده تلفظ می شود.
حرف I 
در کلماتی که Y به کار رفته است به شکل “i” مانند ee تلفظ می شود.
حرف O 
دیگر حرف صدا ار است که در زبان فرانسه دو شکل الفظ کوتاه و بلند دارد. شکل کوتاه مانند: dos و شکل بلند تلفظ این حرف مانند: dehors

 

حروف صدادار چند حرفی

حروف صدا دار چند حرفی در زبان فرانسه دقیقا طبق قوانین حروف تک حرفی تلفظ می شوند. مشابه آنچه ذکر شد بر تلفظ کلمه نیز اثر گذار خواهد بود. این حروف شامل:
حرف an
 مانند restaurant
حرف ou
 مانند en route
حرف eu
 مانند queue
حرف in
 مانند demain
حرف on
 مانند garçon
حرف ui
 مانند nuit

 

مطالعه این متن شما را در خواندن متون فرانسوی یاری خواهد کرد. اگر علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه هستید اما از رویارویی با این قوانین دچار هراس می شوید، بهتر است یادگیری زبان فرانسه را با راکت فرانسوی تجربه نمایید. روشی که با وجود آموزشی جامع، با نکات گرامری فراگیران را درگیر نخواهد کرد و در ضمن آموزش های لازمه شما را به مهارت های یادگیری و سبک یادگیری تان به مراتب آشنا خواهد نمود. در این روش شما تنها با اکتفا به الگوها تمامی جوانب را می آموزید و در نهایت با مجموعه ای بی نظیر از محتواهای آموزشی آشنا خواهید گردید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق راه های ارتباطی از جمله پشتیبانی سایت ارتباط حاصل نمایید. همکاران ما به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات به شما عزیزان هستند و شما را در طی این مسیر مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار خواهند داد.