زبان انگلیسی هم مانند دیگر زبان ها دارای ساختار و گرامر می باشد. ما در این مقاله به صورت اختصاصی و البته با زبانی علمی و ساده برای یادگیری بهتر شما به بررسی ساختار و گرامر used to در زبان انگلیسی و انواع دیگر آن می بپردازیم. در انتهای مقاله به راحتی می توانید این مبحث گرامری را در مکالمات زبان انگلیسی خود استفاده کنید. علت اینکه ما در این مقاله به صورت اختصاصی تصمیم به آموزش گرامر used to داریم کاربرد و اهمیت زیاد ان در زبان انگلیسی است.حال در ابتدا به معرفی گرامر used to، انواع آن، تلفظ صحیح هر کدام به همراه تمرین می پردازیم.

 

IELTS7 Banner 01 8 گرامر used to در زبان انگلیسی,گرامر used to

 

کلمه ی use در حالت عادی به معنی استفاده کردن می باشد که s ان به صورت (ز) تلفظ می شود.برای مثال:

استفاده کردن : use

.You can use my phone

گرامر use سه حالت دیگر دارد که شامل :

 • used to
 • get used to
 • be used to

همه ی عبارات used to ،be used to ،get used to به معنی عادت داشتن می باشد. حال به بررسی همه ی موارد می پردازیم.

گرامر  Used to در زبان انگلیسی:

 Used to : Subject + used to + verb + complement

کاربرد used to:

عادت ها یا اعمالی که درگذشته به صورت مکرر انجام میدادیم ولی در حال حاضر ان را انجام نمی دهیم. مثال:

.I used to speak French very well, but now I cant

.Amir used to live in Iran

سوالی کردن used to:

Did + Subject + used to + verb + complement

?Did you use to run faster

منفی کردن used to:

Subject + did not used to + verb + complement

.I didn’t use to walk every night

نکات گرامر used to:

 •  فعل بعد از used to به صورت ساده می اید.
 •  فعل be همراه با used to نمی اید و صرف ندارد.
 • در هر سه مدل used to ،get used to ،be used to حرف s به صورت (س) تلفظ می شود.
 • در حالت سوالی و منفی کردن باید به جای used از use استفاده کنیم.

 

گرامر get used to در زبان انگلیسی:

Get used to : Subject + get used to ( sth /doing sth) + Noun + Complement

کاربرد get used to:

رفتار یا اعمالی که در حال عادت کردن به آن ها هستیم،در حال ایجاد یک عادت. مثال:

.He doesn’t like his new flat, but he will get used to it

.She is getting used to  working at night

سوالی کردن get used to:

 Be + Subject + used to + Noun + Complement

? Have you got used to living alone

منفی کردن get used to:

در این ساختار منفی کردن به زمان فعل بستگی دارد.مثال:

.I have not getting used to living alone

نکات گرامری get used to:

 • فعل بعد از get used to با ing  می آید.
 • گرامر get used to می تواند به زمان های مختلفی برود.
 • در گرامر get used to کلمه ی get می تواند صرف شود.
 • فعل بعد از get used to با ing  می گیرد.
 • گرامر get used to می تواند به زمان های مختلفی برود.
 • در گرامر get used to کلمه ی get می تواند صرف شود.

گرامر be used to در زبان انگلیسی:

Be used to : Subject + be used to ( sth /doing sth) + Noun + Complement

کاربرد be used to:

زمانی که به انجام دادن چیزی و یا به یک چیزی عادت داشته باشیم.مثال:

.I am used to living in this hot area

.She was used to waking up early

سوالی کردن be used to:

 Be + Subject + used to + Noun + Complement

 ? Am I used to living in this hot area

 ? Was she used to waking up early

منفی کردن be used to:

Subject + be not used to + Noun + Complement

.I am not used to living in this hot area

نکته:

در گرامر be used to حرف be صرف می شود و به am،is،are تبدیل می شود.

در پایان با این آموزش متوجه ساده بودن این مبحث از گرامر زبان انگلیسی (گرامر used to) می شوید و می توانید با تمرینات بیشتر این مبحث را در ذهن خود به تثبیت برسانید. یادگیری زبان دوم امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است و افراد چند زبانه نسبت به دیگر افراد موقعیت شغلی بهتری برخوردار هستند علاوه بر ان یک تمرین بسیار عالی برای ذهن و مغز می باشد. در اخر من به شما پیشنهاد می کنم که اگر به یادگیری زبان انگلیسی علاقه دارید و تا به حال به یادگیری ان نپرداخته اید می توانید برای شروع از طریق پر کردن فرم مشاوره و ثبت نام  اقدام کنید تا با نگرش و دید موسسه اشنا شوید. دوره هایی که در داخل سایت احمدرضا ابراهیمی وجود دارد برای همه ی افراد در هر سنین کارامد می باشد که با کمک مشاوران می توانید بهترین دوره را انتخاب کرده و شروع به یادگیری کنید. امیدواریم این مقاله شما را در جهت یادگیری زبان انگلیسی مصمم تر کرده باشد.