یادگیری زبان فرانسه امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زبان فرانسه یک زبان هندو_اروپایی از خانواده ی زبانهای رومی می باشد. فرانسه یکی از شش زبانی است که در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود و زبان رسمی 29 کشور در دنیاست. زبان فرانسه به عنوان زبان رسمی سازمان های بین المللی به حساب می آید. زبان فرانسوی بعد از زبان انگلیسی مخاطبان زیادی را به خودش اختصاص داده است و یکی از مهم ترین زبان های دیپلماتیک محسوب می شود.  با توجه به مطالبی که در بالا و در ادامه گفته خواهد شد به اهمیت یادگیری زبان فرانسه بیشتر پی خواهید برد. در ادامه به یادگیری الفبای فرانسه خواهیم پرداخت.        دانستن تاریخچه ی زبان فرانسوی به یادگیری زبان فرانسه کمک زیادی می کند و البته نگرش افراد را نسبت به این زبان تغییر می دهد. پس در ابتدا به بیان تاریخچه ی زبان فرانسه می پردازیم. کشور فرانسه در قدیم به نام گل شناخته می شده است. در آن زمان گلها با زبانی هم خانواده بازبان مردم بریتانیا صحبت می کردند که زبان رسمی آن مردم کلت بود. مردم گل تا زمان حمله ی رومیان به زبان کلت صحبت می کردند که بعد از آن حمله رومیان شروع به ترویج زبان لاتین در بین مردم گل(فرانسه امروزی) کردند که به این زبان ”لاتین عامیانه“ گفته می شود. از آن پس طی سالیان متمادی و با تغییراتی که بر روی زبان لاتین عامیانه صورت گرفت، به زبان فرانسه امروزی تبدیل شد. باتوجه به رشد سریع زبان فرانسه، یادگیری زبان فرانسه قطعا چشم اندازهای جدیدی را برای زندگی شما ایجاد خواهد کرد. با یادگیری زبان فرانسه فرصت های شغلی جدیدی برای افراد فراهم می شود که از طریق آن می توانند به درامدهای دلخواه خود برسند.

IELTS7 Banner 01 8 الفبای فرانسوی,الفبای زبان فرانسه,زبان فرانسه

 

یادگیری الفبای زبان فرانسه:

الفبای زبان فرانسه به دلیل اینکه مشابه با زبان انگلیسی است و دارای 26 حرف الفبای لاتین می باشد از ساختار ساده ای برخوردار است اما نکته ی مهم این است که حروف در هر زبان صداهای مختلفی دارند و به صورت های مختلفی تلفظ می شوند. ولی خبر خوبی که می توان به آن اشاره کرد این است که بیشتر حروف در الفبای زبان فرانسه صدایی مشابه همتای خودش در زبان انگلیسی دارد. فرانسه زبانی آوایی نیست به همین دلیل تلفظ فرانسوی همیشه آنطور که به نظر می رسد نیست و چیزی که می خوانیم لزوما همان چیزی نیست که تلفظ می کنیم و حروف بی صدای زیادی در زبان فرانسوی موجود است. زبان فرانسوی از لحاظ سهولت یادگیری بعد از زبان انگلیسی و اسپانیایی در مقام سوم قرار دارد. تلفظ در زبان فرانسه از دو جهت با زبان فارسی متفاوت است :

 1. ترکیبی از حروف در زبان فرانسه می تواند صدایی متفاوت ایجاد کند.
 2. در زبان فرانسه تعداد زیادی از حروف وجود دارند که به صورت بی صدا هستند.

در زبان فارسی ممکن است ما هنگام شوخی و مزاح صداهایی را درآورده باشیم این صداها در زبان فارسی هیچ معنایی ندارند اما در زبان فرانسه این صداها بخشی از ساختار تلفظ زبان فرانسه را ساخته اند. در حروف الفبای زبان فرانسه بیش از 20 درصد از زبان های دیگر، وام گرفته شده است برای مثال 5/1 درصد را از زبان المانی، 12 درصد از زبان اسپانیایی. طبق بررسی های صورت گرفته توسط واژه شناسان فرانسوی، حدود 40 واژه ی فارسی در زبان فرانسه به کار می رود.

نکته ی جالبی که وجود دارد این است که در دستور زبان فرانسه اسامی دارای جنسیت گرامری می باشند که به دو دسته ی مذکر و مونث تقسیم می شوند. حرف تعریف le برای اسامی مذکر، حرف تعریف la برای اسامی مونث و حرف تعریف les برای اسامی جمع استفاده می شود.

آشنایی با الفبای زبان فرانسه:

( أ ) Aa= avion

( ب ) Bb= ballon

( س،ک ) Cc= cadeau

( د ) Dd= drapeau

 ( إ ) Ee= etoile

( ف ) Ff= fleur

( گ،ژ ) Gg= girafe

( این حرف در زبان فرانسه نوشته می شود اما خوانده نمی شود ) Hh= hibou

( ایی کشیده ) Ii= ighoo

( ژ ) Jj= jupe

( ک ) Kk= koala

( ل ) Ll= lune

( م ) Mm= maison

( ن ) Nn= nid

( اُ ) Oo= orange

( پ ) Pp= pomme

( کُ ) Qq= queue

( ق،خ ) Rr= radio

( س ) Ss= soleil

( ت ) Tt= tiger

( او ) Uu= usine

( و ) Vv= valise

( و ) Ww= wagon

( ز ) Xx= xylophone

( ی ) Yy= yo-yo

( ز ) Zz= zebre

نکاتی راجع به حروف الفبای فرانسه:

 • حرف c دو صدای (س و ک) دارد، زمانی صدای (ک) می دهد که بعد از حرف c یکی از حروف (a،o،u) و یا بعد از آن حروف بی صدا بیاید.
 • اگر بعد از حرف c یکی از حروف (e،i،y) بیاید c را با صدای (س) می خوانیم.
 • در کلمه ای مثل FranÇais که بعد از حرف c، حرف a آمده است، طبق مطالب گفته شده، آن را باید به صورت (ک)تلفظ کرد اما در زبان فرانسه ما این کلمه را به صورت (ک) نمی خوانیم به همین دلیل ما در این موارد حرف c را به صورت Ç می نویسیم و با صدای (س) می خوانیم.
 • در الفبای فرانسه زمانی که حروف ch کنار هم قرار می گیرند ما آن را به صورت (ش) تلفظ می کنیم مثل:chat.
 • زمانی که حرف ( اٌ:e ) به صورت یکی از اشکال رو به رو بیاید( é،è،ê) و یا اگر بعد از حرف e دو حرف صدادار بیاید در زبان فرانسه به صورت ( إ ) خوانده می شوند.
 • حرف G به دو صورت تلفظ می شود باید دقت کرد که در زبان فرانسه صدای (ج) نداریم. اگر بعد از حرف G یکی از حروف (o،a،u، و یا یک حرف بی صدا ) بیاید حرف G را به صورت (گ) می خوانیم اما زمانی که بعد از حرف G یکی از حروف (y،i،e) بیاید صدای (ژ) می دهد.
 • حرف H در زبان فرانسه نوشته می شود اما خوانده نمی شود.
 • حرف J در همه ی حالت ها صدای (ژ) می دهد.
 • حرف R صدای (ق) می دهد اما این صدا باید از ته حلق خارج شود اما در برخی موارد هم صدای (خ) می دهد، نکته ی جالبی که وجود دارد این است که در برخی مناطق مثل جنوب فرانسه حرف R به صورت (ر) تلفظ می شود.
 • زمانی که حرف s در بین حروف صدادار قرار بگیرد s را باید به صورت (ز) بخوانیم مثل: saison.
 • زمانی که دو حرف s کنار هم قرار بگیرند همان حرف (س) خوانده می شود مثل:assiette.
 • ترکیب دو حرف gn به صورت (نی) خوانده می شود مثل:mignon.

حروف صدادار فرانسه:

 • در فرانسه هر حرف یک صدا دارد ولی هر صدا می تواند چند نمود مختلف داشته باشد.
 • حرف (a:أ) به سه صورت نمود دارد: a،à،â که همان (أ) خوانده می شوند. حرف (à) به تنهایی یک کلمه محسوب می شود که به معنی (تا،به) می باشد.
 • سه حرف é،ez،er به صورت (إ) خوانده می شوند.
 • دو حرف è،ê به صورت همان (إ) خوانده می شوند اما کشیده تر.
 • حروف ai،aî،ei به صورت (إ) خوانده می شوند.
 • سه حرف i،î،y را به صورت (ایی) می خوانیم.
 • زمانی که دو حرف eu کنار هم باشند به صورت (اٌ کشیده) خوانده می شود.
 • زمانی که دو حرف ou کنار هم باشند صدای (او) می دهد.
 • زمانی که در هر کلمه ای این سه حرف (eau)(au)(o) کنار هم قرار گیرند به صورت (اٌ کوتاه) خوانده می شوند.
 • ترکیب این سه حرف  روبه رو (æu)(eu)(oei) به صورت (اٌ باز) خوانده می شود.

حروف صدادار مختص زبان فرانسه(صداهای تو دماغی):

im= simphe

ain= bain

ein= rein

in= fin

en= examen

aim= faim

aon= paon

an= chant

am= champion

on= bonbon

om= plomb

un= un

um= parfum

هدف در این مقاله آموزش الفبای زبان فرانسه با بیانی ساده برای همگان بوده است. در این مقاله با بسیاری از حروف صدادار زبان فرانسه آشنا شدید، حروف صدادار در زبان فرانسه شامل 6 حرف صدادار می باشد اما ترکیب های زیاد و متفاوتی را به خود اختصاص داده است، حال به راحتی می توانید کلمات فرانسوی را بخوانید و حروف آن را تلفظ کنید. امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و شما را درجهت یادگیری زبان فرانسه مصمم تر کرده باشد. یادگیری زبان فرانسه می تواند به یکی از لذت بخش ترین اتفاقات زندگی شما تبدیل شود به شرط آن که مسیری را که برای آموزش و یادگیری برگزیده اید، مطمئن ترین مسیر باشد. ما قرار است به شما مسیری مطمئن را معرفی کنیم که نه تنها باعث آموزش و یادگیری شما می شود بلکه طی کردن این مسیر برایتان لذت بخش خواهد بود. سایت احمدرضا ابراهیمی در کنار اساتید حرفه ای و چند زبانه بهترین و مطمئن ترین مسیر را برای شما رقم خواهند زد. ما در موسسه زبان احمدرضا ابراهیمی تلاش داشته تا دوره های جدید و متناسب با نیاز افراد جامعه را تهیه و در اختیار شما علاقه مندان قرار دهیم. یکی از مهم ترین دوره های موجود داخل سایت، دوره راکت می باشد. دوره راکت به دو صورت فشرده و فوق فشرده به نام های VIP Rocket و Tailored Rocker برگزار می شوند. صفر تا صد دوره ها برای پیشرفت سریع و یادگیری بهتر شما به صورت غیر حضوری و آنلاین بوده. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به تکمیل فرم مشاوره و یا ثبت نام که در انتهای صفحه درج شده است بپردازید.