حضور داشتند بر سر این کلاس به این منظور است که این زبان آموزان از دو خوان از هفت خوان دوره ی Eventual گذر کرده اند و داشتن این موقعیت نشان دهنده این موضوع بود که این زبان آموزان از دانش زبانی خوبی برخوردار بوده اند. در این دوره شما کتاب summit ۱a  را فرا می گیرید که البته آخرین بخش های این کتاب در این ترم به شما آموزش داده خواهد شد.
این دوره، دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان در اصفهان است و شما می توانید با تکیه با دانش زبانی خود و یادگیری دروس جدید در این ترم، چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی را بیش از پیش تقویت نمایید.

گزارش های مرتبط

IELTS7 Banner 01 8

به وقت !۱۸:۱۵

ساعت ۶:۱۵ بعد از ظهر زنگ به صدا در آمد و همه زبان آموزان با ذوق و شوق فراوان وارد کلاس شدند. این اولین باری بود که زبان آموزان با استاد خود آشنا شده بودند و ترم های پیش با ایشان کلاس نداشته بودند. برای همین مشخص بود که همه مشتاقانه منتظر معرفی خود به دیگران و معرفی دیگری به خود هستند.
با ورود استاد، کلاس آرام شد و با سلام و احوالپرسی استاد و معرفی خود به آنها، در همان ابتدا کلاس به شکلی که باید در آمد و همه به معرفی خود پرداختند و شور و شوق فراوان در کلام و نگاهشان بود. کلاس زبان با حضور استاد جدید برای تمامی زبان آموزان رنگ و بویی تازه به خود گرفته بود و چون در آکادمی زبان بهین دانششروع ترم جدید بلافاصله و با فاصله اندکی از ترم پیش است، احساس می کنم این تنوع برای آنها نیاز بود.

کی حاضره کی غایب؟

 شروع معرفی استاد درباره سابقه تدریس و نحوه طرح درس و سن و سال و … بود. حضور و غیاب صورت گرفت و هر کدام از زبان آموزان هم خود را به زبان انگلیسی به بهترین نحو، معرفی کردند. انرژی فراوان زبان آموزان در همان ابتدا به من و استاد منتقل و سبب شد با حال و هوای بهتری کلاس را شروع کنیم.

الو دیکشنری؟

کلاس با پخش یک کلیپ آموزشی به انگلیسی آغاز شد پس از آن درباره موضوع درس به بررسی پرداختند و نظر های خود را در مورد آن بیان کردند. سپس از آنها خواسته شد که کتاب های خود را ببندند و به چندین عبارت نوشته شده روی تابلو دقت نمایند و معنی آنها را حدس بزنند اما اگر معنی آنها برایشان گنگ یا نامفهوم بود باید با توجه به سطح خود، از دیکشنری های زبان انگلیسی آکسفورد استفاده می کردند. استاد از آنها خواست که در همین ابتدای ترم، کار با دیکشنری زبان انگلیسی را جدی بگیرند و در رابطه با تلفظ در صورت نیاز از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی کمک بگیرند. بعد از کار کردن روی عبارت ها و فهمیدن معنی آنها، دوباره به سراغ کتاب ها رفتند و …

در ادامه…

زبان آموزان کتاب خود را باز کردند و شروع به خواندن مکالمه ای کردند که در کتاب بود. همه عبارت های نوشته شده روی تابلو در مکالمه قبل مشاهده بود و به چشم می خورد پس از آن به مکالمه گوش کردند و بعد از آن از همه آنها خواسته شد با استفاده از کتاب خلاصه ای از مکالمه را بیان بکنند و به صورت گروهی با هم به مکالمه پرداخته و برای دوستان خود به اجرا در آورند.

شور و شوق یکی از عناصر بهبود و شفاست…

کلاس در ۳۰ دقیقه پایانی

و اما در آخرین دقایق کلاس، زبان آموزان شروع به خواندن چهار متن کوتاه در ارتباط با موضوع درس، در کتاب کردند. زبان آموزان پس از چک کردن کلمات، چهار متن را با صدای بلند برای همکلاسی های خود خوانده و درمورد آنها به بحث و گفتگو به زبان انگلیسی پرداختند. در آخر نوبت به تکالیف رسید و صدای زنگ و خداحافظی زبان آموزان که خاتمه بخش کلاس امروز بود به این گزارش پایان داد.
در این مرحله از یادگیری زبان، زبان آموزان بیشتر می توانند با استاد خود ارتباط برقرار بکنند و اگر در مکالمه کردن سهل انگاری نکنند، می توانند به تقویت مهارت صحبت کردن در زبان انگلیسی خود بپردازند. برای صحبت کردن و مکالمه برقرار کردن به زبان دوم نیاز است که شجاعت داشته باشید. آیا شما شجاعت آن را دارید؟ از تجربیات خود در زبان آموزی بگویید …

گزارش کلاس Proficiency جلسه هشتم – ۳۰ آبان ماه