در ۱۹مین از روز آذر ماه، جلسه سوم از کلاس Grip۱ شروع شد و هوای سرد و امتحانات میان ترم مدارس و… مانع غیبت هیچ کدام از آنها نشده بود. دانش آموزان تلاشگر ما، می دانستند اینکه امروز را با جدیت بگذرانند، می تواند راحتی و آسایش فردایشان را تامین بکند. تلاش کردن و تعهد داشتن به کاری که انجام می دهید، همیشه توانسته است از مسیرهای ناهموار شما، مسیرهای همواری را بسازد.

 

IELTS7 Banner 01 8

 

فیل شاه یا شاه فیل؟!

جلسه ی امروز با ورود استاد به کلاس در ساعت ۱۶:۴۵ آغاز شد و پس از احوال پرسی و حضور و غیاب،استاد به بررسی تمرین های که قرار بود آنها در منزل انجام بدهند، پرداخت. سپس به سوالات آنها پاسخ داده شد و تمرین ها با کمک هم، در کلاس انجام شد تا تمام مشکلات آنها در زمینه درس قبل، به طور کامل برطرف بشود. این مرور همیشگی استاد برای من به عنوان یک گزارشگر بسیار قابل تحسین بود چرا که هر بار قبل از شروع درس جدید با جدیت و تلاش با زبان آموزان خود کار می کردند و اجازه نمی دادند آنها در فراموش کردن درس های قبل، بنا به هر دلیلی، رها بشوند. یک ساعت و نیم کلاس بهتر است جوری برنامه ریزی شود که بتواند حتی شاگردان تنبل را با کلاس همراه کرده و سکوی پرتاب آنها باشد.
در ادامه استاد از زبان آموزان خواست تا کتاب خود را باز کرده تا با هم به ادامه ی یادگیری حروف بپردازند. اولین حرف امروز، E بود که زبان آموزان پس از تکرار و مشاهده ی آن بر روی تابلو و همینطور کتابشان، از روی املای نوشتاری به حروف کوچک و بزرگ آن کلمه را بارها نوشتند و تمرین کردند. یک خط e کوچک و یک خطE بزرگ. هدف درست نوشتن و در ذهن سپاری.
سپس باهم بر روی کلماتی که با این حرف شروع می شد کار شد و یکی از آن کلمات که فیل یا Elephant بود گویا حضورش در بین آن کلمات، بیش از هر چیزی برای آنها، از جذابیت برخوردار بود.

 

 

ماهی سیاه کوچلو!

در ادامه ی کلاس بر روی حرف F کار شد که بعد از حرف E بود. این بار هم پس از کار با سی دی و تکرار آن، از زبان آموزان خواسته شد تا از روی آن یک خط بزرگ و کوچک بنویسند تا نوشتن صحیح آنه را هم مثل E یاد گرفته باشند.
سپس نوبت به کار بر روی مثال های آن در کتاب رسید که این بار هم یکی از مثال ها که اتفاقا مثل فیل،حیوان بود تصویر جالبی داشت و آن چیزی نبود بجز ماهی که در انگلیسی میشود Fish!
سپس از زبان آموزان خواسته شد تا از روی کلمات مربوط به F یکی یک خط بنویسند تا به نوشتن و تکرار بر آن مسلط باشند و بهتر در ذهنشان جا بیفتد.
حضور حیوانات آن هم با تصاویر زیبا می توانست بیش از هر چیزی برای آنها جالب توجه باشد و البته ما همیشه شاهد آن بوده ایم که یادگیری زبان با تصاویر، می تواند بخش مهمی در یادگیری کودکان و بزرگسالان را به خود اختصاص بدهد.

 

 

غازهای وحشی!

سپس نوبت به حرف G در زبان انگلیسی رسید و مانند دو حرف قبل، این بار هم بر روی صحیح خواندن آن و سپس نوشتنش کار شد و زبان آموزان از بزرگ و کوچیک آنریال یک خط نوشتند تا صحیح نوشتن آن را یاد بگیرند. سپس بر روی مثال ها کار شد و طبق معمول که بچه ها عاشق حیوانات هستند، توجه بچه ها اول به غاز که به انگلیسی می شود Goose جلب شد. سپس هر کلمه را با استاد خود تکرار کردند تا از نظر صحیح خواندن، کاملا ملکه ی ذهنشان بشود و پس از آن به سراغ نوشتنش رفتند و از هرکدوم یک خط نوشتند تا درست نویسی آن را هم یاد بگیرند.
غازها و تصاویر توانسته بودند کار خودشان را به خوبی انجام بدهند چرا که زبان آموزان به خوبی این کلمه را تکرار می کردند و بیش از هر اسمی که با حرف G شروع بشود، تلفظشان را به خوبی انجام می دادند.

 

 

پایان کلاس در باغ وحش!

پس از کار بر روی سه حرف E و F و G از زبان آموزان دعوت به یک بازی شد تا از حرف A تا G تمام حیواناتی را که در کتاب خود با تصویر داشتند پیدا کرده و آنها را یادداشت کنند و با “?What is it” از هم بپرسند و به هم پاسخ صحیح را به طور کامل بدهند و امتیاز دریافت کنند. پس از گردش در این باغ وحش، زنگ کلاس در ساعت در ساعت ۱۸:۱۵ به صدا در آمد و زبان آموزان پس از یادداشت تمرین های در منزل، با استاد خداحافظی کردند و از کلاس خارج شدند.
دنیای کودکی بزرگ ترین هدیه ایست که نصیب ما انسان ها می شود. خوب است که دنیای کودکانمان را با آرزوهای خود خراب نکنیم و بگذاریم که کودکان ما هر آنچه را که دوست دارند یاد بگیرند با بازی و سرگرمی و به روش خود فرا بگیرند. سخت گیری در آموزش کودکان تنها آنها را دلزده می کند و مسیر فراگیری و آموزش را برای آنها و والدینشان سخت و سخت تر می کند.