ضمایر در زبان فرانسه و دیگر زبان ها نقش به سزایی در دستور زبان دارند. ضمایر، کلماتی هستند که به جای اشخاص، عبارات، اشیاء و اماکن جمله می نشینند. حرف زدن بدون استفاده از ضمایر خیلی سخت می شود و عملا امکان پذیر نیست. در ادامه مقاله به شرح ضمایر زبان فرانسه می پردازیم.

 

ضمایر شخصی

ضمیر های شخصی ضمایری هستند که در جای شخص یا شیئی در جمله قرار می گیرند و انواع مختلفی دارند:

ضمایر فاعلی شخصی

ضمیر های فاعلی شخصی همانطور که از اسمش پیداست جای فائل جمله می نشینند.
به طور مثال: من بازیگر هستم je suis un acteur

ضمایر فاعلی شخصی
اول شخص مفرد (من) je
دوم شخص مفرد (تو) tu
سوم شخص مفرد (او) il/elle
اول شخص جمع(ما) nous
دوم شخص جمع(شما) vous
سوم شخص جمع(آنها) ils/elles

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

ضمایر شخصی تاکیدی
ضمیر های شخصی تاکیدی همانطور که از اسمشان پیداست برای تاکید آن هم فقط تاکید بر اشخاص در جمله استفاده می شوند و باعث ساده تر شدن جمله می شود.

ضمایر شخصی تاکیدی
اول شخص مفرد moi
دوم شخص مفرد toi
سوم شخص مفردlui/elle
اول شخص جمع nous
دوم شخص جمع vous
سوم شخص جمع eux/elles

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

موارد کاربرد ضمایر شخصی تاکیدی:

وقتی بیشتر از یک فاعل در جمله داریم، به طور مثال:
من و خواهرم به پارک رفتیم Ma sœur et moi sommes allées au parc

بعد از C’est یا Ce sont، به طور مثال:
این تویی که اذیت میکنی C’est toi qui me derange

بعد از حروف اضافه، به طور مثال:
خانه بدون او chez lui, sans elle

برای مقایسه کردن، به طور مثال:
ما از آنها قوی تریم Nous sommes plus forts qu’eux

برای سوال پرسیدن، به طور مثال:
من خوبم تو چطور؟ ?Je vais bien et toi

برای نشان دادن داشته ها، به طور مثال:
این پای خودش است .Cette tarte est à elle

همراه کلمات aussi و pas، به طور مثال:
من موسیقی سنتی را دوست دارم ، شما چطور؟ من هم همینطور J’aime le traditionnelle, et toi ? Moi aussi

برای تاکید ضمیر فاعلی، به طور مثال:
تو، تو باید به مدرسه بروی Toi, tu dois aller au École

 

ضمایر شخصی انعکاسی
ضمیر های شخصی انعکاسی نشان دهنده ی کاری هستند که فاعل دارد برای خودش انجام می دهد.
به طور مثال: من خودم را در آینه نگاه می‌کنم Je me regarde dans le miroir

ضمایر شخصی انعکاسی
اول شخص مفرد me
دوم شخص مفرد te
سوم شخص مفرد se, soi
اول شخص جمع nous
دوم شخص جمع vous
سوم شخص جمع se, soi

 

ضمایر مفعولی مستقیم
ضمیر های مفعولی مستقیم جایگزین مفعول مستقیم جمله می شوند و بدون استفاده از حرف اضافه بعد از فعل می آیند. به طور مثال: ستاره را می بینی؟ بله دارم میبینمش؛ بله دیدم.

ضمایر مفعولی مستقیم
اول شخص مفرد me
دوم شخص مفرد te
سوم شخص مفرد le, la
اول شخص جمع nous
دوم شخص جمع vous
سوم شخص جمع les

 

ضمایر مفعولی غیر مستقیم
ضمیر های مفعولی غیر مستقیم برعکس ضمیرهای مفعولی مستقیم عمل می کنند یعنی جای مفعول غیر مستقیم جمله می نشینند پس از طریق یک حرف اضافه بعد از فعل قرار می گیرند.به طور مثال:
به مادرت سر می زنی؟ بله ، هر هفته به او سر می زنم.
.Visitez-vous votre mère Oui, je lui rends visite chaque semaine

ضمایر مفعولی غیر مستقیم
اول شخص مفرد me
دوم شخص مفرد te
سوم شخص مفرد lui
اول شخص جمع nous
دوم شخص جمع vous
سوم شخص جمع leur

 

ضمیر شخصی on
ضمیر شخصی on در گفتگو به جای استفاده از ضمیر nous از ضمیر on استفاده می شود و فعل به شکل سوم شخص مفرد صرف می شود اما همان معنی سوم شخص جمع را می دهد.
به طور مثال در محاوره یا گفتگو: ما به باغ می رویم On va au jardin
اما، ما به باغ رفتیم Nous sommes allés au jardin

ضمیر شخصی y
ضمیر شخصی y جای اسامی ای را می گیرد که بعد از حرف های اضافه ی à و en می آیند و به یک مکان اشاره می کنند.
به طور مثال: آنها در ایران هستند؟ بله، در آنجا هستند Ils sont en Iran ? Oui, ils y sont

ضمیر شخصی en
ضمیر شخصی en جای اسامی ای را می گیرد که بعد از حرف های تعریف بخشی (du, de la, de l,des) و حرف های تعیین نامعین (un, une, des) می آیند.
به طور مثال: سیب زمینی داری؟ بله، از آن دارم Vous avez du Patate ? Oui, j’en ai

ضمیر شخصی خنثی il
ضمیر شخصی خنثی il نشان دهنده ی فاعل است اما برای فعل های غیرشخصی.
به طور مثال:برف می بارد il Neige

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

امیدوارم از مطالب بالا به خوبی استفاده کنید، اگر قصد دارید بیشتر به یادگیری زبان فرانسه بپردازید، می توانید با تکمیل کردن فرم ثبت نامی که در پایین صفحه قرار دارد در کلاس های آموزش آنلاین زبان فرانسه در ۵۰ روز ، با گذراندن دوره ای دو ماهه زیر نظر مدرسین زبان فرانسه رشد بالایی در یادگیری این زبان داشته باشید.