برای آموزش زبان کره ای روزمره، می توانید از کلاس های آموزش آنلاین زبان کره ای، فیلم ها، پادکست ها، آهنگ ها، مطالب و مقالات آموزشی در سایت های معتبر استفاده کنید، یادگیری این زبان همانند زبان های دیگر با تمرین و استمرار قطعا میسر خواهد بود،نگران نباشید و به فکر اهدافتان باشید. در این مقاله به لغات، اصطلاحات و عبارات زبان کره ای اشاره می کنم، با من همراه باشید، امیدوارم استفاده کنید.

در زیل به برخی لغات به زبان کره ای می پردازم.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 

안녕히 가세요 خداحافظ
(کسی که می ماند به کسی که می رود، می گوید.)
안녕히 계세요 خداحافظ
(کسی که می رود به کسی که می ماند، می گوید.)
안녕 خداحافظ دوستانه
파르시 فارسی
영어 انگلیسی
한국어 کره ای
중국어 چینی
일본어 ژاپنی
도와주십시오! کمک!

실례지만 ببخشید
감사합니다 متشکرم
천만 에 요 خواهش میکنم
?뭐 چی؟
가끔 گاهی اوقات
항상 همیشه
오늘 امروز
내일 فردا
어제 다음에 봐요 دیروز
다음에 봐요 می بینمت
안녕히 가세요 خداحافظ

안녕하세요 سلام رسمی
안녕 سلام دوستانه
여보세요 سلام در تلفن خوب
글쎄요 اوم
음 بله
네 خیر
아니요 부탁합니다 لطفا
감사합니다 ممنون
헐 اوه خدای من
?진짜요 واقعا؟
죄송합니다 متاسفم

 

조심하십시오! مواظب باش!
좋은 아침입니다. صبح بخیر.
좋은 저녁입니다. عصر بخیر.
좋은 밤입니다. شب بخیر.
네, 조금만요. بله، کمی.
?화장실이 어디에 있습니까 دستشویی کجاست؟
알겠습니다 من می فهمم.
모르겠습니다 من نمی فهمم.
?를 하십니까 آیا می توانید به … صحبت کنید.
다시 한번 말해 주십시오. لطفا دوباره بگویید.
천천히 말해 주십시오. لطفا آرام صحبت کنید.
?여기에 영어를 하시는 분 계십니까
اینجا کسی هست که بتواند انگلیسی صحبت کند؟
만나서 반갑습니다. از آشنایی با شما خوشبختم.
성함이 어떻게 되세요? اسم شما چیست؟
저는 입니다 من … هستم.
제 이름은 입니다. اسم من … است.

حال شما چطور است؟ 잘 지냅니다, 감사합니다
خوبم، ممنون. بعدا میبینمت 나중에 봬요
روز خوبی داشته باشی 좋은 하루 되세요
بعدا میبینمت 이따 봐요.
من الان باید بروم 나 지금 가야 돼
من هم همینطور فکر میکنم 저도 그렇게 생각 합니다
لطفا انگلیسی صحبت نکنید 영어 로 말하지 마세요
مورد علاقه شما چیست؟ 어떤 음악 을 좋아해요
من… دوست دارم 저는 … 좋아해요
در اوقات فراغت چکارمیکنی؟ 시간 있을 때 뭐 하세요
معنی این چیست؟ 무슨 뜻이에요
لطفا آن را برای دفعات بیشتری تکرارکنید 다시 한 번 말해 주세요
لطفا آرام صحبت کنید 천천히 말해 주세요
لطفا این را بنویسید 적어 주세요
من متوجه نمیشوم 모르겠 습니 다
کی همدیگر را ببینیم؟ 우리 몇 시에 만날까요
هر روزی باشد برای من خوب است. 어떤 날이든 괜찮아요

 

توضیحات برای عکس ثبت نشده

به نظر من که خوب است. 그거 좋겠네요
مشکلی با او نداری؟ 그래도 괜찮으시겠어요
انگلیسی بلدی؟ 영어를 할 줄 아세요
به نظر آشنا میاد؟ 익숙하게 들리세요
چه خبر ها؟ 무슨 일이에요
تازه چه خبر؟ 요즘 어떻게 지내요
اوضاع چطور است؟ 잘 지내세요
واقعا ممنونم بابت آن. 정말 감사합니다
همین خوب است. 그렇게 하면 되겠네요
خیلی متشکرم 매우 감사합니다
وقت داری یک گپی بزنیم؟ 대화해도 괜찮은 시간이 언제예요
بد موقع است؟ 지금 바쁘신가요
در مورد تاریخش مطمئن نیستم. 날짜는 확실하지 않아요
اینطور به نظر می آید. 그런 것 같아요
برای من مهم نیست. 신경 안 써요
برام فرقی نداره. 어떤 쪽이든 괜찮아요

 

برای شرکت در کلاس های آنلاین زبان کره ای می توانید در دوره های همیاد کره ای تحت عنوان آموزش آنلاین زبان کره ای و دوره های راکت کره ای به عنوان دوره های آموزش آنلاین زبان در ۵۰ روز شرکت کنید.
موسسه ی زبان احمدرضا ابراهیمی با برگزاری دوره های کاملا خصوصی از طریق سیستم آموزشی رامیت همیاد و راکت در تلاش است همه ی زبان آموزان جهان بدون محدودیت جغرافیایی از آموزش با کیفیت برخوردار باشند.
زبان آموزان می توانند در دوره های همیاد کره ای تعداد جلسات، روز و ساعات برگزاری، سبک یادگیری و استاد کلاس خود را انتخاب کنند.
زبان آموزان دوره های راکت کره ای که توسط اساتید مجرب برگزار می شود، فقط در ۵۰ روز و با پشتیبانی ۲۴ ساعته به سطح زبانی دلخواهشان می رسند. شما می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا کارشناسان ما برای ارائه ی مشاوره ی رایگان با شما تماس بگیرند.