برای نشان دادن زمان در زبان انگلیسی بهتر است در ابتدا از ساعت ها صحبت کنیم. در زبان انگلیسی به زمان و رویداها Event and Time می گویند. نشان دادن ساعت ۱:۱۵ دقیقه در زبان انگلیسی به دو صورت انجام می پذیرد:
.It’s one fifteen. / It’s a quarter after one
جمله اول ساعت یک و پانزده دقیقه را به زبان انگلیسی اعلام می کند. اما در جمله دیگر هر چند که ساعت همان ساعت است اما به شکل دیگر بیان می شود. در جمله دوم می گوید که پانزده دقیقه از ساعت یک گذشته است.
IELTS7 Banner 01 8
برای نشان دادن ساعت ۱:۲۰ دقیقه یا ۱:۱۰ دقیقه هم به همین منوال است اما برای نشان دادن ساعت ۱:۴۵ دقیقه ما به جای استفاده از کلمه after از کلمه to استفاده می کنیم! در واقع از ۳۰ دقیقه که بگذرد ما دیگر از کلمه to استفاده می کنیم.
برای اینکه بتوانیم ساعت ۱۲ ظهر را از ۱۲ شب تشخیص بدهیم با استفاده از a.m و p.m این دو را از هم متمایز می کنیم.
اما به صورت نوشتاری برای بیان ساعت دوازده ظهر به زبان انگلیسی به این شکل عمل می کنیم: It’s midnight. /۱۲:۰۰ A.m
و برای نشان دادن دوازه شب به زبان انگلیسی به این شکل: It’s noon. / ۱۲:۰۰ P.Mساعت چند است به انگلیسی
ما با این جمله سوالی می توانیم ساعت را از دیگران بپرسیم:
?What time is it : ساعت چند است؟
?What time is the movie : فیلم ساعت چند است یا فیلم چه ساعتیه؟
ما می توانیم در جواب این سوال تنها ساعت را بنویسیم و نیازی به جمله بندی نیست.در زبان انگلیسی به افرادی که در زمان مشخص شده به قرار می رسند on time گفته می شود اما برای افرادی که دیر سر قرار خود می رسند از کلمه late استفاده می کنند و برای اینکه نشان دهند شخصی زودتر از تایم مقرر رسیده است از کلمه early استفاده می شود! به مثال های زیر توجه نمایید:
.She is early
.We are on time
.I am late

حالا بیایید کاربرد حروف اضافه at و on را در زبان انگلیسی بررسی کنیم. On در انگلیسی برای نشان دادن روز استفاده می شود. به طور مثال وقتی از ما می پرسند که روز بازی کی هست باید در جواب و برای نشان دادن روز بازی، از حرف اضافه on استفاده کنیم.
?What day’s the game
.It’s on Sunday

حرف اضافه at اما برای نشان دادن زمان بکار برده می شود:
?When is the party
.It’s at ۱۲:۰۰ p.m

برای پرسشی کردن نیز در این موضوع از عبارات پرسشی when، what time و what day استفاده می کنیم.
?When is Maryam’s birthday : تولد مریم کی هست؟
.Her birthday is in March. On the ۱۵ : تولد او ۱۵ مارچ است.

کاربرد حرف اضافه at
البته حرف اضافه at علاوه بر استفاده برای زمان، کاربردهای دیگری نیز دارد. کاربردهای حرف اضافه at در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد:
استفاده برای نشان دادن مکان: .We saw a baseball game at the stadium
استفاده از at در نوشتن ایمیل: Please email me at Ahmad@gmail.com

کاربرد حرف اضافه in در نشان دادن زمان و رویدادها به انگلیسی
در زبان انگلیسی حرف اضافه in، بعد از عباراتی مانند the morning، the afternoon و the evening بکار برده می شود. به مثال زیر توجه نمایید: .The meeting is at the state bank at ۱۱:۰۰ in the morning on July ۱۸th

 

یادگیری زمان و سوال و پرسش در حول این موضوع، یکی از دروس اولیه در یادگیری زبان است. اینکه ما بتوانیم به راحتی درباره زمانی که برای انجام کار لازم داریم، صحبت کنیم و اینکه بتوانیم به خوبی درباره رویدادهای ممکن سوال و پرسش بکنیم، خود یکی از مهم ترین موضوعات است که در طول روز با آن سر و کار داریم.آموزش زبان انگلیسی، توانسته نظر بسیاری را به خود جلب کند و خوشبختانه موسسات زبان های خارجه، کم نیستند. اما چرا می گوییم خوشبختانه؟ دلیل این ابراز خوشحالی این است که در صورت در دسترس بودن آموزشگاه های خوب، و البته کارآمد، زبان آموزان نیازی نیست ساعت های بسیاری را در راه بازگشت و رفت و آمد از مسیر خانه تا آموزشگاه زبان طی بکنند. این امر انرژی زبان آموزان را می گیرد و شاید آن کیفیت لازم را نتواند حاصل کند.
در ادامه امیدواریم که شما زبان آموزانی که در مسیر اولیه یادگیری هستید، از این آموزش لذت برده و بتوانید در یادگیری زبان انگلیسی پله های ترقی را طی کنید.