آموزش زمان در زبان انگلیسی، از بخش های مهم یادگیری زبان انگلیسی است، چرا که شما برای مکالمه نیاز به شناخت زمان ها و افعال گذشته، حال و آینده دارید و اگر نتوانید به خوبی این افعال را در زمان های خاص خود بکار ببرید در واقع جمله انگلیسی شما بی مفهوم خواهد شد.آموزشزبان انگلیسی تنها زبان رسمی شناخته شده در جامعه بین الملل است و  یادگیری مکالمه زبان انگلیسی، آرزوی بسیاری از ماست چرا که در صورت تقویت مهارت در این حوزه،می توانیم در این دنیای مدرن در تمامی زمینه ها، ارتباط موثری با سایر کشورهای دیگر داشته باشیم.
در واقع بسیاری از ما، همیشه این سوال را داریم که یادگیری ریاضی در آینده به چه درد ما خواهد خورد یا گرامر انگلیسی،چه مزیتی در آموزش آن، برای ما دارد؟ گرامر در زبان انگلیسی مانند هسته اصلی در فراگیری زبان انگلیسی است و اگر به گرامر مسلط باشیم، می توانیم بدون ایراد و اشتباه در ترجمه متون انگلیسی، مکالمه انگلیسی و دیگر موارد، مسلط رفتار کنیم.

IELTS7 Banner 01 8

اگر هدف شما تنها سفر تفریحی به کشورهای انگلیسی زبان است شاید یادگیری گرامر انگلیسی برای شما اهمیت بالایی برخوردار نباشد، چرا که با یادگیری مکالمات روزمره انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات انگلیسی  و حفظ کردن آنها به خوبی از عهده سفر خود برآیید. اما اگر هدف شما چیزی به جزء این موضوعات است، یادگیری گرامر انگلیسی را جدی بگیرید. چرا که گرامر در بسیاری از موارد می تواند، زمینه ساز موفقیت های شما در آینده باشد.

 

زمان ها در زبان انگلیسی، بخش مهمی در گرامر زبان انگلیسی است و قطعا یادگیری آن، می تواند زمینه ساز آموزشی بهتر و کارآمدتر برای همه علاقه مندان به یادگیری زبان دوم باشد.
زمان ها در انگلیسی،
 به چهار گروه تقسیم می شوند که این تقسیم بندی از زمان ها در هر زبان دیگری نیز وجود دارد. این زمان ها شامل این چهار بخش است که هر کدام از آنها نیز دارای چهار بخش دیگر نیز هستند که آنها را به اختصار برای شما توضیح خواهیم داد.

– زمان حال در انگلیسی:
زمان حال در زبان انگلیسی، دارای چهار زمان دیگر است که آنها شامل زمان حال استمراری ، زمان حال ساده، زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی و زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری در زبان انگلیسی هستند.

– زمان گذشته در انگلیسی:
زمان گذشته در زبان انگلیسی نیز مانند زمان حال به چهار بخش مجزا تبدیل می شود که شامل: گذشته ساده  ، زمان گذشته استمراری، گذشته کامل استمراری و گذشته کامل در زبان انگلیسی می باشند. 

– زمان آینده در انگلیسی:
زمان آینده در زبان انگلیسی نیز شامل زمان آینده ساده، زمان آینده کامل، زمان آینده کامل استمراری و زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی می شود.

– آینده در زمان گذشته در انگلیسی:
می دانم این بخش برای شما کمی سردرگم کننده است چرا که اسامی طولانی تر شده و شما با ادغام دو زمان آینده و گذشته در زبان انگلیسی کمی گیج خواهید شد اما نگران نباشید همه چیز با چند مثال ساده حل خواهد شد. این زمان به چهار زمان دیگر که بخش جزیی آن هستند تقسیم خواهد شد که شامل: آینده در گذشته ساده، آینده در گذشته استمراری، آینده در گذشته کامل استمراری و آینده در گذشته کامل هستند.ماکلاس های خود رابه صورت آنلاین دردوره های فشرده وراکت برگزار می کنیم.

برای هر یک از ۱۶ زمان در زبان انگلیسی، چهار نوع جمله وجود دارد که این جملات شامل موارد زیر می باشند:

– جمله پرسشی
– جمله منفی
– جمله خبری