بهتر است در ابتدای این گزارش یک توضیح کوتاه درباره دوره های Grip برای شما عزیزان بدهم تا شما خوانندگان عزیز بتوانید بیشتر با این دوره آشنایی پیدا کنید.
دوره های Grip مختص به نوجوانانی است که به تازه گی ما به آنها لقب نوجوان داده ایم و تازه از دوران کودکی به مرحله سوم زندگی یعنی نوجوانانی رسیده اند. این دوره آموزش زبان انگلیسی مختص به نوجوانان در اصفهان، ویژه تنها نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله آکادمی زبان بهین دانش است.
خب حالا بهتر است به گزارش اولین جلسه از کلاس Grip۲ بپردازیم و در کنار هم با جو و روش های آموزشی ای که در این کلاس به اجرا در می آید بیشتر آشنا بشویم.

IELTS7 Banner 01 8

 

 

روز اول، ذوق گریپ وانی!

ﺳﻄﺢ Grip۲ دوﻣﯿﻦ ﺗﺮﻣﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن Grip۱ وارد آن می شوند و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ الفبای انگلیسی و ﺳﻮاﻻت ﮐﻠﯿﺪی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ در Grip۱ فرا گرفته اند، اداﻣﻪ ی ﻣﺴﯿﺮ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زبان انگلیسی راﻃﯽ می کنند.
شروع کلاس با حضور غیاب و خوش و بش های دوستانه و لبخندای قشنگ شروع شد و پاییز ما در کنار نوجوانان با انگیزه و پر شور و شوقمان بیشتر و بیشتر شد. همه حاضر بودند و طبق تجربیات ما امکان داشت در روزهای آتی، زبان آموز جدید هم به جمع ما بپیونند.
بچه ها از خودشان گفتند و استاد و من تماما گوش شده بودیم برای شنیدن حرف هایشان. حرف زدن را دوست داشتند و استاد اجازه داد دقایق اولیه شروع خوبی برای آنها باشد…
و چقدر خوب که شما حرف می زنید!

 

 

اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻼس ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ۳۰ دقیقه

در این ۳۰ دقیقه از بچه ها خواسته شد تا صفحات اولیه کتاب خود را که مروری بر الفبای انگلیسی بودند، بررسی و تکمیل کنند. سپس از آن ها خواسته شد تا با پرسش و پاسخ سوالاتی که در ترم قبل یادگرفته بودند، یک مکالمه دونفره ترتیب دهند و مکالمه های خود را در نوت بوک هایشان یادداشت کرده تا هم مروری بشود و هم استاد بتواند یک بررسی کوتاه از زبان آموزان خود داشته باشد.
مرور دروس ترم پیش می تواند برای زبان آموزان ادامه راه را در یادگیری زبان راحت تر بکند و البته هر آنچه را که شاید به دلیل تمرین نکردن یا موارد دیگر فراموش کرده اند، تنها با صرف دقایقی در کلاس به یاد بیاورند.

 

 

کتاب جدید، ۳۰ دقیقه دوم

حالا نوبت به شروع کتاب جدید برای زبان آموزانی بود که مشتاقانه منتظر فراگیری مطالب جدید بودند و با بازکردن کتاب و دیدن صفحاتی که دیگر جنبه مرور نداشتند و کاملا برای آنها جدید بود، ذوق و شوقی در کلاس برپا شد. فرقی نمی کند در چه سنی باشیم، همیشه کتاب های جدید، مطالب جدید و مرحله جدید برای ما خوشایند است.
در صفحات ابتدایی کتاب، بچه ها به همراه استاد مهارت های جدیدی را در مکالمه و پرسش و پاسخ فرا گرفتند و اطلاعات جدیدی به دست آوردند. استاد از آنها خواست تا دو به دو با هم مهارت های جدید را در قالب یک مکالمه جدید تمرین کنند. و همین کافی بود که کلاس روند پرانرژی تری بگیرد.
سپردن بخشی از درس به خوده زبان آموزان، می تواند هم اعتمادبنفس آنها را بالا ببرد و هم روحیه کار گروهی و تیمی آنها را تقویت بکند.

 

 

کلاس در ۳۰ دقیقه پایانی

در ۳۰ دقیقه پایانی استاد با پیشنهاد یک بازی به زبان آموزان، قصد مرور کلمات کتاب ترم اول آنها (Grip۱) را داشت تا تمام هر آنچه فرا گرفته بودند را با مکالمه و به خصوص مکالمات جدید امروز مرور کنند و به صورت کاربردی تر از آنها استفاده نمایند تا لذت استفاده از زبان را بیش از پیش، احساس کنند. در پایان کلاس و با به صدا در آمدن زنگ، بچه ها که متوجه گذر زمان نشده بودند، تعجب کردند و البته منتظر تکالیف خانه بودند که بعد از یادداشت آن ها و خداحافظی از استاد، با حال خوب از کلاس خارج شدند.
تمرین در کلاس می تواند باعث شود که زبان آموزان بهتر به موضوع درس اشراف یابند و حل تمرین به صورت گروهی می تواند  باعث شود که بهتر و زودتر به مشکلات خود در یادگیری زبان آگاه شده و در کنار هم به رفع آن بپردازید که این خود دلیلی بر بهتر شدن روند یادگیری زبان آموزان می شود.
زیگ زیلار در جایی می گوید: ” آنچه که هستید، سبب می شود احساس خوشبختی بکنید”. از خودتان چیزی برای خوشحال کردن دیگران نسازید. همین!