یادگیری اصطلاحات روزمره زبان اسپانیایی می تواند برای شما یک برگ برنده باشد. چرا که یادگیری عبارات متداول اسپانیایی می توانند برای شما در سفر به یکی از کشورهای اسپانیایی زبان کمک بزرگی محسوب شوند و شما می توانید با فراغ بال به سفر و کار خود در کشورهای اسپانیایی زبان بپردازید.
بسیاری از ما فکر می کنیم که زبان انگلیسی در همه کشورها و شهرهای جهان رواج دارد؛ اگر شما انسان خوش شانسی باشید می توانید از دانش انگلیسی خود استفاده نمایید ولی در بسیاری از مواقع زبان انگلیسی نمی تواند به شما کمک کند چرا که در برخی از محله های قدیمی مکزیک یا اسپانیاو دیگر شهرهای اسپانیایی زبان مردم به زبان مادری خود سخن می گویند و بسیاری از آنها به زبان انگلیسی مسلط نیستند. در این صورت این یادگیری اصطلاحات رایج اسپانیایی است که می تواند به شما در رقم زدن یک سفر راحت و بدون دغدغه یاری برساند.

IELTS7 Banner 01 8

بسیاری تنها با هدف سفر کاری یا سفری برای تماشای فوتبال لیگ اسپانیا به کشور اسپانیا و مادرید سفر می کنند و آشنایی با این اصطلاحات می تواند در سفرهای تفریحی به آنها کمک بسزایی کند. برای دیدن کشور اسپانیا و لذت بردن از سفر خود بهتر از با اصطلاحات اسپانیایی آشنایی پیدا کنید. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با یک سری از عبارات پرکاربرد زبان اسپانیایی آشنا کنیم…
با ما همراه باشید با ۶۵ اصطلاح پرکاربرد زبان اسپانیایی:

 

۱. !Hola¡ – سلام (O-la)

۲. !Buenos días¡ – صبح بخیر (BWAY-nos DEE-as)

۳. !Buenas tardes¡ – عصر/بعد از ظهر بخیر (BWAY-nas TAR-des)

۴. !Bienvenido¡ – خوش آمدید! (Bee-en-ven-EE-doh)

۵. ?Cómo te ha ido¿ – اوضاع چطوره؟ (KOH-moh te ha EE-doh)

۶. ?Cómo estás¿ – چطوری؟ (KOH-moh eh-STAHS)

۷. !Estoy bien Gracias – خوبم، ممنون. (eh-STOY bee-en GRA-thee-as/GRA-see-as)

۸. ?Cómo te va¿ – چه خبر؟ (KOH-moh te BAH)

۹. Bien/ Así así. – خوبم / سو سو (bee-en / a-SEE a-SEE)

۱۰. ?Y tú¿ – و تو؟ (ee too)

۱۱. ?Qué tal¿ – خوبی؟ (kay tal)

۱۲. ?Qué pasa¿ – چه خبر؟ (kay PA-sa)

۱۳. !¡Gracias – ممنون! (GRA-thee-as/GRA-see-as)

۱۴. !¡Muchas gracias – خیلی ممنونم! (MOO-chas GRA-thee-as/GRA-see-as)

۱۵. ?Qué pasa¿ – چه خبر؟ (kay PA-sa)

۱۶. !¡Perdone! / ¡Oiga – ببخشید! (برای درخواست چیزی از کسی) (per-DON-ay/ OY-ga)

۱۷. !¡Perdone! / Disculpe – ببخشید (برای رد شدن و تنه نزدن به کسی) (per-DON-ay/ dis-KUL-pay)

۱۸. !¡Disculpe – متاسفم! (if you didn’t hear something) (dis-KUL-pay)

۱۹. ?Puede ayudarme¿ – میتونی کمکم کنی؟ (PWE-day ay-oo-DAR-may)

۲۰. No entiendo – متوجه نمی‌شم! (no en-tee-EN-do)

۲۱. No (lo) sé – نمی‌دونم! (no lo say)

۲۲. !¡Puede repetirlo – میشه دوباره تکرارش کنی؟ (PWE-day re-pet-EER-lo)

۲۳. No hablo español – اسپانیایی بلد نیستم (no AB-lo es-pan-YOL)

۲۴. Estoy perdido – گم شدم (eh-STOY per-DEE-do)

۲۵. ?…Qué significa – معنیش چی میشه؟ (kay sig-nif-EE-ka)

۲۶. ?Puedes hablar más despacio¿ – میشه آروم تر حرف بزنی؟ (PWE-des ab-LAR mas des-PATH-ee-o)

۲۷. ?Como te llamas¿ – اسمت چیه؟ (KOH-moh teh yah-mas)

۲۸. …Me llamo – اسمم …. است (me YA-mo …)

۲۹. !Diviértete¡ – خوش بگذره! (di-vi-EHR-te-te)

۳۰. !Buen viaje¡ – سفر خوبی داشته باشی! (bwu-en vi-AH-kay)

۳۱. !Buen provecho¡ – نوش جان! (bwu-en pro-VE-choh)

۳۲. !Cuídate¡ – مراقب باش! (kw-EE-dah-tay)

۳۳. !Felicitaciones¡ – تبریک! (fe-lis-i-ta-see-ON-es)

۳۴. !¡Bienvenidos! / ¡Bienvenidas! – خوش آمدی (bee-en-ven-EE-dos / bee-en-ven-EE-das)

۳۵. !Salud – به سلامتی! (Sa-LOOD)

۳۶. !¡Feliz Cumpleaños¡ – تولدت مبارک (fe-LEES kump-lay-AN-yos)

۳۷. Adiós – خداحافظ (ah-dee-OS)

۳۸. !¡Buenas noches – شب بخیر (bway-nas no-ches)

۳۹. !¡Hasta luego – بعدا می‌بینمت (AS-ta loo-AY-go)

۴۰. !¡Hasta pronto – به زودی می‌بینمت (AS-ta PRON-to)

۴۱. !¡Hasta mañana – فردا می‌بینمت (AS-ta man-YAN-a)

۴۲. Nos vemos – به امید دیدار (nos VAY-mos)

۴۳. ?Qué hora tienes¿ – ساعت چنده؟ (kay OH-ra tee-EN-es)

۴۴. ?De dónde viene¿ – کجایی هستی؟ (de DON-day vee-EN-ay)

۴۵. …soy de – اهل … هستم. (yo soy de …)

۴۶. ?Qué edad tienes¿ – چند سال داری؟ ( به صورت رسمی) (kay ay-DAD tee-EN-es)

۴۷. tengo … años – …. سال دارم. (yo TEN-go … AN-yos)

۴۸. ?Cuántos años tienes¿ – چند سالته؟ ( به صورت غیر رسمی) (KWAN-tos AN-yos tee-EN-es)

۴۹. ?Cuánto cuesta eso¿ – قیمت آن چند است؟ (KWAN-to KWES-ta eso)

۵۰. ?Comprende¿ – فهمیدی؟ (com-prEN-day)

۵۱. Sí – بله (see)

۵۲.  No – خیر (no)

۵۳. ?Hablas inglés¿ – انگلیسی بلدی؟ (AB-las in-glAYs)

۵۴. ?…qué¿ – چی؟ کدوم؟ (kay)

۵۵. ?…cuándo¿ – چه زمانی؟ (KWAN-doh)

۵۶. ?…quién¿ – چه کسی؟ (KEE-en)

۵۷. ?…cómo¿ – چگونه؟ (KOH-moh)

۵۸. ?…dónde – کجا؟ (DON-day)

۵۹. ?…por qué¿ – چرا؟ (por KAY)

۶۰. ?cuál¿ – کدام؟ (kwal)

۶۱. Tal vez – شاید (tal ves)

۶۲.  Siempre – همیشه (see-EM-pray)

۶۳. Nunca – هیچوقت (NUN-kah)

۶۴. A veces – بعضی اوقات (A VE-says)

۶۵. Claro – البته (KLA-ro)

 

حالا که با تعدادی از اصطلاحات پرکابرد اسپانیایی آشنا شدیم بیایید یک بررسی کوتاه از هدفمان از یادگیری زبان اسپانیایی داشته باشیم؟  شما به چه دلیلی به یادگیری زبان اسپانیولی اقدام نموده اید؟ چه چیزی شما را علاقه مند به آموزش زبان اسپانیایی کرد؟

 

هدف از یادگیری می تواند سفر به کشور اسپانیا یا سایر کشورهای اسپانیایی زبان باشد یا ادامه تحصیل و یا مهاجرت و سفر کاری؛ فرقی نمی کند، دانستن اصطلاحات و عبارات رایج اسپانیایی و مکالمات روزمره اسپانیایی می تواند مسیر شما را راحت تر کرده و شما را در لذت بردن از سفر یا موقعیت شغلی و مکانی خود یاری رساند.
بسیاری از ما برای آموزش زبان اسپانیایی به دنبال هدفی بزرگ مانند مهاجرت و یا ادامه تحصیل در اسپانیا اقدام به یادگیری زبان اسپانیولی ننموده ایم ولی با این اعتقاد که یادگیری زبان دوم و یا سوم می تواند آینده ای بهتر را برای خود و کشورمان رقم بزند به یادگیری آن اقدام نموده ایم.
دو زبانه بودن می تواند به ما این احساس را القا کند که می توانیم همزمان خود را از دو کشور بزرگ بدانیم، اعتمادبنفس ما را افزایش می دهد و می تواند اطلاعاتمان را گسترش داده و دایره روابط ما را بزرگ تر کند. همچنین یادگیری آنلاین زبان اسپانیایی  و یادگیری زبان زبان اسپانیایی در ۵۰روز ما را با فرهنگ کشورهایی که دوست داریم آشنا می کند و در عین حال می توانیم در زمینه تدریس زبان اسپانیایی، ترجمه کتاب های اسپانیایی، کار در شرکت های بین المللی، کار در سفارت خانه اسپانیا و … اقدام به کار نماییم.
اگر شما به این زبان علاقه مند شده اید در بخش نظرات، برای ما از خاطره علاقه مندیتان به زبان اسپانیایی بگویید و اینکه به نظر شما بهترین روش یادگیری زبان اسپانیایی چیست؟