IELTS7 Banner 01 8

اصول نگارش مقاله روسی! چه قوانینی را باید برای نوشتن یک مقاله ی روسی رعایت کرد؟ آیا می توان با دانستن قوانین کلی مقاله نویسی به هر زبانی که می خواهیم، مقاله بنویسیم؟
بسیاری از افرادی که در هر مقطع، به خصوص از مقاطع کارشناسی و بعد از آن، مشغول به تحصیل هستند، بدون شک، حداقل یکبار با مقوله ی مقاله نویسی، روبرو بوده اند، خواه به زبان فارسی و خواه به زبان های خارجی، و شاید این سؤال برایشان پیش آمده، که ممکن است خودشان بتوانند مقاله ی خود را به زبان های دیگر ترجمه کرده و در مجلات مربوط به حیطه ی پژوهش شده، به چاپ برسانند؟… باید گفت، امید است با خواندن مقاله ی پیش رو، پاسخ خود را بیابند.

می دانیم هر مقاله از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام دارای قوانینی برای نگارش هستند چرا که اگر می خواهیم مقاله ای در سطح جهانی بنویسیم، قاعدتاً باید از اصول جهانی مقاله نویسی نیز، پیروی کنیم. عنوان یا نام مقاله، کلمات کلیدی، چکیده، تاریخچه، بیان مسئله و روش حل پیشنهادی، جداول و نمودارها برای اثبات راه حل ارائه شده و در نهایت نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات آتی برای ادامه ی مسیر پیشرفت مقاله توسط خودمان یا دیگران، قسمت های مختلف یک مقاله را تشکیل می دهند.

 

عنوان یک مقاله، باید، علاوه بر اینکه مختصر و مفید است، بیانگر خط فکری نویسنده بوده و هچنین جذابیت لازم را برای ادامه ی مطالعه ی مقاله داشته باشد. همچنین، اگر عنوان مورد نظر دارای فعل است، می توان از زمان حال ساده برای بیان آن، استفاده کرد. اکنون، با دانستن و بسط این نکته به زبان روسی، می توانیم برای درک بهتر موضوع، از یک مثال استفاده کنیم؛ در وهله ی اول باید بدانیم، فعل مورد استفاده از نوع اول ( به حرف” я”، ختم می شود ) و یا از نوع دوم ( به حرف “и “، ختم می شود )، است و سپس از زمان حال آن، استفاده کنیم. کافیست پسوند مصدر ساز فعل را حذف کرده و پسوند مربوط به ضمیر مورد نظر را به آن اضافه کنیم.
بخش بعدی یک مقاله، چکیده یا خلاصه ی آن است که در واقع در این قسمت، به بیان ایده به صورت کلی، پرداخته می شود. با توجه به اصول مقاله نویسی، در این بخش، باید از شکل مجهول افعال، استفاده کنیم، به طور مثال در یک مقاله ی مرتبط با موسیقی، این جمله به کار برده می شود، “نوشته ی پیش رو، برای برشمردن فواید موسیقی در درمان بیماری ها، نوشته شده است.”. همانطور که می دانیم، “نوشته شده است”، یک فعل مجهول است. اکنون این سؤال مطرح می شود که در زبان روسی، افعال مجهول، به چه شکلند و چه نشانه هایی دارند؟

 

همانطور که می دانیم، طریقه ی ساختن فعل مجهول در زبان فارسی، بدین شرح است که، صفت مفعولی را به همراه صرف فعل (شدن) در زمان های مختلف استفاده می کنیم، حال اگر در زبان روسی به دنبال حالت مجهول فعل هستیم باید، از پسوند “ся “، صفت مفعولی و حالت مربوط به زمان مورد نظر فعل (بودن)، می سازیم، به طور مثال، معادل روسی فعل مجهول”نوشته شده بود”، “было написано ” ، می باشد.
تا بدینجا، دیدیم برای قسمت های عنوان و چکیده ی مقاله، قوانین مربوط به آن ها را باید رعایت کنیم. حال به بیان قوانین کلی برای قسمت بدنه ی مقاله، می پردازیم. می دانیم، در قسمت اصلی مقاله به بیان مسئله و راه حل پیشنهادی، می پردازیم، بنابراین به تفصیل باید به موضوع مورد نظر پرداخته و آن را کاملاً شفاف و روشن، برای خواننده شرح دهیم چرا که مهم ترین قسمت انجام کار، همین بخش است. در بدنه ی مقاله، نیز به فراخور زمانی که برای جمله استفاده می کنیم، برای فعل نیز از همان زمان، بهره می بریم.
در قسمت نهایی مقاله، به نتیجه گیری از مطالب عنوان شده می پردازیم. نکته ای که باید در این بخش رعایت شود، این است که، از زمان گذشته ی ساده برای افعال استفاده می کنیم چرا که آزمایش و تحقیقات انجام شده و همچنین چون در پایان مقاله قرار داریم و مقاله رو به اتمام است، پس زمان مطالب عنوان شده، گذشته است.

 

یکی دیگر از نکاتی که باید در بخش نتیجه گیری، مورد توجه قرار دهیم، ارائه دادن پیشنهاد آتی برای ادامه ی مسیر پیشرفت زمینه ی مورد نظر، می باشد، خواه این ادامه دادن توسط خودمان انجام شود و خواه دیگران، چرا که با انجام این کار، علاوه بر اینکه به افراد علاقه مند به ادامه ی مسیر ولی سردرگم، کمکی رسانده ایم، خود نیز در رقم خوردن اتفاق پیشرفت، سهیم می شویم، همچنین شاید پیشنهاد ارائه شده، جرقه ای شود در ذهن افراد خلاقی که تشنه ی خلق کردن و رقم زدن اتفاقی جدید، هستند.

 

موسسه زبان احمدرضا ابراهیمی نیز در راستای ارتقاء و پیشرفت استاندارد های آموزشی، به ارائه ی سیستم آموزشی رامیت در قالب آموزش آنلاین، پرداخته است. ازین رو شما علاقه مندان ی توانید با ثبت اطلاعات تماس خود در کادر زیر، از ارائه ی مشاوره ی رایگان توسط همکاران ما، بهره مند گردید. علاوه بر این، جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی یادگیری زبان روسی، ی توانید به لینک های آموزش آنلاین زبان روسی، آموزش زبان روسی و همچنین، آموزش زبان روسی در ۵۰ روز، مراجعه کرده و از مطالب ارائه شده در این زمینه، استفاده کنید. امید است مطالب عنوان شده، مقبول نظرتان، واقع شده باشد.