یکی از تجاربی که حاضر نیستم هرگز دست از امتحان مجدد آن بکشم، به تماشا نشستن عده ای است که در حال حاضر فعلی مرتکب می شوند که نوعی ساختار شکنی و پیله شکافی است. کلاس آنلاین زبان، بله این ساختار شکنی ای است که من به تماشا نشستن آن را انتخاب میکنم. انتخاب امروز من، ورود به کلاس Set ۳ خانم الهام آقاجانی است. Set ۳ یک از سطوح متوسطه رده سنی نوجوانان به شمار می رود. در این کلاس یک زبان آموز وجود دارد که به شیوه خصوصی با استاد آقاجانی به حل و فصل مسائل و یادگیری زبان انگلیسی می پردازند.

IELTS7 Banner 01 8

 

بیشتر بخوانید:
آموزش به انگلیسی

 

وقت طلاست !

سک دقیقه قبل از شروه کلاس استاد با اعلام Hello در کلاس حضور بهم رساندند و چند ثانیه بعد سینا نیز وارد شده و سلام کرد. احوالپرسی کوتاهی میان زبان آموز و استاد شکل گرفت. سینا از زبان آموزانی است که واقعا ضرب المثل وقت طلاست را در زندگی خود گنجانده و به آن پایبند است، همیشه راس ساعت حاضر شده و هر تمرین را در مدت زمان مشخص به انجام می رساند. و از هر لحظه کلاس بهترین بهره وری را دریافت می کند. بنابر این شروع تمرینات را به پرداختن به دیسکاشن ترجیح داد.

 

 

Let’s start please

اولین تمرین درباره بخش مکالمه صفحه ۸۲ کتاب Teen۲Teen ۲ بود. روال تمرین باید به این شکل به انجام می رسید: ابتدا سینا باید با دقت مکالمه را مطالعه می کرد و با توجه به مفهوم آن چند سوال مطرح کرده و به گروه کلاس ارسال کند. و برای این تمرین ۵ دقیقه فرصت در نظر گرفته شد. سینا تمرین هایش را به این شکل انجام داد.
?How are you today
?How are you today
?Is Daniel from brazil
?Who should upload Photos
سوالات بررسی شدو نکات سازنده ای جهت رفع ایرادات به سینا توضیح داده شد.

 

بیشتر بخوانید:
سوال به انگلیسی

 

تمرین بعدی نیز در رابطه با ابن مکالمه بود. حال باید با توجه به مکالمه ای که ببرسی شد تمرینی که به صورت تست دو گزینه ای در همان صفحه کتاب ارائه شده بود ، پاسخ داده می شد. حال بایستی سینا به این سوالات در مدت ۵ دقیقه پاسخ می داد و تصویر کتابش را برای راهبر کلاس ارسال می کرد.
حال با گذشت ۵ دقیقه این تمرین نیز به انجام رسیده و ماحصل آن در کلاس قابل رویت بود. این بار مشخص بود سینا تمام تمرکز خود را بر انجام این کار قرار داده بود. چراکه با دقت تمام و به شکل کاملا صحیح به انجام رسیده بود.

 

 

محتوای آموزشی تمرین بعدی یک فیلم بود که خانم آقاجانی در گروه کلاس فرستاده بودند. از سینا خواسته شد کلیپ را با دقت فراوان نگاه کرده و جملات را نسبت به موقعیتی که از آنها استفاده شده از یکدیگر تمییز دهد. سپس با استفاده از اطلاعاتی که بدست آورده یک خلاصه نویسی انجام دهد. سپس ویس این مطلب را به کلاس ارائه دهد تا این تمرین چند مرحله ای نتیجه یابد.
این کار نیز با نظمی که مختص به این کلاس بود به شکلی صحیح و وقت شناسی تحسین برانگیز انجام شد. حال با استفاده از اظلاعات شده چالشی دیگر شروع شد.
اینبار آنچه شاهد بودم یک دیسکاشن تمام عیار و پر نشا بود که استاد ترتیب داده تا علاوه بر برقراری ارتباط با زبان آموز مهارت Speaking  او نیز ارتقاء یابد.
استاد در موقعیت های مختفی طرح مشکل می کردند و سینا با جملاتی که با Should آغاز می شد برای آنها راهکاری ارائه می داد.

 

 

حال با تجربه فراوان به آن رسیده ام که راندمان و بازدهی یادگیری یک کلاس آنلاین با کلاس های حضوری باطل و غیاث مع الفارغ است.
چرا که با زملن و هزینه ای کمتر می توان نتیجه ای دریافت کرد که شما را شکفت زده خواهد کرد. شما نیز می توانید تنها با یک کلیک و برقراری ارتباط با پشتیبانی سایت اقدام به ثبت نام و شروع یادگیری شوید که با آنچه در مدرسه یا دیگر یادگیری ها تفاوتی به وسعت تفاوت شب و روز دارد.