IELTS7 Banner 01 8

نظر خواهی به زبان چینی مبحثی مفید و کاربردی است که من در این مقاله می‌خواهم به آن بپردازم و تمامی عبارات مهم و رایج این موضوع آن را به شما آموزش بدهم. شما برای نظر خواهی به زبان چینی می توانید از یکی از عبارات زیر استفاده کنید.

你觉得
Nǐ juédé
نظرت – فکرت – احساسات

?怎么样
?zěnme yàng
چیه؟ چطوره؟

از اصطلاح ذیل شما می توانید در شرایطی که می خواهید نظر شخصی را در مورد چیزی بپرسید استفاده کنید برای مثال اگر بخواهید نظر شخصی را در مورد زبان چینی بپرسید می توانید بگویید:

?你觉得中文怎么样
?Nǐ juédé zhōngwén zěnme yàng
نظرت در مورد زبان چینی چیه؟

اگر بخواهید نظر شخصی را در مورد فرد دیگری بپرسید می توانید اصطلاح زیر را به کار ببرید.

?你觉得我的爸爸怎么样
?Nǐ juédé wǒ de bàba zěnme yàng
نظرت در مورد بابای من چیه؟

در صورتی که بخواهید نظر شخصی را در مورد یک کار مثل فیلم دیدن بپرسید و از نظر او مطلع شوید می توانید از عبارت زیر بهره ببرید.

?你觉得看电影怎么样
?Nǐ juédé kàn diànyǐng zěnme yàng
نظرت در مورد فیلم دیدن چیه؟

شما با حذف کردن عبارت زیر از جملات بالا فرم دیگری از جملات را می توانید بسازید.

你觉得
Nǐ juédé
نظرت – فکرت – احساسات

سه عبارت زیر مثال هایی از استفاده کردن فرم بالا هستند که به نوعی خلاصه شده سوالاتی می باشند که در اول مقاله به شما آموزش دادم.

?中文怎么样
?Zhōngwén zěnme yàng
زبان چینی چطوره؟

?我的爸爸怎么样
?Wǒ de bàba zěnme Yàn
بابای من چطوره؟

?看电影怎么样
?Kàn diànyǐng zěnme yàng
فیلم دیدن چطوره؟

 

 

آموزش مکالمه زبان چینی در موسسه های بسیاری به درستی تدریس نمی شود اما من جایی را می شناسم که نه تنها آموزش مکالمه زبان چینی بلکه تمامی مباحث زبان چینی نیز از جمله آموزش گرامر زبان چینی در آن به درستی تدریس می شود.
موسسه استاد احمدرضا ابراهیمی همان جایی است که می توانید مباحث شیرین زبان چینی را با روش های اصولی فرا بگیرید.
دروه های  راکت (آموزش زبان در ۵۰ روز) زبان چینی دوره هایی ویژه و مختص به این موسسه است که تنها اساتید این موسسه قادر به تدریس آن ها هستند اما این اساتید به غیر از دوره های راکت زبان چینی دوره های راکت زبان های انگلیسی، آلمانی، عربی، ژاپنی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی را نیز برگزار می کنند که برای شرکت در این دوره ها کافی است فرم زیر را تکمیل نمایید و یا با شماره  ۰۳۱۳۷۴۴۵۰۰۱ و ۰۹۳۳۳۵۵۸۰۰۲ تماس حاصل کنید.
جهت فرا گیری مباحث بیشتری از این زبان به مقالات زیر مراجعه کنید.
روز های هفته به زبان چینی، سلام و احوالپرسی به زبان چینی،زمان و ساعت به زبان چینی، پرسیدن سن به زبان چینی، و حتی در دیگر زبان ها مقالات انواع خداحافظی به زبان انگلیسی، روز های هفته به زبان انگلیسی،  حال ساده و استمراری در انگلیسی، احوالپرسی به زبان آلمانی، کاربرد ها و تفاوت های will و be going to، سلام کردن به زبان آلمانی و آموزش تضمینی زبان انگلیسی.