جملات در زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری دارای ساختار و دستور گرامری می باشد. ساختار جمله در انگلیسی و دیگر زبان ها، با یک دیگر متفاوت می باشد. ساختار جمله در زبان انگلیسی دارای ارکان زیادی است، که با رعایت ارکان، جمله ساخته می شود. با رعایت ساختار جملات در زبان انگلیسی مفهوم و منظور خود را می رسانیم. همانطور که می دانید علاوه بر ارکان جمله سازی در زبان انگلیسی، جمله نیز دارای انواع مختلفی است. این جملات شامل: ساده، مرکب و پیچیده می باشد. بسته به هر یک از این جملات، ارکان بکار رفته در جمله نیز تغییر پیدا می کند. در ادامه بیشتر با گرامر زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

انواع جمله در زبان انگلیسی

در ابتدا قصد داریم به توضیح و تفسیر انواع جمله در زبان انگلیسی بپردازیم و بعد از آن یه صورت کامل ساختار، جمله در زبان انگلیسی را برای شما تشریح دهیم.

 • جمله ساده

جمله ساده در زبان انگلیسی تنها از دو بخش، فعل و یک جمله واره (Clause) تشکیل شده است.

 • جمله مرکب

به جمله ای گفته می شود که از چند جمله واره (Independent Clause) تشکیل شده است. برای متصل کردن جمله واره به یک دیگر می توان از دو راه استفاده کرد. این دو راه شامل:

 1. استفاده از نقطه ویرگول ؛
 2. استفاده از حروف ربط هم پایه ساز مثل (for, and, but, or, so, then و…)
 • جملات پیچیده

جملات پیچیده در زبان انگلیسی از یک جمله واره اصلی و دو یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده است. نکته ای که باید در این جملات به آن دقت کرد این است که، اگر جمله واره وابسته در ابتدا جمله قرار گیرد باید بین جمله واره وابسته و مستقل حتما از ویرگول استفاده شود اما در اکثر اوقات ساختار جملات زبان انگلیسی بدین شکل است که ابتدا جمله واره اصلی می آید و سپس جمله وارهای وابسته با حروف ربط وابسته ساز (When, Because, Although و…) در ادامه می آیند.

جملات در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها به 4 دسته تقسیم می شوند. این 4 دسته شامل:

 • جملات امری

جملات امری به جملاتی گفته می شود که برای دستور دادن، درخواست کردن و نصیحت کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

 • جملات خبری

این جملات برای بیان خبر و یا اتفاق مورد استفاده قرار می گیرند.

 • جملات تعجبی

از جملات تعجبی برای بیان احساسات و هیجان استفاده می شود.

 • جملات پرسشی

برای پرسیدن سوال از این جملات استفاده می شود.

ساختار جمله در زبان انگلیسی

ساختار جملات در زبان انگلیسی شامل 8 قسمت می شود. شامل:

 1. اسم (Noun)
 2. ضمیر (Pronoun)
 3. فعل (Verb)
 4. صفت (Adjective)
 5. قید (Adverb)
 6. حرف اضافه (Preposition)
 7. حرف ربط (Conjunction)
 8. حرف ندا (Interjection)
 • اسم

از اسم برای نشان دادن افراد، اشیا و اماکن استفاده می شود. اسم به دو دسته تقسیم می شود:

اسم عام: به اسمی گفته می شود که نامعلوم و نامشخص است.

اسم خاص: اسم خاص به اسمی گفته می شود که مکان ها، اشخاص و اشیا را مشخص می کند. حرف اول اسامی خاص در جمله به صورت بزرگ نوشته می شود.

 • ضمیر

در زبان انگلیسی 3 نوع ضمیر وجود دارد. ضمایر معمولا جایگزین اسم می شوند.

ضمیر شخصی: (I, You, He, She, We, They, It)

ضمیر اشاره: (These, Those, This, That)

ضمیر مالکیت: (Mine, Yours, His, Hers, Theirs, Its)

 •  فعل

مهم ترین بخش در همه جملات فعل می باشد. فعل در واقع به تنهایی یک جمله کامل می باشد. فعل در ساختار جملات زبان انگلیسی دارای انواعی می باشد. شامل:

افعال با قاعده: به افعالی گفته می شود که در زمان های مختلف (گذشته، حال و آینده) به کار می روند.

افعال بی قاعده: زبان آموزان برای یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی باید به حفظ این افعال بپردازند. این افعال برای به کار برده شدن در 3 زمان مختلف، از الگوی خاصی پیروی نمی کنند.

 • صفت

زمانی که قصد توضیح کلمه ای را داشته باشیم از صفت استفاده می کنیم.

 • قید

هنگامی که قصد توضیح فعل، صفت و یا قیدهای دیگر را داشته باشیم از قید استفاده می کنیم.

 • حرف اضافه

از حروف اضافه برای توضیح دادن زمان و مکان استفاده می شود.

 • حرف ربط

از حروف ربط برای اتصال چند جمله به یک دیگر استفاده می شود.

 • حروف ندا

برای بیان احساسات خود در جملات از حروف ندا استفاده می شود.

حروف تعریف در زبان انگلیسی

در ساختار جملات زبان انگلیسی 3 حرف تعریف وجود دارد. این 3 حرف شامل (a, an, the) می باشد.

حروف (a, an): به این حروف اسم نکره گفته می شود. از این حروف برای اشاره به کسی و یا چیزی استفاده می شود که در جمله تا به حال به آن اشاره نشده است. باید دقت داشته باشید که حرف a قبل از حروف بی صدا و حرف an قبل از حروف صدا دار مورد استفاده قرار می گیرد.

حرف (the): به این حروف اسم معرفه گفته می شود. این حرف زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در جمله قبلا به کسی و یا چیزی اشاره شده باشد.

اهمیت ساختار جمله در زبان انگلیسی

تصور کنید که قصد دارید همه وسایل خانه را در جای مربوط به خود قرار دهید اما تا زمانی که از کاربرد و ارکان دقیق وسایل به خوبی اطلاع نداشته باشید، نمی توانید آن ها را در جای مناسب و مطلوبی قرار دهید به همین علت در ابتدا بهتر است که از وظایف و کاربرد هر کدام از وسایل به خوبی مطلع شوید. ساختار جمله در زبان انگلیسی نیز دقیقا به همین شکل می باشد تا زمانی که از ساختار دقیق جمله آگاهی نداشته باشید نمی توانید بهترین جمله بندی را درست کنید. قبل از هر چیزی با ساختار جمله به خوبی آشنا شوید و بعد سعی در جمله سازی داشته باشید. زمانی که ساختار جمله بندی مطلوبی نداشته باشید در رایتینگ شما به خوبی این مشکل مشخص می باشد.
دلایل بسیاری باعث شده است که ساختار جمله اهمیت بسیار زیادی پیدا کند اما نی توان دلیل اصلی آن را وجود توصیف کننده ها در زبان انگلیسی دانست. توصیف کننده به خوبی نقش هر کلمه را در جمله نشان می دهد. زمانی که توصیف کننده ها در جمله در جای درست خود قرار نگیرند موجب می شود که به جای اینکه جمله شما واضح شود منجر به سردرگمی بیشتر شما می شود. ساختار جمله به زبان آموزان دیگر کمک می کند تا جمله را به صورت کامل فهم و درک کنند.
هر کدام از جملاتی که ما می سازیم باید معنی کاملی داشته باشند به گونه ای که وقتی یک بخش جمله را از بخش دیگر جدا کنید، متوجه خواهید شد که جمله شما معنی ناقصی پیدا کرده است.
مورد دیگری که باعث شده است بسیاری از زبان آموزان با آن دسته پنجه نرم کنند، ساختار جملات مجهول در زبان انگلیسی می باشد. جملات مجهول در زبان انگلیسی باعث سردرگمی بیشتر زبان آموزان می شود. فهمیدن و درک جملات مجهول در زبان انگلیسی دشوار است اما با تمرین بیشتر می توانید بر آن ها تسلط پیدا کنید.
در زبان انگلیسی جملاتی که استفاده می کنید باید پست سر هم قرار گیرند و جملات با یک دیگر معنای واحدی داشته باشند. سعی کنید از نشانه گذاری های مختلف در زبان انگلیسی استفاده نمایید؛ چراکه نشان گذاری ها به مخاطب کمک میکند تا جملات را بهتر درک نمایند. از جملات پیچیده و طولانی استفاده نکنید. جملات و ساختار جملات سما باید یک جریان واحد را دنبال کنند. هنگام تمرین رایتینگ تلاش کنید که از جملات ساده و ابتدایی شروع کنید و بعد به مرور زمان جملات دشوار با ساختار جملات پیچیده تر را تمرین نمایید.
اشتباهات شما در تناقضات گرامری ذهن مخاطب را مشوش می کند و از ادامه خواندن متن سر باز می زند. سعی کنید که بر گرامر زبان انگلیسی تسلط کاملی پیدا کنید. جملات کوتاه و واضح بهتر از جملات طولانی و غیر قابل فهم می باشد. از جایگاه قید، صفت، زمان و… در جملات زبان انگلیسی آگاهی کاملی پیدا کنید و بدانید که از هر کدام در چه زمان و موقعیتی استفاده می شود.
به دنبال کارآمد ترین روش برای یادگیری ساختار جملات زبان انگلیسی باشید. ریدینگ و لیسنینگ زبان انگلیسی، ورودی های این زبان محسوب می شوند. اسپیکینک و رایتینگ خروجی های زبان انگلیسی هستند. شما در صورتی بهترین خروجی ها را خواهید داشت که از کارآمدترین روش ها برای یادگیری ورودی ها استفاده نمایید.
برای یادگیری بهتر هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی بهتر است که از کارآمدترین روش ها استفاده نمایید اما این نکته را فراموش نکنید که هر یک از زبان آموزان نیاز به پشتکار و تداوم در این مسیر دارند تا بتوانند بهترین نتیجه را دریافت کنند. برنامه ریزی و تعیین هدف را در این مسیر جدی بگیرید. برنامه ریزی موجب می شود امور و کارهای روزانه خود را به صورت جدی و در بازه زمانی معینی به انجام برسانید. هدف گذاری انگیزه شما را برای ادامه دادن مسیر یادگیری زبان انگلیسی بیشتر می کند. تکنیک های آموزشی این دور روش را فرا گیرید و سعی کنید از آن ها برای انجام امور خودتان استفاده نمایید. در صورتی که از تکنیک ها و نکات آموزشی آن ها اطلاعی ندارید بهتر است که از اساتید و مدرسین آموزش زبان انگلیسی کمک بگیرید تا بهترین راهنمایی ها را از آن ها دریافت نمایید.

کاربرد زبان انگلیسی در دنیای امروز

زبان انگلیسی نیز مانند دیگر زبان ها کاربرد و اهمیت بسیار زیادی دارد. زبان انگلیسی به دلیل اینکه به عنوان زبان بین المللی انتخاب شده است از اهمیت و کاربرد بسیار بیشتری نسبت به دیگر زبان ها برخوردار می باشد. در حال حاضر یادگیری زبان انگلیسی چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. یادگیری زبان انگلیسی انتخاب های بسیاری را پیش روی شما می گذارد. این انتخاب ها شامل:

 • فرصت های شغلی

زبان انگلیسی در حال حاضر کاربرد بسیار زیادی در شرکت ها و کارخانه ها بزرگ دنیا پیدا کرده است. با تسلط بر زبان انگلیسی به راحتی می توانید در بهترین ارگان ها و شرکت های مختلف استخدام شوید و از مهارت های زبانی خود بهترین استفاده را ببرید. به صورت خلاصه زمانی که بر زبان انگلیسی تسلط داشته باشید دیگر نگران شغل و درآمد خود نیستید.

 • مهاجرت و مسافرت

افراد به دلایل مختلفی مثل مهاجرت و مسافرت باید به یادگیری زبان انگلیسی تسلط داشته باشند. افرادی که قصد مهاجرت دارند باید تسلط بر زبان انگلیسی را در اولویت خود قرار دهند؛ چراکه سطح زبانی آن ها در پرونده شان ثبت می گردد.

 • تحصیل

برای تحصیل در بهترین دانشگاه های دنیا تسلط شما بر زبان انگلیسی اهمیت بسیار بالایی دارد. در واقع اگر سطح زبانی شما در سطح مقدماتی می باشد، تحصیل در دانشگاه های برتر دنیا را باید فراموش کنید. اولین اقدام شما باید تسلط بر زبان انگلیسی باشد.

آموزش زبان انگلیسی به سبک احمدرضا ابراهیمی

 • دوره راکت زبان انگلیسی

سایت زبان احمدرضا ابراهیمی با استفاده از این سبک آموزشی دوره هایی را به نام راکت ابداع کرده است. این دوره ها با همان ویژگی هایی که قبل تر اشاره شد به آموزش زبان آموزان می پردازد. دوره راکت با توجه به تغییرات زبانی و نیازهای بشر به دو صورت VIP Rocket (آموزش زبان انگلیسی در 50 روز) و Tailored Rocket (آموزش زبان انگلیسی در 50 جلسه) برگزار می شوند. فراگیران با توجه به نیاز و با کمک مشاوران و کارشناسان ما می توانند به انتخاب بهترین دوره اقدام نمایند. دوره راکت برای همه سنین به خصوص افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه مدت را دارند، مناسب می باشد. دوره راکت این امکان را به زبان آموزان می دهد تا زمان، استاد، تعداد برگزاری کلاس ها در طول هفته را خودشان انتخاب کنند. این ویژگی موجب شده است که افرادی که شاغل یا محصل نیز هستند قادر به شرکت در این دوره باشند.

 • دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی

از دیگر دوره هایی که متقاضیان بسباری داشته است، می توان به دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی اشاره کرد. این دوره برای همه افراد که علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستند مناسب می باشد. افرادی که قصد تسلط بر مکالمه زبان انگلیسی را دارند و یا به دنبال کسب نمرات بالا در آزمون های مختلف هستند، می توانند در این دوره شرکت نمایند و از مزایای بی نظیر این دوره بهره ببرند. از مهم تریم ویژگی های دوره جامع مکالمه انگلیسی موارد زیر می باشد:

 1. بیش از 120 جلسه آموزش کاربردی مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک های متفاوت.
 2. با خرید این دوره تمام آپدیت ها را بدون پرداخت هزینه دریافت خواهید کرد.
 3. بعد از ثبت نام و آغاز دوره به مدت 1 سال می توانید از سیستم پشتیبانی اختصاصی دوره استفاده نمایید.

و اما مهارت هایی که در این دوره فرا خواهید گرفت شامل:

 1. نیتیو لایک شدن و لهجه جذاب آمریکایی.
 2. اسپیکینگ روان.
 3. لیسنینگ قوی.
 4. تلفظ صحیح کلمات و ادای صحیح آن ها همچون زبان مادری.
 5. آشنایی کامل با عبارات و اصطلاحات محاوره ای زبان انگلیسی.
 6. گرامرهای پیچیده زبان انگلیسی را به راحتی فرا خواهید گرفت.
 7. عادات و مهارت های صحیح زبانی.
 8. آشنایی با فرهنگ زبانی مردم کشور.
 9. یادگیری هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی به صورت ناخودآگاه.
 10. کسب نمره 7 به بالا در آزمون آیلتس زبان انگلیسی.

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

از مهم ترین دوره های دیگری در سایت زبان احمدرضا ابراهیمی در خال تدریس می باشد، دوره راکت جریان نام دارد. این دوره آموزشی برای کودکان طراحی شده است. در چند سال اخیر دوره های مختلفی برای کودکان طراحی شده است که والدین با در نظر گرفتن نیازهای زبانی کودکان خود به انتخاب هر یک از دوره ها اقدام می کنند. دوره راکت جریان با استفاده از سریال های انگلیسی به تدریس می پردازد. سریال ها مختص به سن کودکان انتخاب می شوند. احمدرضا ابراهیمی با در نظر گرفتن همه نکات، نیازهای زبانی، نگرانی های والدین و… طراحی شده است. آنلاین و خصوصی بودن دوره راکت جریان این امکان را به کودکان می دهد تا در داخل خانه به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بپردازند و والدین از نحوه برگزاری کلاس ها اطلاع پیدا کنند. اساتید و مدرسین دوره راکت جریان، آموزش های متفاوتی را پشت سر گذاشته اند و بعد از آزمون و خطاهای بسبار آماده و اجازه تدریس به کودکان شما را پیدا کرده اند. با خیال راحت کودکان خود را به سبک و روش آموزشی سایت ما بسپارید.

تدریس اساتید وبسایت زبان احمدرضا ابراهیمی

در صورتی که قصد نیتیو لایک‌ شدن را دارید بهتر است که علاوه بر انتخاب روش آموزشی مناسب به دنبال اساتید و مدرسینی باشید که شما را همچون نیتیو لایک ها تربیت کنند. مدرسین سایت زبان احمدرضا ابراهیمی همگی چند زبانه هستند و دو الی چند زبان را زیر نظر احمدرضا ابراهیمی پست سر گذاشته اند؛ همچنین اساتید دوره های تربیت مدرس را طی کرده اند و با دغدغه ها و دل مشغولی های زبان آموزان آشنایی کاملی دارند. مدرسین به عنوان راهبرانی دلسوز و هدایت کننده، همراه با زبان آموزان خود مسیر یادگیری زبان انگلیسی را طی می کنند. اساتید بر اساس شخصی سازی آموزش به برنامه ریزی برای زبان آموزان می پردازند. سبک و روش آموزشی اساتید بر اساس اصول روانشناسی و مدیریت فردی صورت می گیرد به همین علت فرزندان شما نه تنها بر زبان انگلیسی مسلط می شوند بلکه آموزش های دیگری را فرا می گیرند. مدرسین دوره های موجود در سایت همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا انگیزه و‌ اشتیاق را در زبان آموزان زنده نگه دارند و باعث پیشرفت و تسلط سریع تر آن ها شوند. اساتید چند زبانه دوره راکت از آغاز تا پایان دوره از شما حمایت و پشتیبانی می کنند و لحظات ناب و تکرار نشدنی را برای افرادی که قصد نیتیو لایک شدن دارند، رقم می زنند.

شیوه تدریس زبان انگلیسی در سایت احمدرضا ابراهیمی

 آموزش زبان انگلیسی به صورت زبان مادری یکی از روش های آموزش و یادگیری زبان انگلیسی محسوب می شود. اگر دقت کرده باشید همگی ما هنگام یادگیری زبان مادری به حفظ کردن لغات و ساختار جملات در زبان فارسی اقدام نکرده ایم. یادگیری زبان انگلیسی به روش زبان مادری یکی از لذت بخش ترین مسیرها برای یادگیری زبان می باشد.
یادگیری زبان انگلیسی به این سبک با استفاده از سریال صورت می گیرد. آموزش زبان انگلیسی با سریال، امکان یادگیری زبان به صورت زبان مادری را برای ما فراهم می کند. آموزش زبان انگلیسی با سریال هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی (Listening, Speaking, Reading, Writing) را به شما آموزش می دهد. یادگیری هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی از این طریق بیشتر شبیه سرگرمی می ماند که لذت بخش بودن یادگیری را برای شما بیشتر می کند. این سوال برای شما پیش می آید که چگونه با تماشای سریال می توان بر یادگیری زبان انگلیسی تسلط پیدا کرد؟ باید گفت که استفاده از این روش بدین معنا نیست که فقط به تماشای تلویزیون بنشینید و بر زبان مسلط شوید بلکه نیاز به رعایت نکات و تکنیک های آموزشی دارید که در صورتی که در هر یک از دوره ها شرکت نمایید با همه تکنیک ها و اصول آموزشی آشنا می شوید. آموزش زبان انگلیسی از طریق سریال امکانات و مزایای بسیاری را در اختیار شما می گذارد. این ویژگی ها شامل:

 1. نیتیو لایک شدن
 2. کارآمدترین روش
 3. دانش زبانی متنوع
 4. امکان انتخاب های متعدد
 5. به روزترین روش
 6. یادگیری زبان انگلیسی بدون دخالت گرامر زبان انگلیسی
 7. جذاب ترین روش
 8. بهترین روش برای آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
 9. کامل ترین روش
 10. آشنایی با فرهنگ و شیوه زندگی نیتیوها
 11. محتوای نامحدود
 12. آموزش همراه با یادگیری نامحدود
 13. ارزان ترین روش
 14. انعطاف پذیری در یادگیری زبان انگلیسی
 15. انگلیسی واقعی را فرا خواهید گرفت
 16. باعث انگیزه و لذت بخشی برای افراد
 17. بیشتر شدن جذابیت کلاس ها
 18. و…

نحوه برگزاری کلاس‌ های وبسایت احمدرضا ابراهیمی

برای راحتی، دسترسی و افزایش تمرکز دوره های داخل سایت به صورت آنلاین و خصوصی برگزار می شوند. آموزش آنلاین زبان انگلیسی امروزه در میان موسسات و آموزشگاه های مختلفی رواج پیدا کرده است. موسسات به دلایل مختلفی به آموزش آنلاین زبان انگلیسی روی آورده اند اما دلیل اصلی که احمدرضا ابراهیمی محیط و فضای مجازی یا آنلاین را برای آموزش زبان انگلیسی انتخاب کرده است،ابن است که زبان آموزان می توانند به دریافت اصل آموزش بپردازند. اما دلایل مهم دیگری وجود دارد که آموزش آنلاین را متمایز از نحوه دیگر برگزاری ها کرده است. این دلایل شامل:

 1. در کمترین زمان می توانید بیشترین، بهترین و جدیدترین اطلاعات و محتواها را در اختیار داشته باشید
 2.  قابل دسترس بودن آموزش مورد دیگری است که موجب شده است افراد آموزش آنلاین را انتخاب نمایند. در بدترین و بهترین شرایط آموزش را در اختیار خود دارید.
 3.  بسیاری از هزینه های رفت و آمد برای شما زبان آموزان کاهش پیدا می کند و از ترافیک های سنگین و دیر رسیدن به کلاس رها شده اید.
 4.  و…

مورد دیگر که والدین و زبان آموزان خواستار آن هستند، برگزاری کلاس ها به صورت خصوصی می باشد. خصوصی برگزار شدن کلاس ها برای ذهن و روح شما بسیار مفید و آرامش بخش می باشد. تیم ماهر احمدرضا ابراهیمی همه تلاش خود را کرده است که مزایای بسیاری در اختیار زبان آموزان سایت قرار گیرد.

در آخر امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و برای شما مفید واقع شده باشد. ما در این مقاله به بیان ساختار جملات و معرفی انواع جملات در زبان انگلیسی پرداخته ایم. یادگیری زبان انگلیسی به این سبک و روش هنوز رواج دارد اما باید بدانید که استفاده از روش های جدید و نتیجه بخش کار بسیار بهتر، متفاوت تر و لذت بخش تر خواهد بود
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان می توانید به تکمیل فرم مشاوره و ثبت نام در انتهای صفحه بپردازید؛ سپس مشاوران و کارشناسان ما با شما تماس گرفته و آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان خواهند بود.