ما در زبان انگلیسی معمولا برای سلام کردن از کلمه Hello استفاده می کنیم. اما کلمات دیگری در این زبان هستند که استفاده از آنها به موقعیتی که در آن هستید بستگی دارد.سلام به انگلیسی به دو صورت رسمی و غیررسمی استفاده می شود. در مواقعی که ما شخصی را برای اولین بار میبینیم یا رابطه رسمی ای با این فرد داریم مثل رییس شرکت یا یک فرد در حال گذر برای پرسیدن یک آدرس بهتره که از کلمه Hello استفاده کنیم. ولی این خبر خوب رو باید به شما بدهم که همیشه هم نیاز نیست که برای موقعیت های رسمی از این کلمه استفاده کرد و کلمات جایگزینی نیز برای این کلمه وجود دارد. به طور مثال وقتی صبح زود برای اولین بار با یک شخص رسمی بخورد می کنیم می توانید از کلمه Good morning استفاده کنیم یا بستگی به زمان از کلماتی مثل Good afternoon یا Good evening استفاده نمود. از جملات دیگری که معادل سلام به انگلیسی به صورت رسمی هستند می شود به این موارد اشاره نمود:

 

It’s nice to meet you
Morning
It’s a pleasure to meet you
Good day

 

که در جواب به این جملات ما میتوانیم به طور مثال از جملات زیر استفاده کنیم:

Good morning Mr.Hosseini
?Hello Mr. Amini. How are you todey

 

اما سلام به انگلیسی در دیدار با افراد نزدیک مثل خانواده یا دوستان متفاوت است. که اصولا ما ازکلمه Hey به صورت غیررسمی استفاده می کنیم. اما آیا کلمات دیگری هست که بتوانیم جایگزین Hey کنیم؟ در جواب باید گفت بله. Hi یک سلام کاملا مودبانه اما دوستانه است وشاید بشود گفت که میتوان از این کلمه در هر دو دسته استفاده کرد. اما از جملات و کلمات دیگری که می شود بجای کلمه Hey استفاده نمود به موارد زیر می توانیم اشاره کنیم:

 

?Whats up
Howdy
Hey yo
?How are you doing

 

کلماتی هستند که به صورت عامیانه به کار برده می شوند و نشان دهنده رابطه نزدیک ما با طرف مقابل است. اما باید نکته ای را خاطرنشان کنم و این اینکه که اصلا نیازی نیست در جواب به سوالات Whats up”” یا ” How are you doing” جواب بدهیم. چون این جملات در اینجا بجای Hi بکار رفته اند. و درسته که به صورت پرسشی استفاده می شوند اما در اینجا معنی ای کاملا متفاوت دارند. در توضیح کلمه Howdy نیز باید به این نکته اشاره بکنم که این کلمه مخفف جمله ” How do you do ” است. از موارد دیگری که می توانم برای سلام به انگلیسی وقتی که وارد جمعی دوستانه می شوید نام ببرم، استفاده از جملاتی مثل:

 

Hello there
Hey there
Hi there